Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø ble stifta 24. januar 1984. Tromsø-foreningen har siden 2002 vært medlem av Landslaget for lokalhistorie og har som målsetting «å fremme arbeid og interesse for slekts- og lokalhistorie». Laget arrangerer medlemsmøter med foredrag og bildeframvisning. Det har også vært holdt kurs, i tillegg til noen buss- og båtturer.

Medlemstallet har gått opp fra 39 ved oppstarten i 1984 til 148 i 2019.

Publikasjoner

Medlemsbladet Yggdrasil (32 sider) kommer ut fire ganger i året. Redaktør fra og med 2014 er Rannveig Lorentsen, og innholdet er for det meste bidrag fra medlemmene.

Laget har også gitt ut 12 bygdebøker (gårds- og slektshistorier), bok om Moursund-godset, avskrift av folketellinga 1891, Balsfjord-artikler utgitt i 15 blader m/register, kalender og foldere.

Forfatterne av bygdebøkene har ganske store bildesamlinger.

Ledere

 • Tor L. Larsen
 • Jorunn Smith-Meyer
 • Werner Lockertsen
 • Kåre Nordgård
 • Reidar J. Hanssen
 • Odd Johnsen
 • Nils Erik Bjørklund
 • Ellinor Elvevoll
 • Bjarnhild M. Vevik

Kilder og litteratur

 • Brev om innmelding i Landslaget for lokalhistorie 14. mai 2002.
 • Opplysninger fra Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).

Eksterne lenker

Laget hadde tidligere også ei hjemmeside, men denne er nedlagt.