Runer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frå Codex runicus, eit handskrift skrive med runer kring 1300.

Runer er ein type skriftteikn som var i bruk i germanske område frå urgermansk tid og fram til nyare tid. Historisk sett snakkar vi om to hovudtypar av runer — eldre runer, som var i bruk i heile den urnordiske perioden, og yngre runer, som var i bruk frå overgangen mellom urnordisk og norrøn tid og framover. Runene var inndelt i tre ætter (i yngre runer «fuþąrk : hnias : tbmlʀ»), og kvar ætt hadde namn etter første runa i si ætt. Runene vart rekna å ha magisk kraft.

Eldre runer

Yngre runer

Løynruner

Stungne runer (mellomalderruner)

Runeinnskrift med mellomalderruner i Tingvoll kyrkjeNordmøre.
Foto: Olve Utne