Strömstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Strömstad er en by og en kommune i landskapet Bohuslän i Västra Götalands län i Sverige. Den ligger 13 mil fra Oslo og 16 mil fra Göteborg. Byen har 7 466 innbyggere (2020), mens kommunen har et folketall på 13 277 (2021). Strömstad er Sveriges største dyphavn. Den har som turist- og handelsby en betydelig trafikk med Norge. For svenskehandlere som drar over grensa ved Svinesund lokker byen blant annet med det Systembolaget som ligger nærmest grensa.

Da Båhuslen ble overført fra Danmark-Norge til Sverige i 1658 som følge av freden i Roskilde, ble det problematisk for Sverige at de nordre deler av lenet (Strömstad og nordre Tanum) hadde kortere vei og historisk tilknytning til Fredrikshald som fortsatt lå i Norge, enn nærmeste svenske by, som var Uddevalla. For å møte de problemene dette skapte for handelen på den svenske vestkysten ble Strömstad grunnlagt. Byen hadde byprivilegier fra 1667, og selve bystatusen ble stadfestet 15. april 1676 av Karl XI. På det tidspunktet sto imidlertid den norske hæren i byen, etter at den danske generalen og stattholder i Norge, Ulrik Frederik Gyldenløve hadde brent byen året før. Først etter freden i Lund i 1679 ble den nye byen overgitt til svenskene.

Beliggenheten nær grensen mot Norge gjorde byen utsatt i krigstid, blant annet fungerte den som hovedkvarter for Karl XII under det første og det andre felttoget i Norge under Store nordiske krig i årene 1716-1718. I juli og august 1717 ble byen to ganger angrepet av en dansk flåtestyrke under Peter Wessel Tordenskiolds kommando. Byen var Karl XIIs hovedbase fram til han ble drept ved Fredriksten festning 11. desember 1718.

I 1788 rykket stattholder og prins Carl av Hessen inn over Svinesund og besatte Strömstad. Dette medførte imidelrtid ikke til militære stridigheter, og det var vennskaplige forhold mellom invasjonsstyrkene og innbyggerne.

Byen fikk etter hvert et betydelig oppsving noen år tidlig på 1800-tallet da det var et rikt sildefiske i området. Sjøfart og fiske var viktige næringerutover på 1800-tallet, senere også konservesindustri. Fra 1900 til 1930-tallet hadde steinindustrien et oppsving. Strømstad har lange tradisjoner som badeby, allerede i 1783 åpnet Sveriges første anlegg for sjøbad her. Dagens varmbadhus ble bygget i 1909, mens et nytt kaldbadhus på Laholmen åpnet i 2005.

Strømstadgata i Oslo ble oppkalt etter byen i 1879.

Kilder


Koordinater: 58.938994° N 11.171867° Ø