Straffeloven av 1902

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Straffeloven av 1902 ble vedtatt av Stortinget 22. mai 1902 og trådte i kraft 1. januar 1905. Der erstatta da kriminalloven av 1842. Loven ble i 2005 vedtatt erstatta av ny straffelov, som først trådte i kraft 1. oktober 2015.

Loven var delt i tre:

  • Første del: Generelle bestemmelser, felles for alle lovbrudd. Definisjoner, virkeområde og betingelser for straffbarhet.
  • Andre del: Forbrytelser.
  • Tredje del: Forseelser (mindre alvorlige straffbare handlinger).

Hovedforfatter for loven var professor og riksadokvat Bernhard Getz, som var leder for straffelovkommisjonen av 1895.

Straffeloven av 1902 ble satt i kraft av Lov om den almindelge borgerlige Straffelovs ikrafttræden. I de over hundre årene loven var i kraft ble den endra en rekke ganger ved at nye bestemmelser kom inn, at bestemmelser ble fjerna og ved at strafferammer ble endra.

Av særlig viktige endringer fra kriminalloven av 1842 kan nevnes at dødsstraff i fredstid ble fjerna, etter at man siden 1876 ikke hadde brukt slik straff.

Bestemmelsene om folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser i straffeloven av 2005 ble satt i kraft kort tid etter at den ble vedtatt, mens resten som nevnt måtte vente til 2015. En viktig årsak til dette var at politiets og påtalemyndighetens datasystemer ikke kunne håndtere de nye bestemmelsene, og straffeloven av 1902 ble dermed gjeldende «på overtid» med tanke på Stortingets intensjoner.

Litteratur og kilder