Thomas Ball Barratt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 29. januar 1940. Utsnitt av nekrolog over Thomas Ball Barratt.

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i Cornwall, England, død 29. januar 1940 i Oslo) var kristen forkynner, først metodistprest, som etablerte Pinsebevegelsen i Norge i 1907. Han var bevegelsens leder og sentrale skikkelse i Norge i første halvdel av 1900-tallet, og var også delaktig i utbredelsen i andre deler av verden.

Familie

Thomas Ball Barratt var sønn av gruvedirektør Alexander Barratt (1827-1890) og Mary Ball (1830–1905), og ble gift i 1887 med Laura Christine Jakobsen (1866-1951). Han var far til blant andre pianisten Mary Louise Barratt Due (1888-1969), som sammen med sin mann Henrik Adam Due stiftet Barratt Due musikkinstitutt i 1927.

Liv og virke

Thomas Ball Barratt vokste opp i en familie som var preget av den britiske presten og metodismegrunnleggeren John Wesleys kristendomssyn. Familien flyttet til Norge da han var fem år gammel, fordi faren ble leder av svovelkisgruvene på Varaldsøy i Hardanger, senere også på Osterøy ved Bergen.

Da han var 11 år gammel, ble Barratt sendt til Storbritannia, hvor han gikk i fem år på metodistskolen The Wesleyan College i Taunton, Somersetshire. Han vendte tilbake til Norge etter endt skolegang, og hadde da også opplevd en vekkelse. Han engasjerte seg også aktivt i avholdssaken etter sin hjemkomst. Etter hjemkomsten ble Barratt ansatt som assistent for sin far. Han forsøkte seg også med kunstmaling, men ble etterhvert i økende grad benyttet som forkynner i området rundt Hardangerfjorden.

I 1881 meldte Barratt seg inn i Metodistkirken i Bergen. I 1882 tok han eksamen som lokalpredikant og i 1885 ble han kalt til predikant i Metodistkirkens 2. menighet på Kampen i Kristiania, hvor han var i en kortere periode. I 1886 var han med på å danne en metodistmenighet på Voss, og ble også menighetens første forstander. Etter et par år på Voss ble han igjen kalt til hovedstaden, hvor han hadde tilhold fra 1889 til sin død i 1940.

I Kristiania var Barratt forstander for forskjellige metodistmenigheter, og i 1892 ble han tilsynsmann for Kristiania distrikt. Han var en drivkraft bak grunnleggelsen av søsterhjemmet Betanien, hvor han ble institusjonens første forstander. Han var også medredaktør av ungdomsbladet Varilden, han deltok ofte i Frelsesarmeens møter, og ble ofte benyttet som avholdstaler. Han var en periode også avholdsfolkets representant i Kristiania bystyre.

Etter at Barratt fant Metodistkirkens rammer for snevre, fikk han tillatelse til å danne en selvstendig sosial-religiøs virksomhet, Kristiania Bymisjon. Etter et besøk i USA i 1906 ble han kjent med Pinsebevegelsen, som han brakte med seg til Norge. Arbeidet for Kristiania Bymisjon ble lagt til side til fordel for Pinsebevegelsen.

Barratt sto som medlem av Metodistkirken helt til 1916, da han etablerte sin egen menighet, Filadelfia i Kristiania. Filadelfia ble landets største frikirkelige menighet, og Barratt var menighetens forstander og den norske pinsebevegelsens ubestridte leder helt til sin død. Han spilte også en viktig rolle når det gjaldt utbredelsen av bevegelsen i andre deler av verden.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er Thomas Ball Barratt oppført prest ved Metodistkirken med bostedsadresse Sofienberggata 2a. Ved folketellingen samme sted for 1910 er han oppført som pastor med adresse Sofies plass 2. I adresseboka for Oslo for 1927 er Barratt oppført som pastor ved Filadelfiamenigheten med adresse Frydenlundgata 17, og i 1939 er han oppført i Colletts gate 15.

Ettermæle

Thomas Ball Barratt er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog over Thomas Ball Barratt i Aftenposten 29. januar 1940 ble han omtalt slik (utdrag):

Pastor Barratt var en høit begavet og meget kunnskapsrik mann og veltalende som få. Han hadde reist meget og skrevet meget. … I forbindelse med pinsebevegelsen som har bredt sig til alle land, var Barratts navn kjent over hele verden, meddelelsen om hans bortgang vil bli mottatt med vemod av alle dem som har lært hans høireiste personlighet å kjenne.

Thomas Ball Barratt er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet prydes av et portrettrelieff av han, og er reist av Pinsebevegelsen.

Kilder