Thomas Christian Wyller (1922–2012)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Thomas Christian Wyller.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1941 (1966).

Thomas Christian Frederik Wyller (født 16. september 1922 i Stavanger, død 24. april 2012 i Oslo) var statsviter, en av grunnleggerne av statsvitenskap som akademisk fag i Norge, og den første som tok en doktorgrad i faget her. Han var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i nesten 25 år.

Familie

Thomas Christian Wyller var sønn av høyesterettsadvokat Trygve Christian Wyller (1888–1960) og Anne Kathrine Dons (1891–1982), og ble gift i 1946 med Aud Kari Gjøstad (f. 1924), ekteskapet oppløst i 1957, deretter i 1967 med studieinspektør, cand.real. Kari E. Bruun (1933–2016). Han var brorsønn av sykepleielærer og -historiker Ingrid Wyller (1896–1994) og litteraturforsker og humanist Anders Wyller (1903–1940), bror av filosof Egil Anders Wyller (1925–2021), og fetter av astronom Arne August Wyller (1927–2001) og lege Thomas Christian Wyller (1917-2008).

Liv og virke

Thomas Christian Wyller tok examen artium i 1941. Han begynte å studere, men kom med i motstandsarbeidet, og satt tre år i Grini fangeleir.

Etter krigen studerte Wyller en tid i København, hvor han ble påvirket av den danske rettsfilosofen Alf Ross. Da statsvitenskap ble innført som eget eksamensfag ved Universitetet i Oslo i 1947, var Wyller blant de første studentene. Samtidig engasjerte han seg i studentpolitikken, og i vårsemesteret 1948 var han formann i Studentersamfundet. I 1951 tok han magistergraden i statsvitenskap, som nummer to i Norge, på avhandlingen Thomas Paine, politiker og ideolog. Avhandlingen hadde han for en stor grad skrevet i Paris, under et studieopphold der.

1951–1954 var Wyller stipendiat ved det nye Institutt for norsk historisk forskning og 1953–1954 var han stipendiat ved London School of Economics. 1954–1956 var han fungerende dosent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og ble fast tilsatt fra 1. januar 1957. I 1958 ble han bestyrer ved det nyopprettede Institutt for statsvitenskap. Wyller bestyrte instituttet til 1963. Han var også formann i Norsk statsvitenskapelig forening 1958–1961.

I 1958 ble Wyller dr. philos. på avhandlingen Nyordning og motstand, om norske organisasjoner under den tyske okkupasjonen, den første doktorgrad tatt av en statsviter i Norge. I 1968 ble han utnevnt til professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, en stilling han hadde til han gikk av pensjon i 1992.

Wyller var medlem av Verdikommisjonen 1998–2001. I 2000 fikk han Fritt Ords pris for sine bidrag til samfunnsdebatten.

Enkelte bosteder

I adresseboka for Oslo for 1955 er Thomas Christian Wyller oppført i Hagelundveien 13 på Grorud og i adresseboka samme sted for 1960/61 er han oppført i Haakon den godes vei 12 på Vinderen. I adresseboka for 1965/66 er han oppført i Nordstrandveien 9, hvor han bodde resten av livet.

Ettermæle

Thomas Christian Wyller er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en nekrolog over Thomas Christian Wyller i Aftenposten 30. april 2012 av Øyvind Østerud, ble han beskrevet slik (utdrag):

En pioner er borte. Wyller fikk den første vitenskapelige stilling i statsvitenskap i Norge. ... 23-årige Wyller trådte inn i offentligheten i 1945, etter tre år som fange på Grini. Han ville bidra til stabilt demokrati. Statsvitenskapen så han som vei til velfundert samfunnsinnsikt. ... Wyller valgte problemer av betydning for samfunnsutviklingen. Han redigerte fire bind Motforestillinger sammen med sin kone Kari. Han var motforestillingenes mann, med mot til å kikke makthaverne i kortene. Som pensjonert fikk han enda høyere profil i samfunnsdebatten, belønnet med Fritt Ords pris. ... I universitetets indre liv var Wyller veltalende, humørfylt og prinsipiell. Han kunne krydre samvær fra et vell av viser og litterære perler.

Thomas Christian Wyller er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo.

Kilder og litteratur