Statsarkivet i Tromsø

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Statsarkivet i Tromsø (SATø) er en regional institusjon innen Arkivverket med ansvarsområde som omfatter fylkene Troms og Finnmark og dessuten Svalbard. Det ble opprettet i 1987, etter å ha vært en filial under Statsarkivet i Trondheim fra 1952.

Oppgaver og arkivbeholdning

SATø skal primært ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale og regionale statlige forvaltningen i de to fylkene og på Svalbard. Men arkivet har også nærmere 500 privatarkiver i sine samlinger. Om lag halvparten av disse er overtatt frå Arbeiderbevegelsens Arkiv i Nord-Norge. Det største privatarkivet er arkivet etter Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. Alt i alt omfatter arkivene i SATø’s varetekt ca. 8000 hyllemeter.

Statsarkivene fører tilsyn med arkivforholdene i den statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningen innenfor sine distrikter, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning. Det er opprettet interkommunale arkivordninger (IKA) i både Troms og Finnmark, og førstnevnte er samlokalisert med SATø.

Historikk

Slik skrev Harstad Tidende den 7. mai 1923, om at det ikke ville bli noe av et statsarkiv i Tromsø i 1924(!)

Som selvstendig institusjon startet SAK sin virksomhet i 1987, da Troms og Finnmark ble skilt ut fra embetsdistriktet til Statsarkivet i Trondheim. Svalbard ble tillagt SATø ansvarsområde i 1989.

SATø hadde en forløper i Statsarkivkontoret i Tromsø, som ble etablert i 1952. Kontoret hadde tilhold i underetasjen i en nybygd boligblokk i Petersborggata 21-29. Kontoret – og fra 1987 altså SATø - hadde midlertidige lokaler i Skippergata 1C i Tromsø sentrum fra 1983-1988, mens en ventet på at et planlagt nybygg. Den nye statsarkivbygningen på universitetsområdet i Breivika ble innflyttingsklar i 1988.

Mye bevaringsverdig offentlig og privat arkivmateriale gikk tapt på grunn av den tyske okkupasjonsmaktens rasering av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944. Men mye materiale fra statsforvaltningen i Finnmark var blitt overført til Statsarkivet i Trondheim før krigen, og unngikk på den måten ødeleggelsene.

Statsarkivet i Tromsø har imidlertid en lang forhistorie. Noe landsdelens lokale presse bærer bud om.

Kilder og litteratur

  • Statsarkivet i Tromsø. Dokumentene forteller (Riksarkivaren, skriftserie 21, 2005)

Eksterne lenker