Skiensfjordens mekaniske fagskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolebygningen fra 1895, arkitekt Haldor Larsen Børve.
Foto: fra Lund, Carl: Porsgrund 1807-1907 (1907).
Elever i arbeid.

Skiensfjordens mekaniske fagskole hadde sin opprinnelse i den private skolen som foregangsmannen Rasmus Jørgensen Brønlund (1824–1894) startet i tilknytning til sitt eget mekaniske verksted på Vestsiden i Porsgrunn i 1884, og kalte denne «Skiensfjordens Skole til Uddannelse af mekaniske Arbeidere».

Bakgrunnen var den sterke industrietableringen i Porsgrunn mot slutten av 1800 tallet som skapte en stor etterspørsel etter ingeniører, teknikere og fagarbeidere. Det første året var det bare to elever, men allerede året etter økte dette til 15. Etter ti år, skoleåret 1894/95, var det 81 elever fra hele landet og de yngste elevene var helt ned til 15 år. I 1890 overtok artilleriløytnant Kristian Cato Elisa Dick (1861-1908) som daglig leder av skolen og ledet denne i tråd med sin miliære bakgrunn.

Skolen ble disse første årene privat finansiert, med tilstrømningen av elever gjorde at Gunnar KnudsenBorgestad donerte en tomt på Osebakken, senere Skiensgate 18 til en ny skolebygning, tegnet av byens kjente arkitekt Haldor Larsen Børve, og høsten 1894 ble grunnsteinen for nybygget lagt ned. Da skolebygningen sto ferdig i 1895, og var klar til å tas i bruk, tok staten over ansvaret og sikret den videre drift. Samtidig endret skolen navn til Skiensfjordens Mekaniske Fagskole. Skolebygningen er oppført i rød teglstein i historisme-stil. Men sin forbedrede økonomiske stilling kunne skolen i 1911 utvide med en elektroteknisk avdeling. Etter at bestyrer Kristian Dicks svigermor i 1893 hadde fått oppført en praktvilla i hollandskinspirert nyrenessanse på hjørnetomta i Jernbanegata 6, (kalt Holens gård etter den etterfølgende eier), overlot han tjenesteleiligheten sin, slik at arkitekt Børve i 1922 kunne utvide skolebygningen med en en påbygd verkstedhall med fløyer på baksiden som vendte ut mot elva.

I 1972 flyttet skolen inn i lokalene på Kjølnes. Skolen endret da navn til Telemark tekniske skole. Inntil 1972 hadde skolen utdannet teknikere, men fra 1972 ble det også utdannet ingeniører. I 1994 ble skolen fusjonert med Høyskolen i Telemark. Fylkeskommunen kjøpte da bygget og drev Osebakken videregående skole her fram til i 2007. Senere har en privatskole overtatt lokalene. Verkstedhallen på baksiden ble bygget om til boliger i 2012. Arkitektfirmaet Børve & Borchenius sto ansvarlig for ombyggingen og mottok samme år Porsgrunn kommunes byggeskikkpris for prosjektet.

Fram til 1977 var ingeniørutdanningen og teknikerutdanningen samlet i Telemark tekniske skole under fylkeskommunens eierskap. I 1977 ble Telemark tekniske fagskole etablert og var fylkeskommunens ansvar. I 1978 ble ingeniørutdanningen statens ansvar og fikk navnet Telemark ingeniørhøgskole. Sivilingeniørutdanningen i Telemark ble etablert som egen enhet med eget styre i 1988 og slått sammen med Telemark ingeniørhøgskole i 1992. I 1994 ble Telemark ingeniørhøgskole en avdeling i den nyetablerte Høgskolen i Telemark.

Kilder


Koordinater: 59.14961° N 9.65596° Ø