Lindøy skolehjem

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Sørvik skule»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lindøy skolehjem var et skolehjem og etterhvert spesialskole som lå på Lindøy i Boknafjorden utenfor Stavanger. Den ble opprettet i 1887, og tatt i bruk andre påskedag, 3. april 1888 med navnet Lindøens Opdragelsesanstalt. Denne var opprinnelig en del av Waisenhuskomplekset som ble opprettet av Lars Oftedal elleve år tidligere. Fra 1900 til 1907 var institusjonen kommunal, men ble statlig ved kgl. res. av 12. april 1907.

Frem til 1951 ble Lindøy drevet som skolehjem, men etter spesialskoleloven av 1951 ble skolehjemmene omgjort til spesialskole for barn og unge med tilpasningsvansker, og den ble drevet som dette til 1. august 1992. Elevene ble sendt til skolen i henhold til kriminallovens kapittel 6 § 8 eller at kommuner eller privatpersoner tok kontakt med institusjonen. Formål var nedfelt i § 2 i Plan for Lindøens Opdragelsesanstalt Stadfæstet ved høieste Resolution af 8de Juni 1888: «[…] ved Undervisning, ved passende Arbeide og Beskjæftigelse og idethele ved en i kristelig Aand ledet Opdragelse at uddanne saadanne Gutter til hæderlige og nyttige Medlemmer af Samfundet.» Det mål av kunnskaper som elevene her skulle nå, var det samme som det som var fastslått i planen for Stavanger Almueskole.

Fra 1907 fantes det to institusjoner på øya: skolehjemmet «Håpet» på nordsiden (Nordvik) og tvangsskolen «Tvangen» i Sørvik. Hjemmet i Nordvik kom først og varte lengst, og her var det plass til 30 elever, mens det på Tvangen var plass til tolv. Tvangsskolen brant ned i 1946.

Elevene var gutter i alderen 10-16 år, kom i første rekke fra Stavanger og omegn, men skolehjemmet mottok også elever fra andre kanter av landet, særlig fra Agder-fylkene og Hordaland. Fra 1907 ble skolehjemmet ledet av en bestyrelse som bestod av styrer på hjemmet og en tilsynskomité (medlemmer fra Stavanger skolestyre, skoleinspektøren og et medlem av Kirkedepartementet). Overtilsynet med skolehjemmets virksomhet hadde Stavanger skolestyre og Kirkedepartementet. Anstaltens anliggender bestyrtes i starten av en direksjon. Denne bestod av sognepresten i St. Petri (som da anstalten ble opprettet, var Lars Oftedal), ett medlem valgt av Stavanger formannskap, Vaisenhusforstanderen, skoleinspektøren og fattigforstanderen.

Etter vedtak i Stortinget ble Senter for atferdsforskning (SAF)/Lindøy opprettet som et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter for barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker. Dette var et prøveprosjekt frem til 1. august 1994. Fra 1995 ble Lindøy en ren barnevernsinstitusjon og fra 1. februar samme år overtok Rogaland fylkeskommune skolen.

Bestyrere

  • Moses Jacobsen (1888-1907)
  • A. Hirth (1907-1911)
  • Henrik Storstein (1911-1941)
  • Edvard Gjerde (1941-67)
  • Jørgen Hakestad (1967-1972)
  • Gunnar Tønnesen (1972-95).

Kilder