Sovjetunionen

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Sovjetsamveldet»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerke i Kirkenes over de sovjetiske soldatene som frigjorde byen i 1944.
Foto: Stig Rune Pedersen (1993)

Sovjetunionen er en tidligere stat i Europa og Asia, med grense mot Finnmark og havgrense mot Norge. Sovjetunionen hadde også en tilstedeværelse på Svalbard. Russland utgjorde den politiske kjernen og det geografiske tyngdepunktet i unionen, og var også den del av unionen som grenser mot Norge. Staten ble opprettet i 1922 og ble oppløst i 1991.

Naboskapet til Sovjetunionen har påvirket norsk handlingsmønster gjennom hele perioden landets eksisterte. Mange av problemstillingene eksisterer fortsatt mellom Norge og Russland, som råderetten over Svalbard og naturressurser i havet nord for Norge.

Under andre verdenskrig var Sovjetunionen en viktig alliert, og sovjetiske styrker gikk i 1944 inn i Finnmark for å drive ut de tyske okkupasjonsstyrkene.

Sovjetunionen var den drivende kraft i Warszawapakten, og dermed NATOs hovedmotstander under den kalde krigen. Dette har ført for en betydelig militær aktivitet i nordområdene fra begge sider. På norsk side var det særlig i Indre Troms man plasserte styrker, på behørig avstand fra grensen for ikke å provosere men nær nok til å kunne reagere om nødvendig. Helt opp mot grensen i Finnmark holdt man seg på norsk side i stor grad til observatører. NATO gjennomførte øvelser med betydelige styrker i nordområdene, og sovjetiske styrker hadde tilsvarende øvelser på sin side; begge parter unngikk bevisste provokasjoner, men det var tilfeller av grensekrenkelser og spionasje som utløste spente situasjoner.

I Sovjettiden var det ikke uproblematisk å krysse grensen, mens det nå har blitt langt enklere. Dette har ført med seg positiv utveksling mellom Norge og Russland, men også utfordringer i form av smugling og annen lyssky virksomhet.

Politisk sett påvirket Sovjetunionen Norge særlig gjennom moralsk og økonomisk støtte til kommunistiske grupper i Norge. Fra opprettelsen av staten og godt ut i mellomkrigstiden var det fløyer i Arbeiderpartiet som knyttet seg til Sovjetunionen. Senere har særlig Norges Kommunistiske Parti vært kjent som «Moskva-tro».