Rollag stavkirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Rollag kirkegård»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Rollag stavkirke og Rollag kirkegård fotografert i 2013, sett mot sørvest.

Rollag stavkirke og Rollag kirkegård ligger ved Rollagsvegen i Rollag kommune i Numedal, vest for Rollag prestegård, ved østre bredd av Numedalslågen. Kirken er en enskipet stavkirke antatt bygget i siste halvdel av 1200-tallet, med senere ombygninger. Kirkegården omgir kirken, som ligger i den vestre delen. Den nedlagte Numedalsbanen går sør for kirkegården. Kirken og området rundt var Rollags tusenårssted. Kirken brukes fortsatt som sognekirke.

Rollag stavkirke

Interiør fra Rollag stavkirke. I midten foran ses døpefonten i tre.
Foto: Stig Rune Pedersen (2018)

Rollag stavkirke er en enskipet stavkirke (midtmastkirke), antatt bygd på siste halvdel av 1200-tallet. Den opprinnelige stavkirken utgjør kjernen i dagens kirke. Kirken beholdt sin opprinnelige form til rundt 1650, da det ble igangsatt flere endringer. Eldste skriftlige referanser til kirken er fra 1425.

1652-1653 ble det satt inn vinduer, og kirken ble dekorert. I 1666 ble det bygget et nytt og større kor, 1697-1699 ble tverrvingene (tverrskipene) bygget. Galleriene ble bygget i 1702. Rundt 1760 ble kirken utvidet mot vest og i høyden. Denne ombyggingen ga den dagens utseende.

Interiørmessig er kirken rikt dekorert. Både skip og kor ble sannsynligvis gjennomgripende dekorert på midten av 1600-tallet, og vingene på 1700-tallet. I kirken finnes kunst fra middelalderen og senere.

Altertavlen er fra 1670, forært av sogneprest Knud Winther og hustru. Døpefonten er av tre, muligens fra middelalderen, hugget av en blokk i timeglassform. Prekestolen er et rokokkoarbeid med fire felt med de fire evangelister, og på et felt mot veggen står årstallet 1763 og kunstnerens navn, E. Dram (Ezechiel von Dram). I 2003 ble et middelalderkrusifiks og to minnetavler (epitafier) fra 1600-tallet konservert.

På kirkebenkene finnes navnene til flere av gårdene i bygda.

Rollag kirkegård

Motiv fra Rollag kirkegård i 2013.

Kirkegården er omgitt av steinmur mot vest, som danner forstøtning for oppfylt terreng. Mot nord, langs veien, er det et gjerde av reiste steinheller. Flere av steinhellene har tjoringsringer for hester. I 1936 ble plantet bjørketrær langs muren. Inngangene i vest og nord har portoverbygg med tegltekket sadeltak.

På kirkegården finnes flere eldre gravminner av stein og jern. Blant disse er gravminnene til Jens (født og død 1839), Camilla (1844-1864) og Carl Stoltenberg (1837-1843), barn av sogneprest Christian Bull Stoltenberg (1801-1875), som var prest i Rollag i over 30 år.

En gravkjeller under koret i kirken ble fylt igjen med sand rundt 1870.

Galleri

Kilder og referanser


Koordinater: 60.021054° N 9.273148° Ø