Strømmen kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strømmen kirke
Strommenkirke.jpg
Strømmen kirkes tårn og inngangsparti, sett fra vest.
Sted: Strømmen
Byggeår: 1929
Kirkegård: nei
Arkitekt: Olav Olson
Materiale: Stein
Sitteplasser: 330

Strømmen kirke er en langkirke av stein som ligger på Tørtberg mellom Strømsveien, Rælingsveien og Gamle Strømsvei. Kirken ble bygd mellom 1923 og 1929. Planlegginga startet i 1916, og arkitekten var Olav Olson, som også var arkitekt for Ljan kirke og Kolbotn kirke. Steinen til kirken ble tatt ut på Bassengåsen ovenfor Stalsberghagen gravlund, i dag Stalsberghagen gravlund og krematorium. Den er soknekirke for Strømmen sokn, og var tidligere hovedkirke for Strømmen prestegjeld.


Kirken paa Tørtberg. Utkast av Olav Olson 1923.

Orientering

På altertavla, som er malt av Rolf Klemetsrud, figurerer Jesus i Getsemane. Klemetsrud har også utført et et innfelt maleri i ei nisje bak alteret. Dette viser Jesus som velsigner to barn. Døpefonten er formet som et baldakinalter. Prekestolen er laget av Trygve Dammen, som den gang bodde i Lillestrøm. Prekestolen består av tre relieffer, nemlig ørnen og Moses, Johannes og apostelen Peter. Under takstolen har Arne Kvibergskår skåret ut engler. Et krusifiks over korbuen og utgangsdøren er utført av ingeniør Christen A. Segelcke. Galleriet er båret av søyler og stolper med innrissede scener fra Det gamle testamentet, utført av billedskjærer Anthon Røvik.

Nord for kirken er det et minnesmerke over falne fra Skedsmo under andre verdenskrig, utført av billedhuggeren Anne Raknes. Se mer om dette under Strømmens minnesmerker og minnetavler.

Kirkealleen opp fra Strømsveien ble tatt i bruk samtidig med kirken i 1929. Den fine bjørkealleen ble plantet kort etter, men det tok mange år før allébelysningen kom på plass.

For å få belysningen av kirkeområdet fullført inviterte Strømmen Vel stedets forenings- og forretningsliv til en fellesaksjon i 2004. Aksjonen fikk bred oppslutning, det var stor enighet om at kirken er stedets kanskje mest markante byggverk, og noe som innbyggerne kan være stolt av. Flomlyset ved kirken ble ferdigmontert i 2005, og i 2006 sto Kirkealleens belysning ferdig.

Eksterne lenker


Nord for kirken er det et minnesmerke over falne fra Skedsmo under andre verdenskrig, utført av billedhuggeren Anne Raknes.
Foto: Kristian Hunskaar

Nytt orgel og galleriutvidelse 2018

Kirkens orgel fra 1929 var gammelt og nedslitt, og nytt orgel var nødvendig. Men gode råd var dyre - både instrumentet og organistplassen krevde mer plass. Løsningen ble å utvide kirkens bestående galleri. Til dette krevdes 25 grovkalibrede bjelker samt to ny dreide søyler. Intet av dette var vanlig handelsvare. Menighetsrådets leder Tore Haakensen rettet da en forsiktig forespørsel til Sagelvas Venner, og etter kort tid var avtalen på plass: Sagelvas Venner leverer både bjelker og søyler vederlagsfritt, og stiller samtidig opp til dugnad med maling og annet forefallende arbeid. 22. april 2018 var orgelet klart for innvielse.


Koordinater: 59.952665° N 11.015022° Ø