Slora (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slora kart 1935, kolorert.
Foto: Ukjent/Skedsmo kommunes kartserie 1935

Slora er navnet på området mellom Sagelva og FjellhamarveienStrømmen.

Deler av området har til tider vært neddemmet av demningen ved Gautstua sag hvor senere Strømmens Værksted overtok – demningen var tidligere mer enn en meter høyere enn i dag. Ved Slora lå sagmesterboligen Næbben, den måtte flyttes ved Fjellhamarveiens utvidelse, og er nå plassert på Skedsmo Bygdemuseum Huseby. I Skedsmo kommunes kulturminnevernplan av 2010 er Næbben registrert som bevaringsverdig.[1]

Noe av det første som er nedtegnet om stedet er Skytterstevnet på Strømmen 8. september 1861. Senere ble Strømmens første Folkets Hus oppført her rundt 1890. Det ble avløst av Folkets Hus ved Strømsveien i 1911.

Slora fikk senere tilført urene fyllingsmaterialer fra Strømmen Stål og senere fra en omfattende skraphandlervirksomhet som holdt til på Slora noen tiår etter andre verdenskrig. Disse massene bør ligge i ro for å hindre forurensing av vassdraget, noe som vanskeliggjør en eventuell utbygging.

Området er i dag nyttet som fotballbane og andre fritidsaktiviteter. Skedsmo kommunes voksenopplæringssenter rett ved ble i 2008 ombygd til Sagelva barnehage.

Referanse

  1. Kulturminnevernplan for Skedsmo kommune - planstatus og høring, s. 25

Litteratur

  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2004: Sagelva med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Hefte utgitt av Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-0-6
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-2-0