Pukkverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Pukkverk er anlegg som produserer stein i spesifiserte kvaliteter. Kvalitetskravene kan gå på kornstørrelse, kornform og egenskaper ved selve steinen. Pukk produseres enten av naturgrus (sand) der de største steinene siktes ut og knuses ned, eller av berg som sprenges til råvare. Det ble produsert 52,3 millioner tonn pukk i Norge i 2008.

Pukkverk deles inn i to hovedtyper: stasjonære og mobile beltegående steinknuseranlegg. Stasjonære benyttes gjerne ved større uttak over flere år, mens mobile anlegg typisk flyttes inn for kortere perioder. Mobile benyttes også ofte på større anlegg der man produserer pukkprodukter av stedlig berg under anleggets driftstid.

Prosessen starter med fjerning av skog og vegetasjon med hogstmaskin eller motorsag, deretter fjernes jordlaget av fjellet med gravemaskin og så kan en borrigg bore hull som man fyller med sprengstoff. En vellykket sprengning er svært viktig, da mye av knusingen allerede kan være gjort. Dels skal det unngås stein som er for stor til å gå i knuseren (blokk), og dels skal det ikke produeres for mye finstoff i sprengningen.

Pukkverk kan bearbeide stein i ett eller flere trinn. Første knusing av steinen kalles førstetrinn, deretter kommer andretrinn, tredjetrinn etc avhengig av hvilket produkt man ønsker. Ved bare ett-trinns knusing fås grove flisige produkter som maskinkult og samspukk. Ved å sikte disse og kjøre dem gjennom flere trinn kan man få bedre kvaliteter og flere fraksjoner.

I vanlig pukkverksdrift er som oftest førstetrinnet en kjeftknuser, der to plater arbeider mot en annen og knuser stein som en kjeft. Vanligvis er da trinnene etter konknusere der steinen tippes ned mellom to koner som maler steinen ned til mindre störrelse. Andre vanlig typer er spindelknuser, som er lik konknuser men har en slankere senterkon, eller slagknusere som er en hurtiggående aksel som slår mot en ambolt.

Pukkverk består ellers av sikter som splitter materiale, transportbånd, siloer/buffer og matere.

Pukk benyttes til:

 • Oppfylling/terrengforming
 • Drenering
 • Tilslag til betong eller asfalt
 • Strøvare for vintervedlikehold

Moderne pukkverk har som regel flere tjenester enn bare produksjon av pukk, grus og sand:

 • Levering av masser til veibygging
 • Moderne kaianlegg for båter opp til 20 000 tonn
 • Mellomlagring av asfaltavfall for gjenvinning
 • Drift av deponi for lavforurensede gravemasser
 • Mellomlagring av kalk til jordbruk
 • Mottaksanlegg for omlasting av avfall
 • Mottak av gjenvinningsmasser

Kilder

Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen Pukkverk fra Wikipedia


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Pukkverk» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.


Se også