Marker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Marker kommune
Skogen, Haldenvassdraget og kulturlandskapet preger naturen.
Basisdata
Kommunenummer 3013
Fylke Viken
Kommunesenter Ørje
Areal 412.9  km²
Areal land 367.81  km²
Areal vann 45.09  km²
Folketall 3 567 (2018)
Grunnlagt 1964
Sammenslåing(er) 1964: Øymark og Rødenes
Målform Bokmål
Nettside Nettside
Øymarksjøen Marker 2013.JPG
Skogen, Haldenvassdraget og kulturlandskapet preger naturen.

Marker kommune er en kommune i Viken fylke. Den ligger i indre Østfold langs riksgrensen mot Sverige. Kommunesenteret er Ørje. Kommunen er med i Indre Østfold regionråd.

Bakgrunn

Marker kommune ble opprettet 1. januar 1964 etter en sammenslåing mellom Øymark og Rødenes.

Rødenes kommune

Utdypende artikkel: Rødenes kommune

Rødenes utgjør den nordre delen av dagens kommune, og omslutter den 18 km lange Rødenessjøen i Haldenvassdraget og med grense i øst til Sverige. Rødenes ble opprettet allerede i 1837 da det lokale selvstyret ble innført i forbindelse med Formannskapslovene av samme år.

Øymark kommune

Utdypende artikkel: Øymark kommune

Øymark omslutter Øymarksjøen og omfattet også dagens administrasjonssenter Ørje. Øymark var fra 1837 en del av Aremark og utgjorde den nordligste delen av denne. I 1903 ble Øymark egen kommune da den ble skilt ut fra Aremark.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet ble godkjent i 1982 og har to tømmerhakejern i sølv som skrår oppover på en blå bakgrunn. Dette symboliserer tømmerfløtningens betydning for kommunen, og de to tømmerhaker henviser til kommunens to deler, Øymark og Rødenes.

Kart over Marker kommune

Geografi

Kommunen er rundt Haldenvassdragets midtre del, og grenser i øst til Sverige, i sør til Aremark, i vest til Rakkestad og Eidsberg, i nordvest til Aurskog-Høland i Akershus og i nordøst til Rømskog.

Haldenvassdraget går i retning mot sør gjennom kommunen. Landskapet domineres av de langstrakte innsjøene Rødenessjøen og Øymarksjøen. Ørjeelva mellom de to sjøene ble kanalisert i 1860, og her ligger kommunesenteret Ørje. Rundt sjøene er de beste jordbruksområdene, og ellers er Marker en av Østfolds viktigste skogbrukskommuner med store skogsområder.

På begge sider av Haldenvassdraget når åsene til dels over 300 moh, høyest i sørvest (Linnekleppen 325 moh.) på grensen til Rakkestad kommune.

Historie

Mot slutten av 1800-tallet hørte Rødenes til Rakkestad fogderi, mens Øymark tilhørte Idd og Marker fogderi, begge i Smaalenenes amt.

Både av hensyn til tømmerfløtingen og behovet for persontrafikk gjennom vassdraget, ble Haldenvassdraget ble kanalisert i årene 1852-1860 som Haldenkanalen. Tømmerfløtningen var betydelig frem til 1983 da den ble nedlagt. Ørje sluser mellom Rødenessjøen og Øymarksjøen består av tre kamre med en samlet løftehøyde på 10 m. På Ørje Brug ligger Haldenvassdragets Kanalmuseum med bl.a. samling av gamle fløteredskaper.

Kommunen har vært åsted for flere trefninger med svenskene. I Ørje finnes rester etter Ørjekollen fort (nordre) og Lihammeren fort (søndre) (Ørje fort) Disse ble anlagt 1902–03, som inngikk i de såkalte grensebefestningene, sammen med Basmo på grensen mot Akershus. Disse ble demolert i 1906 etter Karlstadforliket i 1905. Nordre fort ble delvis restaurert under 1990-tallet.

Rødenes kirke er en langkirke i stein bygd på 1200-tallet i romansk stil og påbygd i årene 1703–1709.

Næringsliv

De viktigste næringsveien i kommunen er industri og jord- og skogbruk. Disse utgjør 10 % og 7 % av arbeidsplassene. Kommunen selv har 18 % av arbeidsplassene, og dette inkluderer også bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning.

Arealet innen jordbruket er 76 % knyttet korn og oljevekster (2016). Det holdes også en del svin og fjærfe, samt storfe. Tallet på avlsvin i Marker er det største blant kommunene i Østfold. Marker har ellers en betydelig skogavvirkning.

Det meste av industrien i Marker er i Ørje. Viktigste industribransjer i kommunen er trelast-/trevareindustri og næringsmiddelindustri med henholdsvis 48 og 33 prosent av de sysselsatte i industrien.

Litteratur

  • Hannås, Olav: Aremark og Øymark herredsstyrer gjennem 100 år, 1937
  • Myhrvold, R. Elwin: Rødenes i Østfold : en bygds historie, b. 1: Gårder og slekter, folkeminner m.m., 1962
  • Nilsen, Grete Brustad: Gårds- og slektshistorie for Øymark, 2007- .
  • Sandberg, Per Øivind: Bank og næring i grensebygdene 1851-2001 : Marker sparebank 150 år, 2001

Eksterne lenker