Sentralledelsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sentralledelsen (SL) var under andre verdenskrig Milorgs høyeste instans.

Fra mai 1941 ble Milorg ledet av Rådet. Dette organet ble etterhvert mer tilbaketrukket, og SL oppsto. I den første tiden var det liten kontakt mellom SL og de fem kamporganisasjonene. Dette ble rettet opp rundt årsskiftet 1941/1942. Etter flere opprullinger ble Milorg da omorganisert, og Militærkomiteen (MK) ble opprettet. Gjennom Direktiv nr. 1 ble Milorg delt inn i fjorten distrikter, og SL fikk den reelle ledelsen for organisasjonen.

SL var delt i to hoveddeler. I-siden hadde ansvar for militær aktivitet og utbygging av distriktene. Sjefen for I-siden ble kalt «Stor I», og i tillegg til ham var det seks inspektører og sekretatiatet IS. Den andre hoveddelen var 0-siden med «Stor 0» som leder, og ansvar for administrative og utøvende saker. 0-siden var delt inn i underavdelinger; 01, 02 osv.

Litteratur