Ringstad (Nordlia)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsnitt av flyfoto tatt over Askjumgutua rundt 1950. Det lyse jordet i midten er Ringstad.
Foto: Totens bygdebok II (1952)

Ringstad, også kalt Ringstadjordet og Mattinjordet, er et jorde under Øver-Kallrustad i Nordlia, Østre Toten kommune, nesten øverst i Askjumgutua. Ringstad er på ca. 15 mål. Jordet har gardsnummer 136, bnr. 5, noe som viser at det opprinnelig tilhørte garden Stubberud.

I 1906/1907 ble Stubberud ganske oppstykka, blant annet ble tre bruk utskilt og solgt til sønner på garden. Mauritz Stubberud (kalte seg seinere Mauritz Ringelien) fikk Ringstad i 1906, men solgte alt i 1907 til en bror. Mauritz skal på denne tida ha reist til Amerika.

Knut Vika på Skattum overtok i 1911, men han solgte alt i 1919 videre til Hans Kalrudstad. Han var sønn på Øver-Kallrustad og tok noen år seinere over garden. Navnet Mattinjordet kommer fra Martin Kalrustad, Hans Kalrudstads far.

Eiendommen har aldri vært bebodd, men Mauritz Stubberud tenkte muligens å bygge opp et småbruk her i 1906. Ca. 1986 ble det derimot delt fra ei boligtomt øverst på jordet.

Kilder