Statsarkivet i Stavanger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Statsarkivet i Stavanger (SAS) er en regional institusjon innen Arkivverket med Rogaland fylke som ansvarsområde. Det ble opprettet i 1970, etter å ha vært en filial under Statsarkivet i Bergen fra 1949.

Oppgaver og arkivbeholdning

SAS skal primært ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale statsadministrasjonen i Rogaland. Men SAS har også hånd om et stort statlig sentralarkiv, nemlig Oljedirektoratets. Det har samanheng med at SAS er pålagt et nasjonalt ansvar for å sikre dokumentasjon av oljenæringen i landet. I større utstrekning enn de andre statsarkivene har SAS også tatt i mot bevaringsverdige privatarkiver. De fleste politiske partiene på fylkesnivå, fagforeninger og andre organisasjoner har avlevert eller deponert sine arkiver der. Likeledes store bedrifter som De Forenede Ullvarefabrikker, Jonas Øglænd, Stavanger Preserving, rederiet Sigval Bergesen og Phillips Petroleum Norway. SAS har tilsammen ca 11 500 hyllemeter arkivmateriale.

Statsarkivene fører tilsyn med arkivforholdene i den statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningen innenfor sine distrikter, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning. Den første interkommunale arkivordningen (IKA) ble etablert i Rogaland i 1976. IKA Rogaland er samlokalisert med SAS i Arkivenes hus i IMI-gården i Bergelandsgata. Det same gjelder Rogaland Historie- og Ættesogelag.

Statsarkivet er dessuten fylkesansvarlig kontaktinstitusjon for fotobevaringsarbeidet. Arkivet er med i Fotonettverk Rogaland.

Historikk

Som selvstendig institusjon startet SAK sin virksomhet i 1970, da Rogaland ble skilt ut fra embetsdistriktet til Statsarkivet i Bergen. Forløperen var et statsarkivkontor i Stavanger under SAB med tilhold i kjelleren på Stavanger sykehus. I 1964 fikk kontoret til Norges banks nybygg på Domkirkeplassen. I 1987 flyttet SAS inn i de nåværende lokaler i IMI-gården, med adresse Richard Johnsens gate 12.

Kilder og litteratur

  • Statsarkivet i Stavanger. Dokumentene forteller (Riksarkivaren, skriftserie 18, 2004)

Eksterne lenker

Koordinater: 58.9317993° N 5.7040058° Ø