Strandgata (Hamar)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hamar jernbanestasjon ligger i Strandgata 2. Den ble bygd i 1897, arkitekten var Paul Due.
Foto: Mahlum (2008).
Opptog i Strandgata i anledning hundreårsjubileet for Hamar i 1949.
Foto: Håkon Prestkværn (1949). Eier: Hedmarksmuseet.
Strandgateparken, som ligger mellom gata og jernbanelinja. Bilde fra en fin sommerdag i 1963.

Strandgata er ei gate på Hamar. Gata går fra Stangevegen (ved Jernbanestasjonen) til Storhamargata (ved Stortorget), og har fått navnet sitt fordi den følger Mjøsstranda. Før Dovrebana ble lagt utenfor, var Strandgata den nærmeste gata til stranda. Strandgata har hovedsakelig husnumre med oddetall, og disse ligger på nordsida av gata. På sørsida av gata ligger Strandgateparken, som blant annet har byens minnesmerke over de falne under andre verdenskrig.

Historikk

Ifølge Per-Øivind Sandberg er Strandgata Hamars eldste gate. Hamar har, i motsetning til de fleste andre byer i Norge, ikke noen gate som heter «Storgata», og en årsak til det er at Strandgata har vært byens «paradegate».[1] Eyvind Lillevold skriver i Hamars historie at «navnet Strandgaten ... kom av seg selv og ble brukt alt fra første tiden av», og var således det eneste gatenavnet som var i bruk i byen før 1867.[2]

I byens første tiår var Strandgata den gata som lå nærmest Mjøsa, og der Strandgateparken ligger i dag lå det en lindeallé. Nedenfor denne hadde hver av bygårdene i gata sin egen hage, som opprinnelig gikk helt ned til Mjøsa. Da Dovrebanen ble bygd i 1880-åra, mistet gata denne forbindelsen med innsjøen.[3]

Personer og bygninger

Nr Bilde Bygning
2 2675 Hamar st - no-nb digifoto 20150629 00232 bldsa PK25588.jpg Jernbanestasjonen
4 Bua ved Jernbanestasjonen
11 Magnussen Boghandel holdt til her i 1950-åra.
13 og 15 Huser Sparebanken Hedmark. I gamle nr. 15 holdt bakermester Johs. Johannessen (født 1884) til, bygningen ble også kjent som Sickels konditori.
20 og 22 Victoria Haven
21 2686 Hamar Victoria hotel - no-nb digifoto 20150629 00207 bldsa PK25493.jpg Ligger på hjørnet av Strandgata og Enggata. Bildet fra 1920-åra viser det daværende bygget til Victoria Hotel, som siden er blitt bygd om.
23 Hamar - no-nb digifoto 20150206 00034 NB MIT FNR 15821.jpg Ligger på hjørnet av Strandgata og Vangsvegen. Hamar teater, festiviteten
31 Ligger på hjørnet av Strandgata og Vangsvegen. 1956 holdt bl.a. Murstads parfymeri til her. Bygningen som står her nå er fra etter 1956, og huser Krogsveen.
33 Gullsmed Børke
35 Her bodde i 1910 ekteparet Per Ferdinand Waaler og Fredrikke Waaler i Strandgata 35, med tre barn.[4] Per Waaler var lege, praktiserte i Hamar fra 1891, og har fått Dr. Waalers gate oppkalt etter seg, mens Fredrikke Waaler var en av de første kvinnelige kommunestyrerepresentantene i byen i 1901, da hun ble valgt inn for Høyre. Hun var dessuten forfatter av den gamle Hamarsangen. Bygningen huser i dag Lindmark frisør og Tante Gerda.
37 Sterudgården og Røhnegården, ligger på hjørnet av Strandgata og Håkons gate. Restaurant Royal India har holdt til her.
41 Hamar - no-nb digifoto 20150206 00020 NB MIT FNR 15817.jpg Ligger på hjørnet av Strandgata og Håkons gate. Bygningen som står her nå ble oppført for Oplandske kreditbank ved arkitekt Bredo Greve i 1913. I dag holder DNB til her.
43 og 45 Kjøpesenteret Kvartal 48.
51 Huser roxy.
53 kutt & chriss, Café Uno
55 Deniz, Synssenter
61 Nordea, 4Men
63 AK Eiendom, Advokatfirmaet Heier
65 Oplandske kreditbank holdt til her fra 1892 til 1913, da de flyttet til Strandgata 41. I 1950- og 1960-åra huset eiendommen Emil Lie bok- og papirhandel, og i dag holder Kreftforeningen til her.
71 Safari, Inni mellom, Svare og Berg.

Berørende gater

Strandgata i 1920-åra. Forrest i bildet sees kvartalet som ligger mellom Parkgata på den ene sida og Enggata på den andre, med bl.a. Sickelgården. I dag ligger her Sparebanken Hedmarks lokaler fra 2005. Lenger bak ligger gamle Victoria Hotel.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Referanser

  1. Per-Øivind Sandberg, «Gatenavn i Hamar».
  2. Lillevold, Hamars historie, side 201.
  3. Johannesen, Glimt fra gamle Hamar, side 18.
  4. Familien Waaler i folketellinga av 1910.

Kilder


Koordinater: 60.7933525° N 11.0724769° Ø