Strandgata 8 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strandgata 8
Dagens adresse: Strandgata 8
Område: Kvadraturen, Østre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gammelt matrikkelnr.: 140, 141
Folketellinger: 1801
Branntakster: 1766

Strandgata 8 var en eiendom i Kvadraturen i Oslo. På deler av 1700- og 1800-tallet var den delt i to eiendommer med matrikkelumrene 140 og 141. Den lå til Lille Strandgate, nå Strandgata. I dag står Oslo S og Østbanestasjonen på denne og naboeiendommene. Den er en av eiendommene vi tar for oss i artikkelen Lille Strandgate i Christiania omkring 1800.

Eiendommen i 1766

I branntakstforberedelsene i 1766 var Simen Holm oppført som eier. På eiendommen var den samlede verdien av bebyggelsen taksert til 3080 riksdaler. Bygningmassen bestod av to forbygninger. Den på nordre side var i én etasje av bindingsverk med halvsteins forblending utenpå, med en sidebygning i to etasjer av bindingsverk (taksert til 2000 riksdaler). Forbygningen på søndre side var i én etasje av bindingsverk (taksert til 650 riksdaler). Det var i tilegg en bakbygning i to etasjer av bindingsverk (650 riksdaler) og en halvannen etasjes sidebygning av bindingsverk (50 riksdaler)

Eiendommen i 1797

Eiendommen var i følge branntaksten i 1797 eid av Nils Aasen og bygningene var samlet taksert til 2230 riksdaler. Eiendommen bestod av en forbygning, to uspesifiserte bygninger, en bakbygning og en sidebygning. En av de to bygningene inneholdt en kjeglebane. To av værelsene i den ene bygningen hadde stukkatur i himlingene. Bygningene innholdt ifølge branntaksten til sammen ni jernkakkelovner, noe som indikerer ni rom for beboelse.

Branntakst fra 1797 for grunnr. 140/ 141
Bygningstype Verdi/ taksering Beskrivelse
1 Forbygning 200 1. Forbygningen til Gaden 1 Etage af Bindingsverk tækket med Teglsteen bestaaende af en Stue Kammer og Kjøkken med Bjelke Kjelder under 2de Kakkelovne 3 fag Vinduer til Gaden og 1 fag til Gaarden taxeret for 200rd
2 Bygning 1210 2. En Bindingsverks Bygning med Halv Steen forblindet uden paa 2 Etager strækkende sig paa nordre Siide ned i Gaarden og med Gavlen til Gaden tækket med Tagsteen derudi 4 Værelser hvoraf 2de ere gibsede under Taget og derudi 7 Jernkakkelovne med en indmuret Brygge-Pande samt 2de Bjelkekjeldere 2 fag Vinduer til Gaden 3 fag til Glasmagasinet og 3 fag til Gaarden 1210rd
3 Bygning 60 3. En Bygning i samme linie af Bindningsverk tekket med Tagsteen indrettet til Keglebane 60rd
4 Bakbygning 500 4. En Bagbygning af Bindingsverk 2 Etager tækket med Tagsteen hvorudi 3de Værelser med Kjøkken og neden under 2de Pakboder med indlukt Svalgang som og paa østre Side tilbygget Skjul i Værelserne 3de enkelte Jernkakkelovne 5 fag Vinduer ud til Vandet og 4 fag til Gaarden i Svalegangen taxeret for 500rd
5 Sidebygning 350 5. Paa søndre Side i Gaarden en Bindingsverks Bygning 2 Etager indrettet til 2de Boder Hestestald og Fæhus samt Hø og Veedlofter oven over tækket med Tagsteen meget forfalden og kunde ikke omsættes til meere end 350rd

Beboere i 1801

I folketellingen i 1801 var 34 personer registrert som boende på denne adressen. Disse var fordelt på 7 husstander. I den første var vertshusholder Niels Hansen Aasen husbonde, sannsynligvis den samme Nils Aasen som var registrert som eier i branntaksten fra 1797. Andre husstandsoverhoder var enken Marthe Hansdatter uten næring, båtføreren Peder Jansen, arbeidsmannen Jachob Oelsen, og Richard Heldetsuten næring. De siste husstandsoverhodene var skomakermester Ole Bierk og Niels Nielsen, som arbeidet ved det kongelige vannverk.

Beboere på eiendommen i Folketellingen i 1801
Navn Alder Født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Husnr. 1801 Hustand Eiendom 2018 Død HBR Merknader
Niels Hansen Aasen 40 1761 - Hosbonde Gift 1te gang Værts huus holder 140-141 1 Strandgata 6 HBR
Maren Pedersdatter Aasen 30 1771 - Koenen Gift 1te gang - 140-141 1 Strandgata 6 HBR
Hans Nielsen* Aasen 11 1790 - Søn Ugift - 140-141 1 Strandgata 6 HBR
Niels Nielsen* Aasen 9 1792 - Søn Ugift - 140-141 1 Strandgata 6 HBR
Inger Pedersdatter 50 1751 - Søster til koenen Ugift - 140-141 1 Strandgata 6 HBR
Magrette Pedersdatter 20 1781 - - Ugift Tieneste piige 140-141 1 Strandgata 6 HBR
N. Skrøder 30 1771 - Logerende Ugift Commander sergeant ved artelleriet 140-141 1 Strandgata 6 HBR
Marthe Hansdatter 51 1750 - Huus moder Encke 1te gang Uden næring 140-141 2 Strandgata 6 HBR
Anne Hansdatter 11 1790 - Datter Ugift - 140-141 2 Strandgata 6 HBR
Peder Jansen 34 1767 - Hosbonde Gift 1te gang Baadfører 140-141 3 Strandgata 6 HBR
Ingeborg Oelsdatter 32 1769 - Koenen Gift 1te gang - 140-141 3 Strandgata 6 HBR
Gunnild Maria Peersdatter 9 1792 - Datter Ugift - 140-141 3 Strandgata 6 HBR
Ole Peersen 5 1796 - Søn Ugift - 140-141 3 Strandgata 6 HBR
Jachob Oelsen 64 1737 - Hosbonde Gift 2den gang Arbeidsmand 140-141 4 Strandgata 6 HBR
Karen Andersdatter 59 1742 - Koenen Gift 1te gang - 140-141 4 Strandgata 6 HBR
Anne Andersdatter 74 1727 - Søster til koenen Encke 1te gang Uden næring 140-141 4 Strandgata 6 HBR
Ole Hansen 45 1756 - Logerende Enkemand 1te gang Arbeidsmand 140-141 4 Strandgata 6 HBR
Richard Heldets 41 1760 - Hosbonde Gift 1te gang Uden næring 140-141 5 Strandgata 6 HBR
Johanne Maria Heldets* 35 1766 - Koenen Gift 1te gang - 140-141 5 Strandgata 6 HBR
Peer Holdets 5 1796 - Søn Ugift - 140-141 5 Strandgata 6 HBR
Richardt Holdets 5 1796 - Søn Ugift - 140-141 5 Strandgata 6 HBR
Maren Holdets 2 1799 - Datter Ugift - 140-141 5 Strandgata 6 HBR
Rebecca Hansen 18 1783 - - Ugift Tjeneste piige 140-141 5 Strandgata 6 HBR
Ole Bierk 46 1755 - Hosbonde Gift 1te gang Skoemager mester 140-141 6 Strandgata 6 HBR
Johanne Maria Bierk 46 1755 - Koenen Gift 1te gang - 140-141 6 Strandgata 6 HBR
Anne Dorothea Bierk 14 1787 - Datter Ugift - 140-141 6 Strandgata 6 HBR
Arne Bierk 10 1791 - Søn Ugift - 140-141 6 Strandgata 6 HBR
Gunder Olsen 36 1765 - - Ugift Skoemager svend 140-141 6 Strandgata 6 HBR
Anders Andersen 16 1785 - - Ugift Lære drenger 140-141 6 Strandgata 6 HBR
Ole Christophersen 14 1787 - - Ugift Lære drenger 140-141 6 Strandgata 6 HBR
Niels Nielsen 38 1763 - Hosbonde Gift 2den gang Ved kongend vandværk 140-141 7 Strandgata 6 HBR
Christine Engebretsdatter 30 1771 - Koenen Gift 1te gang - 140-141 7 Strandgata 6 HBR
Christen Nielsen 5 1796 - Søn Ugift - 140-141 7 Strandgata 6 HBR
Joen Nielsen 2 1799 - Søn Ugift - 140-141 7 Strandgata 6 HBR

Litteratur og kilder


Oslo havn 1798 logo.png
Strandgata 8 (Oslo) er opprinnelig skrevet som en del av prosjektet Oslo havn 1798 og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Se også Branntakstprosjektet for liknende artikler.