Trevar’ns Venner

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Trevar'ns Venner»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Trevarelokalet Strømmen 1933

Trevar’ns Venner er en venneforening for Trevarelokalet, etablert i mai 2009. Hovedoppgaven er å restaurere og drifte det bevaringsverdige huset i Sagdalsveien 24 på Strømmen. Arbeidet utføres i nær kontakt med Skedsmo kommune, som har vært husets eier siden 1983. Før dette var Strømmen og Skjetten Sanitetsforening eiere i femti år, etter at de i 1933 kjøpte det av trevarefabrikkens konkursbo.


Hva er Trevar’ns Venner?

Trevar’ns Venner var fra starten opptatt av å redde Trevarelokalet fra ytterligere forfall. Det vesentligste av arbeidet er dugnad. Etter at husets konstruksjon var sikret fortsatte arbeidet med utskifting av råteskadde deler, isolering og innredning. Trevar’ns Venner har fokus på å få fram bygningens vakre eksteriør slik det var opprinnelig, samtidig som miljøet innenfor veggene kan gjenskapes i størst mulig grad.

Organisasjon

Det var de tre foreningene Strømmen og Lillestrøm Skiklubb, Strømmen og Skjetten Sanitetsforening og Lions Club Strømmen som i 2009 inviterte til dannelse av Trevar’ns Venner. Foreningen er organisert i et styre på fem ledet av Jon Schöning Lie og en byggekomité også på fem, ledet av Sigbjørn Strømmen. I tillegg har noen titalls personer meldt seg til tjeneste i et dugnadskorps. Dette har fungert utmerket – mer enn 10.000 dugnadstimer er loggført.

Trevarelokalet

Trevarelokalet ble oppført som velferdslokale for Strømmen Trævarefabrik i 1895, samtidig som det tjente som demonstrasjonshus for mulige huskjøpere. Helt til det i 2005 måtte stenges på grunn av råteskader har det vært en sentral møteplass for mange generasjoner av strømlinger. Huset er også en verneverdig representant for den særpregete dragestilen som gikk igjen i mange av fabrikkens leveranser.

Arven fra Strømmen Trævarefabrik som helhet

Det er mer enn nitti år siden fabrikken ble nedlagt, og det er i dag ingen enkeltinstans som forvalter den store arven etter bedriften. Også etter dagens målestokk hadde Strømmen Trævarefabrik en enorm husproduksjon gjennom sitt 45-årige virke, med eksport til alle verdensdeler. Mange av disse husene har oppnådd en posisjon som det er stor grunn til at vi følger med på og holder en registrering løpende à jour.

Trevar’ns Venner ønsker å kunne bidra til at denne arven holdes i hevd, og samarbeider med flere instanser om dette. Både Lillestrøm kommune, Akershusmuseet, Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren er interesserte samarbeidsparter. Kontaktperson er Steinar Bunæs.

Noen av fabrikkens mest omtalte leveranser

Det er neppe tvil om at Strømmenhusene som skulle vise seg å bli den aller første bebyggelsen i Antarktis står øverst på listen over fabrikkens mest berømte leveranser. Også kirkebyggene rangerer høyt. Her følger noen av dem som fortjener størst oppmerksomhet – listen kunne lett gjøres lengre:

  • Strømmenhusene på Cape Adare i Antarktis fra 1899, nå fredet etter høyeste klasse i Antarktistraktaten. Se Riksantikvarens artikkel. [1]
  • Kirken på hvalfangststasjonen i Syd-Georgia, levert i 1913.
  • Tvøroyrar kirke på Færøyene, levert i 1908, 500 sitteplasser.
  • Sjømannskirken i Rotterdam, innviet samme dag som første verdenskrig brøt ut.
  • Høfdi i Reykjavik fra 1909, hvor presidentene Reagan og Gorbatsjov hadde sitt toppmøte i 1986.
  • Telegrafstasjonen på Svalbard, som etter regjeringens ønske ble levert på rekordtid i 1911.
  • 50 småhus samt hotell og hospital til Messina i Italia få måneder etter jordskjelvet i 1908.

Museale innslag

Trevarelokalet utgjør i dag et norsk ankerfeste for fabrikkens utenlandske leveranser, men også de store innenlandske leveransene fortjener å få en plass i det fornyete lokalet. Bilder, montre og andre presentasjoner er av de ting som foreningen arbeider med. Riksantikvarens storslåtte gave i 2019 er et synlig bevis for dette: Med innglassede tegninger fra 12 av fabrikkens over 1000 leverte hus - sammen med fem illustrative postere - er Trevarelokalet nå blitt det naturlige senter for en virksomhet som for hundre år siden plasserte Strømmen og Norge på verdenskartet.

Bokforside på bok om Trevar'n 2010.

Bokprosjekt

Trevarnprosjektet er omfattende, både når det gjelder planlegging, finansiering og gjennomføring. Det er også krevende å få ut en tilstrekkelig og god informasjon om prosjektet. Som en kombinasjon av PR og pengeinnbringende tiltak utga foreningen i 2010 boken «Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år». Denne kan fortsatt skaffes.


Fotnoter


Litteratur

  • Bunæs, Steinar: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2010.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2009.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2008.