Raufoss kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den eldste graven på Raufoss kirkegård er fra 7. desember 1898, da man begravde den lille gutten Ferdinand Asak som var død av difteri. Selve gravsteinen med inskripsjon er borte, men sokkelen står igjen, og på den er det festet en metallplate.
Foto: Tor Olav Haugland (2020).

Raufoss kirkegård ligger ved Raufoss kirke i Vestre Toten. Kirkegården ble tatt i bruk i 1898. Fram til da måtte Raufoss-samfunnet bruke Ås kirkegård, 10 kilometer unna. Plasseringen av kirkegård på Raufoss ble vurdert av et utvalg på 3 personer: distriktslege Lund, fabrikkdirektør Lunder, og en prest, nemlig pastor Pharo. De fant at haugen rett sør for fabrikkens hovedkontor egnet seg godt, både når det gjaldt beliggenhet og jordsmonn. Dette har siden vært kirkegårdens plassering. På gravplassen ble det satt opp et enkelt gravkapell, med uisolert, enkel bordkledning, og uten sitteplasser. Kapellet sto noen få meter sør for kirken som ble oppført på 1930-tallet.

Da kirkegården i etterkrigstida måtte utvides, ble den nye delen opparbeida på den andre sida av sidesporet som gikk til ammunisjonsfabrikken. Dette førte til at det med jevne mellomrom gikk godstog over kirkegården. Sporet ble fjerna (i 2000-åra?), og traseen er gjort om til gangveg.

Kirkegården er nå på 23,5 dekar med plass til 2637 kistegraver, og i tillegg er det flere urnefelt.

I 1999 ble Bakkerud gravlund sørøst for Raufoss sentrum tatt i bruk. Denne avlasta den etter hvert fulle kirkegården ved Raufoss kirke.

Galleri

Kilder og litteratur