Thomas Townshend Somerville

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Thomas Townshend Somerville.
Foto: Ukjent.

Thomas Townshend Somerville (født 7. august 1851 i Banff i Skottland, død 14. september 1914) var grosserer, agent og oversetter. Han kom til Norge som ung mann, og drev i en årrekke forretninger innen blant annet iseksport. Han leverte også tjenester innen forretningsmessige oversettelser fra engelsk til norsk, og var aktiv innen den britiske kolonien i Kristiania.

Familie

Thomas Townshend Somerville var sønn av den engelske admiralen Philip Horatio Somerville og Maria Stuart Maitland. Han var gift med Elisabeth Frølich, f. Wiborg (født 27. november 1852 i Brevik, død 17. november 1946). Datteren Martha, kalt Nina (1878-1956) ble i 1917 gift med offiseren Carl Johan Erichsen (1879-1949). Hun hadde tidligere vært gift to ganger, først med ingeniør Sigurd Høyer-Ellefsen (1870-1939), mellom 1899 og 1906, deretter med høyesterettsadvokat Karl Johan Wiese (1874-1949), fra 1909.

Liv og virke

Thomas Townshend Somerville er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Thomas Townshend Somerville kom til Norge som ung mann. Han bodde først i Brevik, hvor han i 1873 giftet seg med Elisabeth Frølich Wiborg, senere etablerte han seg i Kristiania.

I 1879 gikk Somerville sammen med svogeren Thomas Johannes Wiborg (f. 1845) inn i et iseksportfirma som fikk navnet Wiborg & Somerville. Dette var et firma som svogeren i 1874 hadde overtatt etter sin far. Somerville gikk ut av firmaet i 1881, og i 1883 etablerte han sitt eget iseksportfirma i Kristiania under navnet Somerville & Co.

Somerville arbeidet også som agent og som translatør av juridiske, maritime, merkantile og teknologiske dokumenter fra engelsk til norsk.

Somerville var aktiv innen den britiske kolonien i Kristiania, hvor han blant annet nedla et stort arbeid i reisningen av den engelske kirken St. Edmund's Church.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania i 1885 er Thomas Townshend Somerville oppført sammen med kona Elisabeth og barna Mary, Martha (Nina), Eleonor Julia og Justine Elisabeth på adressen Prinsens gate 3. Ved folketellingen samme sted for 1900 er familien oppført på adressen Bygdøy allé 13, og ved folketellingen for 1910 i Erling Skjalgssons gate 3. I adresseboka for Kristiania for 1914 er Somerville oppført som agent og translatør med kontoradresse Tollbugata 17, med bostedsadresse Bygdøy allé 59.

Ettermæle

Faksimile fra Aftenposten 17. september 1914: dødsannonse for Thomas Townshend Somerville.

Dødsfallet til Thomas Townshend Somerville ble omtalt i en notis i Aftenposten 15. september 1914 (her gjengitt i sin helhet):

Den engelske koloni i Kristiania har igaar mistet en af sine mest kjendte mænd, idet T. T. Somerville er afgaaet ved døden, 63 aar gammel. Thomas Townshend Somerville kom som ganske ung mand til Norge og blev boende i Kristiania. I en række aar drev han en større isforretning, i den senere tid beskjæftigede han sig mest med translatørarbeide. Inden den engelske koloni var Somerville meget virksom og særlig lagde han meget arbeidet i reisningen af den hærværende engelske kirke. Afdøde var en retlinjet og elskverdig personlighed, som havde vundet mange venner.

Thomas Townshend Somerville er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Han ble bisatt fra den engelske kirken i Kristiania 19. september 1914.

Galleri

Kilder