Morten Stene

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Stene, Morten»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Morten Stene, lokalhistoriker, nettredaktør, siviløkonom og ivrig fotograf som skriver lokalhistorie fra Steinkjer, på nett, i aviser og tidsskrifter.
Foto: Anne Sigrid Haugset.

Morten Stene er utdannet siviløkonom HAE. Født 19. desember 1955 i Steinkjer. Sønn av Tordis Norvik og Johan M. Stene. Stene har arbeidet som konsulent hos Det Norske Veritas (1980-1982) og I.P.Sharp (1982–1983); amanuensis, førsteamanuensis, informasjonsleder og studiesjef ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (1984–2008) og seniorforsker og forskningformidler, Trøndelag Forskning og Utvikling AS (fra 2008). Stene har siden først på 1990-tallet vært interessert i lokalhistorie og publisert ca 150 artikler i Steinkjer-Avisa, skrevet flere bøker og er redaktør for nettstedet Steinkjerleksikonet.[1]. 8. november 2009 kunne dette nettstedet feire 3 millioner «besøkende».

Utdanning

 • Norges Handelshøyskole, siviløkonomstudiet, 1976–1980
 • Norges Handelshøyskole, høyere avdelings studium, 1989–1991 spesialfag: strategi og ledelse
 • Høgskulen i Volda, Grunnutdanning lokalhistorie, 10 vekttall, 2000/2001

Yrkeserfaring

 • I 1974-1975 var han delelagerekspeditør i bilfirmaet Tronstad Auto A/S, Steinkjer
 • Etter å ha fullført siviløkonomistudiumet forble han ute i den store verden, og arbeidet som konsulent på Høvik og i Oslo fra 1980 til 1983.
 • Amanuensis i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag fra januar 1984 til august 1997.
 • StipendiatNorges forskningsråd, september 1993 - august 1995
 • Rådgiver ved Steinkjer Næringsselskap AS i perioden februar 1996 – august 1997
 • Prosjektleder «Etablerersentral Innherred» i perioden februar 1996 – august 1997 (50 % stilling)
 • Mens han var prosjektleder for A«rena 2017: Verdiskaping i Steinkjer på kort og lang sikt» var han også tilsatt som forsker ved Nord-Trøndelagforskning, begge steder i 20 % stilling i tida 1998 - 2000.
 • Fra mars 2001 til oktober 2003 var han informasjonsleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og fra 2004 til august 2005 var han utviklings- og kommunikasjonsleder samme sted, før han ble konstituert studiesjef fram til 3. februar 2008.
 • Men allerede fra 1. september 1997 var han førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske fag ved HiNT.
 • Denne stillingen fikk han permisjon fra for å tiltre som seniorforsker og forskningsformidler ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS fra 1. august 2008.

Web-utvikling

Som førsteamanuensis har Stene hatt fokus på fagområdene markedsføring, PR, strategi, organisasjon og ledelse, forretningsutvikling, tjenesteyting, fagskriving og web-utvikling. Det er som web-utvikler med sans for historie at han har satt de synligste spor for folk som befant seg utenfor høgskolestrukturene. Men Stene utviklet Høgskolen i Nord-Trøndelags nettsted [2] (eksternt og internt) samt at han også ble den operative utfører på oppgavene. Dessuten utviklet han rutiner for forskningsformidling og samarbeid med forskning.no . For TFU har han fått ansvaret for informasjon, samfunnskontakt og forskningsformidling. Han har også bygd opp nettstedet tfou [3] samt at han drifter det – mens arbeidet med web-utvikling går sin gang.

Historisk og kulturell aktivist i arbeid og fritid

Som lokalhistoriker er Stene aktiv som redaktør av nettstedet Steinkjerleksikonet med artikler med sterk overvekt av lokalhistorie, men også nyheter, nyhetsbilder og blogger. Så til utenfor HiNT, hvor han først og fremst er kjent som redaktør av nettstedet Steinkjerleksikonet med artikler med sterk overvekt av lokalhistorie, men også nyheter, nyhetsbilder og blogger. Fra 1996 ble han medredaktør i det lokalhistoriske tidsskriftet SteinkjerSaga, som utgis av Foreningen Gamle Steinkjer. Fra 2005 ble han også med i redaksjonen for Årbok for Nord-Trøndelag historielag. Han har skrevet et betydelig antall populærvitenskapelige og lokalhistoriske artikler. En oversikt finnes på http://www.hint.no/~mos/

Bibliografi

Faglitteratur – et utvalg

 • Haugset, A.S. & M. Stene (2009) Utviklingskontrakter gir muligheter, Refleksjon og dokumentasjon fra en konferanse. Arbeidsnotat. Trøndelag Forskning og utvikling AS. 2009:7
 • Stene, M. (red.) Kunnskap i bruk - nordtrøndersk forskning i utvalg. Sekretariatet for forskningsdagene i Nord-Trøndelag/Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2007
 • Stene, M. (red.) Kunnskap til begjær - et utvalg nordtrøndersk forskning. Sekretariatet for forskningsdagene i Nord-Trøndelag/Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2006
 • Stene, M. (red.) Kunnskapsbasert praksis - et knippe nordtrøndersk forskning. Sekretariatet for forskningsdagene i Nord-Trøndelag/Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2005
 • Stene, M. «Forskning, kunnskap og praksis». I Stene, M. (red.) Kunnskapsbasert praksis - et knippe nordtrøndersk forskning Sekretariatet for forskningsdagene i Nord-Trøndelag/Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2005
 • Stene, M. Publisitet og mediekontakt. Oslo 2004
 • Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap. Hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. Oslo 2003

Lokalhistoriske bøker:

 • Stene, M. Slag i Slag. Minner fra Spelet om Heilag Olav . Fra 40 års teaterhistorie i forbindelse med skuespillet Spelet om Heilag Olav på Stiklestad. Boka inneholde 300 bilder, og komplette oversikter over rollebesetningene. Steinkjer 1995.
 • Stene, M. Bli dus med Steinkjer. 1996
 • Stene, M. Mer dus med Steinkjer. 2000

Lokalhistoriske artikler: Se [4]

Kilder