Pelle-gruppa

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ragnar Sollie var leder for Pelle-gruppa. Her er han fotografert sommeren 1945.
Foto: Ukjent, hentet fra Barstad (1987): Pelle-gruppa

Pelle-gruppa var en uavhengig, kommunistisk sabotasjegruppe i Oslo-området under andre verdenskrig. Den ble ledet av Ragnar Sollie (1912-87), og fikk navn etter et av hans dekknavn, «Pelle». Gruppa rettet sin virksomhet særlig mot verksteder, skip og tyske lagre. Den ble etablert våren/sommeren 1944, og var aktiv et stykke ut i 1945. Ved siden av Oslogjengen og Aks.13.000, begge tilknyttet Milorg, var den blant de viktigste sabotasjegruppene i Oslo i krigens siste år.

Sollie var medlem av NKP gjennom hele krigen, men selv om han var enig i partiets motstandspolitikk var det uoverenskomster som førte til at han ikke knyttet gruppa opp mot partiet. Det var en fast ledelse på tre eller fire personer, og under dem et varierende antall undergrupper. Sollie var den eneste av lederne som var medlem av partiet. Undergruppene fungerte som enkeltstående celler uten innbyrdes kontakt, slik at det ikke skulle være lett å rulle opp hele organisasjonen. Enkelte av gruppene ble samlet bare for ett enkelt oppdrag, mens andre eksisterte over tid.

Den viktigste aksjonen gruppa sto bak var Nyland- og Akers Mek.-aksjonen 23. og 24. november 1944. Med en senket tonnasje på omkring 50 000 dwt var aksjonen en av de største i Oslo-området. Totalt ble det utført seksten sabotasjeaksjoner, og i tillegg en del andre aksjoner.

Totalt var det rundt 100 medlemmer av gruppa. Elleve medlemmer falt, hvorav ni ble henrettet etter standrett.

En av undergruppene ble rullet opp i november 1944. I februar 1945 ble så Sollie arrestert. Disse arrestasjonenene kom som følge av agenten Alf Fleslands arbeid. Han ble stilt for standrett sammen med fire andre medlemmer, og alle ble dømt til døden. Det ble annonsert at henrettelsene var fullbyrdet, men av ukjente grunner skjedde det aldri, og Sollie overlevde krigen. Ni andre personer med tilknytning til gruppa ble henrettet i februar og mars 1945.

I november 2013 ble Pelle-gruppa hedret med eget monument på Aker Brygge. Ragnar Sollie er gravlagt ved Grorud kirkegård i Oslo.

Litteratur