Terje Wold (1899–1972)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Terje Wold fotografert i andre halvdel av 1930-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Terje Wold (født 23. august 1899 i Evenes i Ofoten, død 6. september 1972 i Oslo) var jurist og politiker (Ap). Han var blant annet ordfører i Vadsø, justisminister i Nygaardsvolds regjering 1939-1945, deretter stortingspolitiker, høyesterettsdommer, og fra 1958 til 1969 høyesterettsjustitiarius.

Familie

Terje Wold var sønn av skolebestyrer Einar Wold (1874–1953) og Amanda Marie Carlsen (1879–1918) og ble gift i 1926 med Aud Margot Moe (1900–1995).

Liv og virke

Terje Wold (i midten) fotografert i London i 1943 sammen med handelsminister Anders Frihagen (til høyre), og Frihagens svoger, kvartermester Hans Strandrud
Foto: Hans Agnar Strandrud (familiebilde)

Terje Wold tok examen artium i 1916, og studerte deretter jus ved universitetet i Kristiania, hvor han ble cand.jur. i 1921. Deretter var han dommerfullmektig i Varanger og bestyrer av et advokatkontor i Tana, før han i 1922 åpnet egen praksis som overrettssakfører i Vadsø, fra 1931 som høyesterettsadvokat.

I sin tid i Vadsø var Wold aktiv som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, og var ordfører i 1928 og 1935–1936.

I 1936 ble Wold utnevnt til dommer ved Hålogaland lagmannsrett, en stilling han hadde fram til han ble utnevnt til justisminister i Nygaardsvolds regjering i juli 1939. Wold fulgte med regjeringen til London i 1940, og virket som justisminister hele krigen. Som justisminister hadde Wold et hovedansvar for å utarbeide det lovmessige grunnlaget for norsk administrasjon utenfor landets grenser. Han spilte også en sentral rolle i planleggingen av hvordan det norske styringsapparatet skulle gjenopprettes etter frigjøringen.

Terje Wold var det første medlem av regjeringen som besøkte de frigjorte delene av Øst-Finnmark i november 1944. Han var senere medlem av regjeringsdelegasjonen som ble sendt til Norge i midten av mai 1945 i påvente av kongens og resten av regjeringen.

Wold gikk av sammen med resten av Nygaardsvold-regjeringen i juni 1945, og han ble samme høst innvalgt på Stortinget for Finnmark. Allerede i september 1945 ble han utnevnt til høyesterettsdommer, men tiltrådte embetet først da han forlot Stortinget etter valget i 1949. Fra 1958 til han gikk av med pensjon i 1969 var han Høyesterettsjustitiarius.

Wold var medlem i flere internasjonale organisasjoner for jurister og dommere, og satt som dommer i Den europeiske menneskerettsdomstol fra 1959 til sin død. Han var dessuten formann i World Association of Judges fra 1969.

Mellom 1951 og 1958 ledet Terje Wold den såkalte Forvaltningskomiteen, som var nedsatt for å “utrede spørsmålet om mer betryggende former for den offentlige forvaltning”, og som blant annet ledet fram til Ombudsmannsloven av 1962, Forvaltningsloven av 1967 og Offentlighetsloven av 1970.

Terje Wold ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden i 1959.

Bosteder

Ved folketellingen for 1900 er Terje Wold og foreldrene oppført på Lyngseidet i Lyngen herred. Ved folketellingen i 1910 er Wold og familien (nå foreldrene og tre søsken), oppført i Kirkenes i Sør-Varanger herred. Etter studier i Kristiania bodde Wold fra 1921 til 1939 i Nord-Norge.

I adresseboka for Oslo for 1940 er han oppført som statsråd med bostedsadresse Eilert Sundts gate 51. I adresseboka samme sted for 1950 er han oppført som høyesterettsdommer med adresse Ullevålsveien 58. I adresseboka for 1965/66 er han oppført som høyesterettsjustitiarius på adressen Gregers Grams vei 17 på Ullern.

Ettermæle

Terje Wold er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I et minneord over Terje Wold i Aftenposten 7. september 1972 beskrev høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal ham slik (utdrag):

Som justitiarius i Høyesterett i tiden fra 1958 til 1969 hadde Terje Wold utpreget vilje til og særlige forutsetninger for å markere og styrke Høyesteretts stilling utad. Det gjaldt både overfor andre myndigheter og overfor almenheten. Han hadde alltid for øye at tilliten til Høyesterett måtte bevares. Ved sin administrasjon av retten gikk han med stor energi inn for at alle saker skulle behandles så hurtig som mulig, og han hadde den glede å se at retten ved hans fratreden var helt á jour.

I sin artikkel om Wold i Norsk biografisk leksikon gir Sven G. Holtsmark denne karateristikken av ham (utdrag):

Terje Wold var til tider omstridt blant kolleger og medarbeidere. Derimot ble det knapt reist tvil om hans juridiske fagkunnskap.

Terje Wold er gravlagt i familiegrav i urnelund på Ullern kirkegård i Oslo.

Kilder og referanser