Restaurant Skansen (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Restaurant Skansen (1927-1970)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Restaurant Skansen fotografert i 1928, året etter åpningen.

Skansen var en restaurant på Kontraskjæret i Oslo, mellom Akershus festning og Oslo rådhus. Adressen var Rådhusgata 34.

Skansen ble åpnet i mai 1927, og revet høsten 1970. Den regnes som Oslos første funksjonalistiske bygg. Arkitekt var Lars Backer (1892-1930), som også tegnet blant annet Ekebergrestauranten og Horngården på Egertorget. Det var Schous bryggeri som sto bak restauranten.

Skansen hadde en rektangulær hovedkropp med en halvsylindrisk inngangsfasade mot vest, vendt mot Rådhusplassen og Pipervika. På sørsiden lå en utsiktsterrasse for friluftsservering.

Ved åpningen var planen at restauranten skulle stå i inntil 30 år, i påvente av en ny regulering av Kontraskjæret. Da restauranten ble revet i 1970 var det med Riksantikvarens velsignelse. Rivningen ble begrunnet med bygningens nærhet til Akershus festning. Det var ikke planlagt andre bygg der Skansen sto, og det er heller ikke senere oppført noen bygg der.

Om åpningen av Skansen i 1927

Restaurant Skansen slik den er framstilit i relieff på arkitekten Lars Backers gravminne.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Skansen ble offisielt åpnet 13. mai 1927 med et lukket arrangement. 15. mai åpnet den for publikum. Aftenposten omtalte åpningen 13. mai i sin morgenutgave dagen etter (utdrag):

Igaar blev Schou-Skansen indviet med en meget stilfuld og smuk banket for indbudne – formandskapet med ordfører i spissen, Akershus kommandantskap, politiet, magistraten, pressen og flere med damer. Der var dækket til 150 personer. Formanden i Schous direktion, hr. Ragnar Wettre, ønsket i anslaaende ord velkommen tilbords …

Da den udmerkede menu nærmet sig desserten slog hr. Wettre paa sin gongon og gav ordet til direktør Oppegaard, som paa sin vanlige hjertelige maate takket de fleste av autoritetene og gjorde opmerksom paa at Schou-Skansens motto var blomster og musik. Den vilde være et trivelig og hyggelig sted for alle samfundsklasser, men bare for ordentlige folk – et sted, hvor damer kan gaa alene med sit strikketøi og nyde naturens skjønhet til en kop kaffe. Direktøren adresserte sin tale til ordfører With som svarte – under megen munterhet – i en spøkefuld tale, som ogsaa hadde sin alvorlige mening – deriblandt at bystyret ved dette samarbeide med Schous for at faa istand et smukt og godt friluftsetablissement hadde slaat ind paa et nyt spor og alliert sig med livsgleden. …

Efter middagen spilte det udmerkede orkester op til dans – Schou-Skansen var indviet in optima forma av byens beste publikum, som mens salen blev ryddet inspiserte de nydelige kjøkkener.

Om rivingen av Skansen i 1970

Restaurant Skansen ble revet høsten 1970, med riksantikvar Roar Hauglids velsignelse, begrunnet i nærheten til Akershus festning. Aftenposten omtalte rivningen i sin morgenutgave 16. oktober 1970 (utdrag):

Skansen i Oslo er jevnet med jorden. Enkelte vil synes at dette er sørgelig, men andre er glade for at man endelig har fått fjernet dette monstrum av en bygning tett opp til vollene på Akershus festning. Da Skansen for flere årtider siden ble reist, var det meningen at bygningen bare skulle stå der midlertidig, men midlertidigheten kom til å vare i mange, mange år. Nu har bulldozere og gravemaskiner lenge vært i sving for å realisere de folkevalgtes beslutning om å parklegge Kontraskjæret.

Galleri

Kilder og referanser


Koordinater: 59.91083° N 10.73528° Ø