Ramsåsen naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ramsåsen naturreservat ble opprettet 1982, utgjør etter en utvidelse i 2005 449 dekar og er fredet som del av fylkesplanen for vern av edelløvskog. Naturreservatet ligger i Ramsåsens østhelling og omfatter skrenten, noen slakere områder øst og vest for skrenten, samt et mindre daldrag, Ramsåsdalen. Formålet med fredningen er å bevare en klassisk utforming av skogtypen alm-lindeskog med innslag av hegg og tilhørende markvegetasjon. Formålet er videre å bevare en frodig og velutviklet gråor-askeskog med høye gamle trær, og å bevare en mosaikk av andre rike vegetasjonstyper med sjeldne og plantegeografisk interessante arter. Området fremviser rik og variert biologisk mangfold innen mange grupper og innehar flere truede vegetasjonstyper. På slakere partier vises spor etter tidligere beiting gjennom forekomsten av storvokste trær og styvingstrær. Etter flere års fravær er ravnen nå tilbake i området og hekker sannsynligvis i den stupbratte østskråningen.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Ramsåsen naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.9033897° N 10.4270523° Ø