Strømsborg (Bygdøy)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strømsborg
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).
Hovedbygningen med verandaer på sideveggen mot sørvest.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).

Strømsborg, tidligere Hougen og Erikstuen, er en eiendom og tidligere løkke beliggende i Strømsborgveien 13 på Bygdøy i Frogner i Oslo kommune.

Eiendommen har navn etter hoffmester Carl Gustav Strøm som eide den fra 1825. Den het opprinnelig Hougen og har vært kalt Erikstuen etter første bygselsmann på stedet fra 1794.

Etter en tvangsauksjon i 1866 kom eienmdommen i offentlig eie.

Den såkalte Strømsborgdammen ble gjenfylt 1947.

Hovedbygningen

Hovedbygningen fra midten av 1800-tallet, bygget i ulike perioder til dagens utseende, i senempirisk stil, med innslag av sveitserstil. Komposisjonen er klassisk og i senempire, og er stram og symmetrisk og har de karakteristiske små vinduene i loftsetasjen. Midtpartiet er ikke framskutt, men markert og bygningskroppen er kompakt og sluttet.

Bygningen ble bygget ved to byggetrinn, det første i 1829 oppført i tømmer. Senere ble den forhøyet

Bygningen har veranda over to etasjer, som ikke er plassert på fronten, men på sideveggen mot sørvest, og har en strammere form enn på sveitservillaer. Den opprinnelioge bygningen ble utvidet ved byggetrinnet i 1846, både ved en forlengelse og ved en påbygging med en loftsetasje i utmurt bindingsverk og forlenget, alt ikledt ny drakt. I tillegg kom det også veranda utenfor første etasje med en overdekket balkong. Veranda i begge etasjer, altså hvor det også er tak over den i andre etasje nevnes første gang i branntaksten fra 1926, men kan ha vært oppført i 1870-80-årene.

Eiendommen gikk over i offentlig eie etter at Jacob Faye solgte den i 1864 og den kom på tvangsauksjon i 1866 og brannkassen ved Indredepartementet overtok eiendommen. Den ble deretter fra 1869 forpaktet bort til kongsgården og inntil kong Oscar II kjøpte den i 1876 og innlemmet den i hovedgården.

Fra eiendommen ble forpaktet i 1869 og antakelig fram til kongevillaene i Paradisbukta ble oppført i 1876-1878 ble Strømsborg brukt til innlosjering av personer i det kongelige følge, og forøvrig leid ut som sommerbolig. I 1926 var det en leilighet i hver etasje med en sal i andre etasje som senere ble delt opp i mindre rom. Taket ble da senket og veggflatene inndekt med moderne plater. Opprinnelig skal veggene ha vært pusset eller rappet og fa gipsete tak. Bygningen har et godt bevart trapperom med trappeløp som svinger i halvsirkel mellom hver etasje fra kjeller til loft.

Vindusrammene er trolig fra 1950-tallet, utført som kopi av eldre vinduer, mens loftsinduene kan være originale. Taktekkingen er med falsede metallplater.

Bygningen ble fra 1931 og fram til krigen benyttet som vaktstue og kjøkken for Hans Majestet Kongens Garde, i tillegg var det en mindre leilighet i første etasje og tre leiligheter i andre etasje. Denne oppdelingen er senere forandret, men Garden har benyttet deler av bygningen helt fram til 1990-tallet. I 1977 nle det oppført en uthuspaviljongen ble oppført i 1977 som do/dusj-hus for gardekasernen i hovedbygningen. Bygningen var i bruk frem til 1990. Uthuset er oppført på betongsåle i panelt bindingsverk. Taket er pyramideformet og bæres av fire tresøyler over svalgang. Tofagsvinduer plassert høyt opp på veggene.

Den er nå i kommunal eie.

Fredning

Eiendommen ble fredet av Riksantikvaren 17. februar 2012 i henhold til kulturminneloven. Fredningen omfatter hovedbygningen, uthus/skjul, uthuspaviljong fra 1977 og to rekkehus, det ene fra 1954, det andre på den gjenfylte Strømsborgdammen.

Eiere

Kilder


Koordinater: 59.90583° N 10.67459° Ø