Randsfjordmuseet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utstilling på Lands Museum 2018.
Foto: Randsfjordmuseet

Randsfjordmuseet består av formidlingsarenaene Kittilbu Utmarksmuseum, Lands Museum, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum, og strekker seg fra Lunner i sør til Gausdal Vestfjell i nord. Det opprinnelige navnet var Randsfjordmuseene, men dette ble endret til Randsfjordmuseet i 2017.

Randsfjordmuseet er organisert som et aksjeselskap og forvalter eiendommer og kulturmiljøanlegg i Viken og Innlandet. Selskapet eies av 6 kommuner og 3 museumslag i Land, Hadeland og Gausdal. Randsfjordmuseet er en del av Opplandsarkivet og de tilbyr bygningsvernrådgivertjeneste. Museets venneforeninger og museumslag er viktige medspillere og støttespillere, og bidrar til det frivillige arbeidet ved museet.

Randsfjordmuseet arbeider med naturhistorie, kulturhistorie og samfunn, og synliggjør sammenhengene mellom disse fagfeltene. Museet inviterer til innsikt og refleksjon over distriktenes mangfoldige historie(r) og arbeider for å bidra til utviklingen av et raust og inkluderende samfunn. Randsfjordmuseet dokumenterer og formidler kunnskap som setter samtiden i et historisk perspektiv. De ønsker å påvirke samfunnsutviklingen og engasjerer seg i vår tids kulturelle kompleksitet, utfordrer eksisterende fortellinger om fortiden og er bevisst sin definisjonsmakt.

Direktører ved Randsfjordmuseet

Lenker

Se også