Samtale:Lensmann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vedrørende lensmannen som politi i dag: jeg tror det siste avsnittet bør skrives noe om, da lensmannen i dag er en polititjenestemann underlagt en politimester. Det finnes bare noen få politimestre idag, de er ledere for politidistrikter. I byene i dag finnes isteden politistasjonssjefer underlagt den ene politimesteren i distriktet. Lensmannene dekker i praksi landdistriktene. Jeg vil tror at det er politmestrene og ikke kommunestyrene som ansetter lensmenn i dag, da de er statstjenestemenn.

I Store norske kan vi lese følgende: "Tidligere var lensmannen administrativt underlagt fylkesmannen. Ved politireformen i 1994 ble lensmannen integrert i politidistriktet ved at han administrativt ble lagt inn under politimesteren, og dermed nå helt inngår i politiorganisasjonen. De tidligere omfattende sivile gjøremål er bortsett fra namsmannsfunksjonen overført til andre etater. Det er nå nærmest ingen forskjell i gjøremålene mellom politiet og lensmennene". Stig Rune Pedersen (Stigrp) 17. feb 2012 kl. 23:44 (CET)

Enig i at denne artikkelen bør skrives om, og i tillegg trenger den kildehenvisninger.Trond Nygård (Kallrustad) 20. feb 2012 kl. 09:47 (CET)

Jeg har vært inne på dette før, men siden lensmennene er underlagt politimestrene er det underlig om kommunen ansetter dem. Her tror jeg det er blandet sammen gammelt og nytt, og jeg vil igjen oppfordre artikkeleforfateren om å se på dette på nytt. --Stig Rune Pedersen (Stigrp) 18. des 2012 kl. 15:02 (CET)

Jeg tror jeg forresten bare endrer dette selv, med kilde i Store Norske. --Stig Rune Pedersen (Stigrp) 18. des 2012 kl. 15:05 (CET)

Begynn en diskusjon om siden «Lensmann»

Start en diskusjon