Rennesøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rennesøy
1142 Rennesoy komm.png
Basisdata
Kommunenummer 1142
Fylke Rogaland
Kommunesenter Vikevåg
Opphørte 2020
Delt i 1884: Mosterøy utskilt.
1918: Mindre område til Finnøy.
Slått sammen med 1965: Mosterøy gjeninnlemma.
Nå del av Stavanger kommune

Rennesøy kommune var fram til 1. januar 2020 en øykommune i Rogaland. Den grenset til kommunene Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, Finnøy og Bokn. Kommunen hadde navn etter Rennesøy, som med et areal på 40,7 km² utgjorde nær to tredjedeler av kommunens område. Nord for Rennesøy ligger Mosterøy, Klosterøy og Fjøløy. Mot sør finner man Sokn og Bru, mot vest Åmøy, som var delt mellom Rennesøy og Stavanger, og i nordøst Brimse. Kommunen hadde også 73 mindre øyer uten faste beboere.

Rett i underkant av 60 prosent av befolkninga bodde på Rennesøy, rundt en fjerdedel på de tre øyene i nord og resten på øyene i sør og vest. Begge de to tettstedene i kommunen, administrasjonssenteret Vikevåg og Østhusvik, lå på Rennesøy. Siden Rennfast åpna i 1992 har det vært fergefri forbindelse fra Rennesøy til Stavanger på E39. I 2009 kom det også en undersjøisk tunnel til Finnøy, Finnfast, på fylkesvei 519.

Rundt ti prosent av arbeidsstokken i kommunen var sysselsatt i primærnæringene, noe som var betydelig høyere enn fylkesgjennomsnittet på rundt 2,5 prosent. Dette skyldtes en betydelig andel dyrka mark, så mye som 25 prosent av arealet i 2014. Særlig var melke- og kjøttproduksjon og grønnsakdyrking viktig, samt en god del hønse- og sauehold. Omkring to tredjedeler av de yrkesaktive hadde jobb utafor kommunen.

I forbindelse med Solberg-regjeringens kommunereform avholdt Rennesøy kommune en rådgivande folkeavstemning 1. juni 2016. Flertallet stemte ja til kommunesammenslåing, og til alternativet Finnøy, Rennesøy, Stavanger som ny storkommune.

Galleri

Kjelder og litteratur