Sulustad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sulustad
Sulustad.png
Foto: Norske Gardsbruk (1957)
Alt. navn: Sullestad
Først nevnt: 1434
Sted: Totenvika
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 19 og 20

Sulustad (gnr. 19 og 20) er en gard i Totenvika i Østre Toten kommune. Garden ble sannsynligvis rydda i vikingtida eller noe tidligere. Sulustad ble ikke lagt øde etter Svartedauden. 1610-åra ble imidlertid eiendommen delt i to bruk, nordre og søndre Sulustad. Det søndre bruket ble seinere delt enda en gang, men disse to bruka ble i henholdsvis 1845 og 1869 lagt til nordre Sulustad, slik at det igjen ble bare én gard.

Navnet er i Norske Gaardnavne tolka som Svǫlustaðir, en sammensetning av elvenavnet Svala og staðir. Svala kan være et eldre navn på Sulustadelva, som renner forbi garden. Skrivemåten Sullestad er nå den offisielle for hovedbølet, men Statens kartverk har vedtatt at navnegarden skal skrives Sulustad. Dette er også i tråd med uttalen /su`łusta/.

Historie

Dette er en gammal slektsgard, men i 1864 ble Gjestvang-navnet knytta til stedet, da nesningen Aleksander Gjestvang (1834-1905) gifta seg med gardjenta Klara. Aleksander Gjestvang kjøpte i 1869 også det gjenværende søndre Sulustad-bruket, og garden ble da en av de største i Totenvika.

Eiendommen består pr. 2018 av 426 mål dyrka jord og ca. 1000 mål skau. Det var mjølkeku her til rundt 1950. De nåværende eierne, Ann Sullestad Tolpinrud og Gjermund Tolpinrud, driver firmaet Sullestad med kontor i det gamle forsamlingslokalet Elvly.

Husmannsplasser

  • Svellet
  • Sulustadbakken, to plasser
  • Sulustadsveen
  • Skaugerud, to plasser
  • Bjørnstad
  • Mamelund, tre plasser
  • Midtivegen

Kilder og litteratur

Eksterne lenker