Thomas Fearnley (1841–1927)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Thomas Nicolay Fearnley, fotografert samme år han døde.
Foto: Ernest Rude/Oslo Museum (1927).

Thomas Nicolay Fearnley (født 9. april 1841 i Amsterdam, død 17. mai 1927 i Oslo) var skipsreder og aktiv innen industri og gruvedrift. Han er også kjent for sitt engasjement for norsk idrett, kunst og vitenskap.

Bakgrunn

Han var sønn av kunstmaleren Thomas Fearnley. Etter farens død i 1842 flyttet han og moren tilbake til Christiania, og moren ble etter noen år gift med sokneprest Halvor Tobias Heyerdahl.

Han begynte i 1852 på latinlinjen på Nissens latin- og realskole i Christiania, men en øyesykdom førte til at han måtte slutte fem år senere uten eksamen. Han reiste da til Leipzig hvor han startet studiene på Öffentliche Handels-Lehranstalt pog tok avgangseksamen i 1860.

Han ble gift 28. april 1875 med Charlotte Elisabeth Young (1854–1932), datter av grosserer Niels Olafsen Young (1816–1890) og Charlotte Elisabeth Graah.

Virke

Etter eksamen i Leipzig i 1860 arbeidet han i morsslektens bankierfirma, N. A. Andresen & Co., som ble ledet av to av hans onkler, Nicolai August og Engelhart Andresen, før han i årene 1864 til 1868 arbeidet i et skipsmeglerfirma i London.

Fra 1869 drev han sitt eget firma i Norge, der han raskt gikk inn i skipsmegling og rederivirksomhet. I 1872 gikk hans fetter Johan Engelhardt Eger (1846–1925) inn som partner og firmaet Fearnley & Eger ble etterhvert en pioner i norsk skipsfarts overgang fra seil til damp. Fra 1881 drev firmaet en fast linje mellom Norge og Frankrike. Ved første verdenskrigs utbrudd i 1914 hadde de tolv skip, og i samarbeid med Wilh. Wilhelmsen stod Fearnley & Eger også for opprettelsen av Den norske Afrika- og Australia Linje og Brydes Mexico Gulf Linje. I 1921 trakk Fearnley seg ut av virksomheten og overlot styringen til sønnen Thomas Fearnley (1880–1961), som også stiftet Fearnleys olympiske ærespris.

Fearnley var aktiv også i innenlands industri og var både medlem og formann i direksjonen (styret) for Orkla Grubeaktiebolag og Union Co.. Han var også med på etableringen av Meraker Brug og Carbidfabrik i Meråker kommune i 1904 og hjemkjøpet av Hafslund i 1916 fra tyske eierinteresser.

Idrett

I 1877 var Fearnley med på å stifte Christiania Skiklub, hvor han var formann 1885–1910. Han var æresmedlem både i klubben og i Skiforeningen, og i 1919 opprettet han Hoffjegermester Fearnleys fond for norsk idrett.

Frognæs

Deler Frognæs sett mot nord, med Sophus Lies gate som går opp mot Bygdøy allé, Gimlekomplekset og tårnet på Frogner kirke. Den hvite villaen bak til høyre er Thomas Hefyes gate 7. Bygningen med de tre buene er orangeriet.

Utdypende artikkel: Frognæs

I 1891 kjøpte Fearnley eiendommen FrognæsFrogner i Kristiania, og bodde på eiendommen til 1898. Også i hans tid ble en rekke tomter utparsellerte fra eiendommen. Et konsortium skulle kjøpe eiendommen med tanke på å ha et tivoli og selskapslokaler der, men klarte ikke å reise nok kapital, slik at eierskapet gikk tilbake til Fearnley. Han lot bygningen stå ubebodd i påvente av nye kjøpere, og var i perioder leid ut, blant annet til den tyske konsulen.

I frykt for å keiserriket Tyskland skulle sikre seg eiendommen til sin diplomatiske representasjon, kjøpte Storbritannia eiendommen i 1906, og den britiske ambassaden bruker det som ambassadørbolig. Ambassadeanlegget har adresse Thomas Heftyes gate 8. som i 1906 ble overdratt til Storbritannia og har siden blitt bruk som ambassadørresidens. Den ble ikke rekvirert av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, da den det sveitsiske konsulatet hadde fått overdratt disposisjonsretten under det tyske angrepet på Norge.

Selv fikk Fearnley i 1912 oppført en villa i Kristinelundveien 4 i nybarokk, arkitekt Henrik Bull.

Hederstegn

Thomas Fearnley ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1894, ble kommandør av 2. klasse i 1901 og kommandør av 1. klasse i 1919. Han var også kommandør av 1. klasse av Nordstjerneordenen og kommandør av Vasaordenen. Fearnley var kommandør av Zähringerløvens orden (fyrstedømmet Baden) og innehaver av britisk kroningsmedalje. I 1899 ble Fearnley utnevnt til hoffjegermester, en posisjon han beholdt helt til unionsoppløsningen.

Han er begravet i en familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder