Rødenes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Rødenes»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Soknekirken Rødenes kirke fra 1200-tallet var opprinnelig via til Johannes døperen, sta. Margareta og sta. Katharina

Rødenes kommune er en tidligere kommune i Østfold, omsluttende den 18 km lange Rødenessjøen i Haldenvassdraget og med grense i øst til Sverige. Landskapet er preget av skogkledde grunnfjellsåser opptil 308 moh. (Risenhøgda). Rundt Rødenessjøen er det mer åpent terreng med jordbruksområder. Rødenes kirke, en langkirke i stein fra middelalderen ligger på et nes på vestbredden av Rødenessjøen.

Rødenes var først en del av Idd og Marker fogderi i Smaalenene amt, senere overført til Rakkestad fogderi.

Rødenes kommune ble opprettet da det kommunale selvstyret ble innført i 1837 for følge av Formannskapslovene av samme år. Rømskog skilt ut som egen kommune i 1902. Den resterende delen utgjorde Rødenes kommune frem til 1964 da den ble slått sammen med Øymark til den nye storkommunen Marker. Rødenes var 208 km² og hadde 1314 innbyggere ved sammenslåingen.

Rødnes utgjør i dag Rødenes sokn som sammen med Klund sogn svarer til den tidligere Rødenes kommune og utgjør den nordre delen av Marker kommune. De to sognene hadde til sammen 990 innbyggere i 2017.

Navnet Rødenes er opprinnelig navnet på prestegården som ligger på et nes i Rødenessjøen. Førsteleddet synes umiddelbart å ha sammenheng med fargen rød, men de eldste skriftformene tyder ikke på at navnet uten videre kan tolkes som 'det røde neset'.

Kilder