Sollien skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sollien skole er en nedlagt barneskole i Åslendet i Vardal, nå i Gjøvik kommune. I likhet med flere andre grendeskoler i Vardal leide kretsen først lokaler. Fra 1863 til 1906 holdt den til på garden Neråsen. Skolen hadde da felles lærer med nabokretsen; fram til 1900 sammen med Grande, deretter sammen med Glæstad.

I 1907 kom navnet Sollien i bruk. Kommunen fikk leie lokaler på bruket Sollien, som lå mer sentralt i kretsen. I 1926 flytta skolen igjen, da et større og mer moderne skolebygg sto ferdig. Dette bygget ble reist på bruket Åsengen, som kommunen hadde kjøpt inn som skolegard.

Kretsen ble nedlagt i 1958, som følge av den store skolesentraliseringa i kommunen. Sollien-elevene ble da overført til Lundstein, som ble sentralskole for hele Nordbygda i Vardal. Sollien skole er nå grendehus for befolkningen i Åslendet.

Kilder og litteratur