Strømmen Trævarefabrik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strømmen Trævarefabrik. Panorama 1905
Foto: Ukjent/Kent Jensby Sørensen

Trevarefabrikken som ble en av Norges største ferdighusleverandører

Strømmen Trævarefabrik rundt 1890
Foto: Ukjent/MiA

Strømmen Trævarefabrik, lokalt kjent som Trevar'n, ble opprettet i 1884 av Christen A. Segelcke og Gabriel Kielland Hauge, sønnesønn av legpredikanten Hans Nielsen Hauge. Med god bistand fra solide interessenter fikk de kjøpt Braate sag og mølle ved Sagelva i Strømmen. Intensjonen var å levere trevarer som dører, vinduer og listverk til det innenlandske marked, samt noe eksport. Allerede i 1886 fikk fabrikken en forespørsel om levering av en kirke til Madagaskar, imidlertid ser det ikke ut til at denne kom til utførelse. Men i 1887 ble det gjort forsøk på å levere komplette hus, og det er på det rene at enkle sommerhus ble produsert samme år. Etter kort tid var bedriften i gang med en ferdighusproduksjon som snart fant veien til alle verdensdeler, inklusiv Antarktis.

Som det fremgår av innholdsfortegnelsen er det i artikkelen søkt å gi et mest mulig komplett bilde av en bedrift som for hundre år siden opparbeidet seg verdensry. Gode hjelpere i inn- og utland har bidratt til å gi historien dybde og variasjon. Den lokale foreningen Trevar'ns Venner tar i dag hånd om Trevarlokalet og svarer gjerne på spørsmål om Strømmen Trævarefabriks virksomhet og menge leveranser.

Trevarebrua 1907.
Foto: Ukjent/MiA
Ansatte ved Strømmen Trævarefabrik 1918.
Foto: Ukjent/MiA

Rekordartet vekst

I 1888 var det 37 arbeidere ved bedriften, ti år senere 60, i 1912 var tallet steget til 200 og i 1919 til omkring 360. Den 28. mai 1919 brant store deler av bedriften ned til grunnen, og den ble etter dette ikke bygget opp til samme størrelse. Ferdighusproduksjonen ble etter brannen sterkt redusert, men de fortsatte produksjonen av møbler, dører og kjøkkeninnredninger. Bedriften gikk konkurs i 1929. Nye eiere startet senere Strømmen Trevarefabrikk og Høvleri A/S, denne var i drift fram til 1990.

Fremragende arkitekter

I startårene var arkitekt Holger Sinding-Larsen engasjert som fabrikkens faste arkitekt. Han var opptatt av gammel norsk byggeskikk, og brukte sin kunnskap for å skape villaer og andre hus som var inspirert av den hjemlige tradisjonen. Senere ansatte fabrikken Olav Olson som sin faste arkitekt. I tillegg leverte fabrikken en rekke hus i varierte stilarter, der oppdragsgiver hadde engasjer andre av tidens store arkitekter.

Verdensutstillinger

Verdensutstillingene var datidens viktigste internasjonale utstillingsvindu. Både Strømmen Trævarefabrik og de to konkurrentene M. Thams, Orkdal og Jacob Digre, Trondheim deltok i de fleste av disse, og det vanket ofte medaljer av edleste sort. Disse ble brukt aktivt i den videre markedsføringen.

Leveranser i Norge og utlandet

Direktørene Segelcke og Hauge hadde begge studert i Tyskland, og de innså at det var nødvendig å kunne levere til både innenlandske og utenlandske markeder etter hvert som konjunkturene endret seg.

Riksantikvaren har i 2019 gjort en bred gjennomgang av alt foreliggende tegningsmateriale fra Strømmen Trævarefabrik. De har da fastslått at fabrikken alt i alt leverte rundt 1000 hus. Samtlige tegninger er scannet, det utgjør rundt 36.000 blad nå er tilgjengelig på Kulturminnebilder. Det fører for langt å gi en omtale av samtlige, men i det følgende skal vi nevne noen av de mest markante.

Innenlandske leveranser

Vi starter med en opplisting av noen interessante eksempler. Listen er ikke en komplett oversikt, men er ordnet etter leveringsår. Tilhørende foto ligger i samlingen nedenfor.

 • Bolig, direktør Christen A. Segelcke, Sletta, Strømmen. 1893.
 • Sigv Bergesens landsted Haugen 1895. Foto Carl Kørner. Ark Johan J. Meyer
 • St Hanshaugen Restaurant 1896 brent 1936. Holm Hansen Munthe. Maken er levert Keier Wilhelms flåtebase i Potsdam.
 • Voksenkollen Hospits. 1900 Ark Halfdan Berle
 • Talestasjon Lillestrøm stasjon 1900. Ark. Johan Bernhard Carlsen
 • Sørum skole, Lillestrøm. Oppført 1902.
 • Pyntestuen, Sandefjord 1905. Banksjef Lars Klaveness.
 • Festiviteten, Eidsvoll Verk 1909. Ark. Finn Knudsen.
 • Kontorbygning Bøhnsdalen 1910. Ark. Olav Olson. Se egen presentasjon nedenfor.
 • Spitsbergen Radio 1911. Se egen omtale nedenfor.
 • Fredheim skole 1912. Ark. Olav Olson.
 • Solheim skole innvielsen 1913. Ark. Olav Olson.
 • Østreheim, Oslo Østre Skytterlag
 • Svalbard telegraf 1911. Ark. Olav Olson. Måtte leveres hurtig.
 • Søndre Stalsberg 1920. Ark. Olav Olson. Complet færdige Huse.

Bøhnsdalen fabrikker - Kontorbygning

Strømmen Trævarefabrik leverte i 1910 en større kontorbygning til Bøhnsdalen fabrikker på Bøn i Eidsvoll kommune. Denne er tatt meget godt vare på, og er fortsatt en staselig bygning som troner over det øvrige fabrikkomplekset.

Stasjonsbygninger: Disse utgjør en stor gruppe, og er omtalt under avsnitt 6 Registreringer nedenfor.

Lokale hus i fabrikkens nærhet

I området rundt det tidligere fabrikkområdet finnes fortsatt to av bedriftens ferdighus. Både Trevarelokalet og den tidligere direktørboligen tvers over veien kommer fra fabrikken. Begge ble oppført som gode eksempler i 1890-årene – velegnet for fremvisning til potensielle kunder som på en lettvint måte kunne ta toget fra Kristiania til Strømmen - bilen hadde ennå ikke gjort sitt inntog.

Trevarelokalet fra 1895 var ved siste århundreskifte sterkt preget av års elde og mangelfullt vedlikehold. Lokalet sto avstengt i fire år før organisasjonen Trevar'ns Venner i 2009 ble etablert som et samarbeid mellom Strømmen og Lillestrøm Skiklubb, Strømmen og Skjetten Sanitetsforening og Lions Club Strømmen og andre frivillige. Etter åtte års innsats sto lokalet klart, og er i dag hyppig utleid til stedets befolkning.

Ut over de nevnte husene finnes fortsatt flere andre representative hus fra fabrikkens første år rundt i Strømmen og nærmeste omegn.

Spitsbergen Radio

En av de mange norske bestrebelsene for suverenitet over Svalbard var opprettelsen av en telegrafstasjon i 1911. Stortinget bevilget rikelig med penger til stasjonen, som det var viktig å få etablert for å imøtegå russiske og svenske protester. Løsningen ble derfor prefabrikkerte hus fra Strømmen Trævarefabrik. Arbeidere fra Strømmen fulgte med til Svalbard, og telegrafstasjonen ble reist på rekordtid. Like etter at Svalbard i 1925 kom under norsk herredømme ble navnet endret fra Spitsbergen Radio til Svalbard Radio med kallesignalet LGS. Cand. philol. Oddvar M. Ulvang skrev sin hovedoppgave ved Universitet i Tromsø med denne tittel: «Telekommunikasjoner på Spitsbergen 1911-1935». I Svalbardposten nr. 5 – 1. februar 2002 har han i et leserinnlegg med tittelen «Den første telegraf….» utdypet temaet. Fra innlegget siterer vi:

«9. juli 1911 ankom «D/S Fanny» til Finneset i Green Harbour (Grønfjorden) fullastet med radioutstyr til det som skulle bli Spitsbergen Radio. Allerede dagen etter var arbeidet i full gang, man hadde ingen tid å miste. Da radiomastene var ferdige 23. juli, ble det norske splittflagget for første gang festet i toppen som et synlig tegn på at Den norske Stat var etablert på Spitsbergen, som den gang var «terra nullius», eller ingenmannsland….. Jeg er nemlig av den oppfatning at Spitsbergensambandet var et bevisst trekk fra norske myndigheter for å få et «fotfeste» på Spitsbergen. Jeg har begrunnet dette i hovedfagsoppgaven min, som jeg i ettertid gremmer meg litt over ikke å ha gitt et mer spenstig navn: Spitsbergen mot norsk suverenitet: Telekommunikasjon som strategisk virkemiddel.» Å etablere Spitsbergen Radio var altså et viktig ledd i den norske annekteringen av Svalbard. Strømmen Trævarefabriks hurtige leveranse var et viktig ledd i denne operasjonen. Dessverre er det i dag lite igjen av stasjonen – den ble ødelagt under et bombeangrep av de tyske slagskipene Tirpitz og Scharnhorst under andre verdenskrig (1943).

Eksporten

Flere av husene som ble sendt ut av landet har blitt kjente landemerker.

«Höfði» ble i 1908 levert til den franske konsulen i Reykjavik. I dag statens representasjonshus. Arkitekt Olav Olson.
Foto: Alf Stefferud/Alf Stefferud

Høfdi i Reykjavik

Det mest omtalte huset er antagelig Høfdi som arkitekt Olav Olson tegnet for den franske konsul i Reykjavik i 1908, og som den islandske regjeringen senere kjøpte som representasjonsbolig. I 1986 møttes presidentene Reagan og Gorbatsjov for et toppmøte som vakte allmenn internasjonal oppmerksomhet.

Jordskjelvet i Messina 1908

Jordskjelvet la store deler av den italienske byen Messina i ruiner, og 70 000 mennesker omkom. Behovet for rask gjenoppbygging var enormt. Strømmen Trævarefabrik hadde opparbeidet rasjonelle byggemetoder, og presterte i løpet av kort tid å levere 61 småhus og et hotell, levert med skip.

Strømmenhusene på Cape Adare Antarktis ble reist mens ekspedisjonsskipet "Southern Cross" ennå lå ved stranden i februar 1899. Skipet vendte som avtalt tilbake ett år senere.
Foto: Ukjent/SPRI, New Zealand

Første hus på Antarktisfastlandet

Huset til Carsten Borchgrevinks overvintringsekspedisjon på Cape Adare i Antarktis ble levert til ekspedisjonsskipets avgang fra London høsten 1898. Huset var en lemmekonstruksjon som mannskapet monterte selv. Ekspedisjonen var den første som overvintret i Antarktis (1899-1900). Konstruksjonen har vist seg å tåle det polare klimaet godt - det står fremdeles.

Borchgrevink gjorde mange interessante observasjoner av verdi for senere ekspedisjoner. På returreisen seilte de langs den steile Rossbarrieren, og fant etter en tid et lavere parti som muliggjorde ilandstigning. Stedet døpte de Hvalbukta. Kunnskapen om dette ble en avgjørende fordel for Roald Amundsen da han 11 år senere kunne starte kappløpet mot Sydpolen 10 mil nærmere polpunktet enn rivalen Scott.

Cape Adare ligger innenfor det New Zealandske kravterritoriet. New Zealand har tatt godt vare på huset, som altså var det aller første huset på Antarktisfastlandet. Huset har derfor en sentral plass i Antarktishistorien, og er i dag fredet etter høyeste nivå for bevaring i Antarktistraktaten.

Også i Norge har myndighetene en sterk bevissthet rundt betydningen av Strømmenhuset på Cape Adare. Således bevilget regjeringen Stoltenberg 4 millioner kroner til restaurering av huset og interiøret i forbindelse med Nansen-Amundsenåret i 2011. Det ble i denne sammenheng uttalt at "Huset på Cape Adare er kanskje Norges viktigste kulturminne utenfor landets grenser".

Hvalfangerkirken i Grytviken på Syd-Georgia. Arkitekt Adalbert Kielland.
Foto: Ukjent/Ukjent

Hvalfangerkirken på Sør-Georgia

Fabrikken leverte i 1913 kirken som hvalfangerne i GrytvikenSør-Georgia selv oppførte på 29 dager. Kirken var tegnet av arkitekt Adalbert Kielland. Den hadde norsk prest fram til 1931. Da fangststasjonen ble nedlagt på 1960-tallet, forfalt kirken. Men i løpet av de siste årene av 1900-tallet er den blitt restaurert. Det var hvalfangerklubbene i Østfold og Vestfold som i samarbeid med britiske forskere satte den i stand, og i 1999 ble den vigslet på nytt. Organisasjonen Øyas Venner i Sandefjord gjennomførte ved hundreårsjubileet i 2013 et jubileumscruise med minnegudstjeneste på selve vigslingsdagen - 1. juledag.

Andre kirkeleveranser

Fabrikken leverte flere kirker og kapeller. I 2008 feiret et annet kirkebygg sitt hundreårsjubileum: Tvøroyrar kirkeFærøyene som ble oppført 1908. Kirken var spesielt stor fordi øya hadde stor tilstrømning av fiskere. Bygningskroppen ble derfor produsert i to deler i fabrikkens store montasjehall - en øvre og en nedre del. Etter vanlig rutine ble så alle bjelker og stendere merket og demontert for transport og gjenoppsetting på Færøyene.

I 2014 kunne også en av fabrikkens utenlandske kirkeleveranser markere sitt hundreårsjubileum, nemlig sjømannskirken i Rotterdam. Kirken ble den 26. juli 1914 viet av Bjørgvin biskop - like før 1. verdenskrig satte Europa i flammer. I 1937 måtte kirken flyttes 170 meter fordi det skulle bygges ny biltunnel under elva Maas. Kirken ble flyttet i tre deler og plassert på grunnmuren etter en politistasjon som hadde stått der tidligere. I oktober 1941 ble kirken truffet av en gnist fra en engelsk brannbombe, og boligdelen ble skadet. Selve kirkebygget ble imidlertid reddet, og alle skadene ble utbedret.

Registreringer

Etter katastrofebrannen i 1919 har det budt på vansker å få full oversikt over fabrikkens mangslungne leveranser. Riksantivaren har gjort mye, men materialets beskaffenhet og begrensede ressurser har gjort arbeidet besværlig. Her følger en oversikt over situasjonen i dag.

Felles registrering av norske hus i dragestil

Et samarbeid med Fortidsminneforeningen - Den trønderske avdeling er såvidt kommet i gang. Siktemålet er å lage en felles registrering av de flotte laftehusene som for drøyt hundre år siden ble levert fra både Strømmen Trævarefabrik og de to trønderfabrikkene Jacob Digre og M. Thams. Registreringen baserer seg på et fleksibelt verdenskart fra Google, kombinert med tilkoplede detaljopplysninger.

Mer om dette vil foreligge om rimelig tid.

Vinderen stasjon hadde hovedkontoret og dermed den største stasjonsbygningen på Holmenkollbanen.
Foto: Ukjent/Nasjonalbibliotekets bildesamling

Stasjonsbygninger levert til seks jernbanestrekninger samt Holmenkollbanen

Stasjonbygninger ble et av fabrikkens virkelig store satsingsområder - i alt var det rundt hundre stasjoner rundt i landet som mottok bygninger - både hovedbygning, godshus og andre sekundærbygninger inngikk gjerne i leveransen. En systematisk gjennomgang av dette feltet er i gang, og i tabellen angis hvilke strekninger som helt eller delvis fikk stasjonsbygninger fra Strømmen Trævarefabrik. Vi kan med sikkerhet fastslå at 92 stasjoner fikk sine hus fra Strømmen, og er rimelig sikre på at det var minst 12 andre også.

Av disse er Treungenbanen av spesiell interesse for fabrikken, fordi presentasjonen her har fått et ekstra bredt tegnings- og fotomateriale. Dette kan i stor grad tilskrives Kent Jensby Sørensen, som gjennom mange år har samlet og systematisert kulturhistorien i området. Med hans velvillige bistand har det nå vært mulig å dokumentere i hvert fall noe av fabrikkens jernbaneleveranser, helt ned på detaljnivå.

Noen blir nok overrasket over at også Holmenkollbanen mottok en rekke stasjonsbygninger, godsbygninger og ventepaviljonger fra fabrikken. Dette har sammenheng med at Holmenkollbanen ved oppstarten i sterk grad var en utpreget forstadsbane for daværende Aker kommune, der en tok hånd om både person- og godstransport opp mot Holmenkollåsen og Vestre Aker. Dermed var både godsvogner og godsbygninger nødvendige for driften. Banen hadde i starten sitt utgangspunkt ved grensen mot Kristiania kommuneMajorstuen, der det var direkte overgang til byens trikkesystem.

Eina stasjon kan stå som et eksempel på de mange gedigne stasjonsbygningene fra Strømmen Trævarefabrik, ofte med sidebygninger i samme stil.
Foto: Ukjent/Origo - Norske jernbanestasjoner
Strekning Kommentarer Antall stasjonsbygninger fra Strømmen Muligens fra Strømmen
Dovrebanen Hamar-Otta 21 -
Dovrebanen Otta-Dombås 4 -
Dovrebanen Dombås-Støren - -
Setesdalsbanen Kristiansand-Byglandsfjord 11 -
Solørbanen Kongsvinger-Flisa 8 -
Solørbanen Flisa-Elverum - 5
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik 22 -
Gjøvikbanen Røykenbanen - 1
Gjøvikbanen Skreiabanen - 6
Hovedbanen Dobbeltsporanlegget 1901-1904 4 -
Treungenbanen Arendal-Nelaug 5 -
Treungenbanen Nelaug-Treungen 8 -
Holmenkollbanen Majorstua-Frognerseteren 11 -

Fredninger (protections) og reguleringer for bevaring i Antarktis og Norge

En rekke av fabrikkens leveranser har etter hvert mottatt hedersbevisninger i form av fredning, æresplaketter, oppføring i verneplaner eller regulering til bevaring. Det føres ikke noe samlet kartotek over dette, men følgende oversikt er satt opp etter en foreløpig gjennomgang. Oversikten vil bli holdt løpende oppdatert etter hvert som nye opplysninger kommer på plass. Merk at det er ført egen liste over fredninger i Nederland. Flere av fredningene og hedersbevisningene av ganske ny dato, derfor kan det jevnlig komme nye som bør inn i oversikten. Vi setter pris på om disse meldes inn til steinarbu@gmail.com.

Objekt Merknader Andre opplysninger Foto
Kapp Adare, Antarktis http://www.norgesglemteoppdager.org/ Fredet etter høyeste nivå for bevaring i Antarktistraktaten. Strømmenhus Cape Adare Antarktis 1899.jpg
Rise stasjon Fredet 2002 Stasjonsbygningen på Rise har stor grad av opprinnelighet. Et særpreget jugendinspirert vanntårn med høy autensitet danner et helhetlig anlegg sammen med stasjonsbygning, vanntårn og privetbygning. I tillegg finnes det bevart elementer fra det gamle hageanlegget og den synlige perrongkanten som beriker og utfyller miljøet. Rise stasjon har høy kulturhistorisk betydning som et representativt eksempel på hvordan jernbanen bygde for å imøtekomme sine funksjonelle behov og for å gi status til sin virksomhet. Rise st 1909.jpeg
Sandå stasjon Fredet 2002 Fredningen omfatter eksteriør og interiør av stasjonsbygningen og eksteriør av privetbygningen. Fasade mot linje Sandaa.jpeg
Byglandsfjord stasjon Fredet 2002 Fredningen omfatter stasjonsbygning, interiør og eksteriør, privétbygning, lokomotivstall, godshus, plattform og lasterampe, og et område rundt stasjonen. Stasjonen var endestasjon på Setesdalsbanen og er bygget i dragestil. Byglandsfjord st.jpg
Hornnes stasjon Fredet 2002 Fredningen omfatter stasjonsbygning og privétbygning, eksteriør og interiør. På området rundt som også inngår i fredningen inngår perrongkanten og restene etter stasjonshagen. Hornnes st Njm.jpg
Flisa stasjon Fredet 2002, endret 2014. Fredningen omfatter stasjonsbygning, lokstall, stasjonspark og svingeskive i tillegg til et område rundt stasjonen. Stasjonsbygningen er i nær opprinnelig stand og siden stasjonen var endestasjon i mange år ble det bygget en førsteklasses bygning. Flisa st 3.jpeg
Roverud stasjon Fredet 2002, endret 2014. Fredningen omfatter stasjonsbygningen med eksteriør og interiør i venterom med bord og benker. Ilgodshusets eksteriør og interiør. Godshusets eksteriør med ramper og innvendig opprinnelige konstruksjoner. Privétbygningens eksteriør og interiør. Tørkehusets eksteriør. Stasjonen blir i dag brukt som lokaler for Norsk Jernbaneklubb, Solør-Odal. Roveud st m grensebataljon.jpg
Gran stasjon Fredet 2002, endret 2014. Fredningen omfatter stasjonsbygningen, uthuset og godshuset med eksteriør og interiør samt skinnegang. Dessuten området rundt som også innbefatter plattformgodshus, plattformer, ramper, muren sør for godshuset og parkanlegget foran stasjonsbygningen. Gran stasjon eldre.jpeg
Hjerkinn stasjon Fredet 1999. Ikke endelig avklart om Strømmen Trævarefabrik sto for oppføringen. Hjerkinn stasjonsbygning ble bygget i årene 1918-1921, og er tegnet av arkitekt Erik Glosimodt. Stasjonsbygningene langs Dovrebanen blir betegnet om hans hovedverk. Lokstallen på motsatt side av linjen er oppført i 1920-1921 etter tegninger av arkitekt Bjarne Friis Baastad ved NSB Arkitektkontor. Både eksteriører, interiører og opprinnelig fargesetting er godt bevart. Bygningene eies av NSB. R0136rcr Hjerkinn stasjon.jpg
Strømmen stasjon Vernet for bevaring Stasjonsbygning oppført av Strømmen Trævarefabrik 1902 samt privethus fra 1853 er begge vernet for bevaring.. Str stasjon vinter 1910.JPG
Holmenkollbanen Vernestatus for hus og ventepaviljonger under utredning. Strømmen Trævarefabrik leverte 10 eller 11 stasjonsbygninger. Byantikvaren i Oslo har i sin Verneplan for Holmenkollbanen 2012 foreslått en rekke vernetiltak for banens bygninger og ventepaviljonger. Holmenkollen stasjon.PNG

Hedersbevisninger /Marks of Honour

Trevar'ns Venner har ikke løpende oversikt over hvilke av bygningene fra Strømmen Trævarefabrik som oppnår hedersbevisninger rundt i verden. Med dagens nettbaserte informasjonskanaler er sjansene større for at vi får vite om slike forhold, men vi retter likevel en oppfordring om at vi gjerne mottar meldinger når slikt blir kjent. Enn så lenge har vi disse to innmeldingene, begge fra Drøbak med noen års mellomrom.

Objekt Merknader Andre opplysninger Foto
Biologen, Drøbak Verneplaketten for 1989 ble av Verneforeningen Gamle Drøbak tildelt Universitetet i Oslo for arbeidet med “Biologen” og “Toldboden”, med begrunnelse om lød slik: Begge bygningene/anleggene er markerte trekk i bybildet og er vedlikeholdt på eksemplarisk vis. I særlig grad gjelder dette “Biologen” som har et meget godt bevart miljø, med hovedbygning, uthus, hage og havn. Begge bygninger tildeles plaketten fordi de er i samme eie, og de fremstår som en helhet, spesielt etter at de ved siste oppusning fikk samme gjennomtenkte fargesetting. Det er gledelig at hus og anlegg i statens eie tas godt vare på, da dette kan ha positiv virkning på holdninger til arkitektoniske og miljømessige kvaliteter. “Biologen” ble oppført av Strømmen Trævarefabrik 1894. Biologen Drøbak.jpg
Jørnsebakken Drøbak Verneplaketten for 2012 ble av Verneforeningen Gamle Drøbak tildelt eier av Jørnsebakken 15 med slik begrunnelse: Jørnsebakken 15 utmerker seg ved sin dyktige tilpasning til stedets vanskelige topografi som et ferdighusanlegg fra Strømmen Trævarefabrikk i dragestil med høy arkitektoniske kvaliteter som dagens eiere har vedlikeholdt pietetsfullt. Byggeår 1893. Jørnsebakken 15 Drøbak.jpg


Registrering av Strømmenhus i Nederland

Johan Doornenbal
Foto: Steinar Bunæs/Steinar Bunæs

Fabrikken leverte hus til en rekke land, men vi ser at Nederland utmerker seg ved at de mottok svært mange hus fordelt over mange år. Det er også her entusiasmen for Strømmenhusene er større enn de fleste andre steder. Det blir ekstra interessant når vi ser at så mye som halvparten av funnene har oppnådd fredningsstatus i dette landet.

Nederlenderen Johan Doornenbal har gjort en uvurderlig innsats for å kartlegge og registrere de norske trehusleveransene til Nederland før og etter århundreskiftet 1900. Takket være hans lokalkunnskap foreligger nå en meget detaljert registrering av samtlige kjente leveranser til Nederland. Det er derfor naturlig å starte med en bred presentasjon av Nederland, fordelt på følgende underpunkter:

 • Johan Doornenbal
 • Kortfattet oversikt over samtlige kjente Strømmenleveranser til Nederland
 • Strømmenhus som er fredet av den hollandske stat betegnes "Rijksmonument"
 • Strømmenhus som er fredet på fylke- eller kommunenivå betegnes "Gemeentelijk monument"
 • Strømmenhus som ikke har ”monumentstatus”
 • Strømmenhus som er revet eller brent ned
 • Strømmenhus som vi vet er levert til Nederland, men til ukjent adresse.

Johan Doornenbal

Johan Doornenbal
Johan Doornenbal - bygningsarkeolog og bygningsingeniør - er en entusiastisk nederlender som er meget opptatt av bygningsarven fra Strømmen Trævarefabrik.

Johan har siden 1996 katalogisert alt han har klart å finne ut rundt tidlige norske ferdighusleveranser til Nederland. Hans eksamensarbeid ved bygningsingeniørstudiet var basert nettopp på denne type hus, med særlig fokus på hus fra Strømmen Trævarefabrik. Etter sin eksamen fortsatte han letingen, ikke bare i Nederland, men også i mange av nabolandene. Med årene har listen over funnene blitt stadig lengre, spesielt når det gjelder Strømmen Trævarefabrik. Disse funnene omtales i senere punkter.

Vi vil gjerne uttrykke vår takknemlighet for det omfattende forsknings- og registreringsarbeidet Johan har nedlagt for å sikre historien etter Strømmen Trævarefabrik.

På vegne av Trevar’ns Venner Steinar Bunæs Styremedlem

Kortfattet oversikt over samtlige kjente Strømmenleveranser til Nederland

Her gis en komplett oversikt over alle leveranser fra Strømmen Trævarefabrik til Nederland vi kjenner til, uansett vernestatus.

Alle leveranser fra 1892 til 1924 i sum 76
Rijksmonument 32
Gemeentelijk monument 7
Hus som ikke har monumentstatus 11
Hus som er borte, dvs. revet eller brent ned 18
Hus som er levert til Nederland, men uten at adressen kan spores opp 8
Angitte lenker

Den første viser vanligvis til fredningsteksten (så sant huset er fredet). Øvrige lenker gir ulik bakgrunnsinformasjon som er å finne på nettet.

Tabellen er satt opp av Johan Doornenbal, og er à jour per 09.12.2017.


Stedlige representanter og annonser i Nederland, Tyskland og England
Salgskontorer Tekst År Informasjon på nettet Illustrasjon
Salgsrepresentant i Nederland: American Trading Company, Heerengracht 59, Amsterdam - - Salgsrepresentant i Nederland 1.jpg

Kilde: Aberson Familiearkiv, Hattem, Nederland

Salgsrepresentant i Nederland: Technisch Handelsbureau, Agentuur & Commissiehandel, J.C. Huygens, Waldecklaan 30, Bussum - Salgsrepresentant i Nederland 2.jpg

Kilde: Erma Prins / Monumentencommissie Bussum, Gemeentearchief Bussum, Nederland

Salgsrepresentant for Tyskland: G.H. Winsnes & Frans Enger, "Alfheim", Christiania. - Salgsrepresentant for Tyskland.jpg

Kilde: Aberson Familiearkiv, Hattem, Nederland.

Salgsrepresentant i England: A.J. Floor & Co., 9 & 11 Fenchurch Avenue, London - Salgsrepresentant i England.jpg

Kilde: Aberson Familiearkiv, Hattem, Nederland.

Annonse i magasinet De_Bouwwereld_1903_side 269. 1903 - Annonse i De Bouwwereld 1903 side 269.jpg

Kilde: Johan Doornenbal.

Artikkel i magasinet De_Bouwwereld i Nederland 1906, side 1. 1906 - Artikkel i De Bouwwereld 1.jpg

Kilde: Aberson Familiearkiv, Hattem, Nederland.

Artikkel i magasinet De_Bouwwereld i Nederland 1906, side 2. 1906 - Artikkel i De Bouwwereld i Nederland 1906, side 2.jpg

Kilde: Aberson Familiearkiv, Hattem, Nederland.

Artikkel i magasinet De_Bouwwereld i Nederland 1906, side 3. 1906 - Artikkel i De Bouwwereld i Nederland 1906, side 3.jpg

Kilde: Aberson Familiearkiv, Hattem, Nederland.

Artikkel i avisen De Prins der Geïllustreerde Bladen i Nederland 25.11.1905. 1905 - Artikkel i avisen De Prins i Nederland 1905.jpg

Kilde: Johan Doornenbal.

Annonse i Norges Handels-Kalender 1902. 1902 - Annonse i Norges Handels-Kalender 1902.jpg

Kilde: Ton Roozen / Baard Røsshammer, Skedsmo Bibliotek, Strømmen.

Annonse for norske hus i en Rotterdamavis 07.10.1919. ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ (NRC). 1919 - Annonse for norske hus 07.10.1919.jpg

Kilde: Gert de Kruif.

Annonse 18. mars 1921: Herr Ing. Hauge fra Strommen Traevarefabrik ved Christiania tilbyr norske hus i Amsterdam. Algemeen Handelsblad 1921 delpher Advertentie Strommen Traevarefabrik 18 maart 1921.jpeg

Kilde: Luc Jehee.

Strømmenhus som er fredet av den hollandske stat - "Rijksmonument"

Et nasjonalt monument i Nederland er en bygning eller gjenstand som er av generell interesse på grunn av sin skjønnhet, vitenskapelige betydning eller stor historisk verdi.

”Rijksmonument” – statlige fredninger Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Apeldoorn (Gelderland), Engelanderholt 18, 7361 CZ Beekbergen. Navn: De Ganzenebbe / De Villa, landgoed Bruggelen. Byggherre: Mr. J.Th. Witkamp / Mr. dr. J. Ooster No. 19

Type 1

1913

1919

Huis Bruggelen in Beekbergen

Monumenten
Engelanderholt
Verborgen

Apeldoorn Engelanderholt 18 Beekbergen.JPG Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Apeldoorn (Gelderland), Engelanderholt 20, 7361 CZ Beekbergen. Navn: Het Chalet, landgoed Bruggelen. Byggherre: Mr. dr. J. Ooster. No. 34 Type 2 1909 Woonhuis Beekbergen
Monumenten
Rapporten
Probos
Apeldoorn Engelanderholt 20 Beekbergen.JPG Kilde: Johan Doornenbal
Apeldoorn (Gelderland)

Heldringsweg 20 7351 BE Hoenderloo Navn: De Arcke Byggherre: Mr. P. van Rossum (See also: Höfði Reykjavík, Iceland)

Special design:

Olav Olson

1905-1910 Rijksmonumenten

Monumenten
Geheugenvanapeldoorn
Gewoonwandelen
Gelderlandinbeeld
See also: https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6f%C3%B0i https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6f%C3%B0i

Apeldoorn Heldringsweg 20 Hoenderloo.jpg Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Ede (Gelderland)

Delenseweg 47 7352 TB Hoenderloo Byggherre: Mr. N.M. Lebret? / Mr. W.P. Pelletier

No. 1221 Ca. 1895

1958

Rijksmonumenten

Monumenten

Ede Delenseweg 47 Hoenderloo.jpg Kilde: Johan Doornenbal
Ermelo (Gelderland)

Allee 10 3852 PM Staverden Navn: Het Chalet / De Witte Pauwen, landgoed Staverden Byggherre: Mr. F.B.‘s Jacob

Special design: Van der Goot & Kruisweg 1915 Rijksmonumenten

Monumenten
Wikipedia
Staverden
Landschap

Ermelo Allee 10 Staverden Landhuis.jpg Kilde: Geldersch Landschap, Nederland
Ermelo (Gelderland)

Allee 10 3852 PM Staverden Navn: Betaalhuisje, De Witte Pauwen, landgoed Staverden Byggherre: Mr. F.B. ‘s Jacob

No. 30(?) 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Ermelo Allee 10 Staverden Betaalhuisje.jpg Kilde: Geldersch Landschap, Nederland
Ermelo (Gelderland)

Allee 10 3852 PM Staverden Navn: Tuinhuis, De Witte Pauwen, landgoed Staverden Byggherre: Mr. F.B. ‘s Jacob

No. 1194 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Ermelo Allee 10 Staverden Tuinhuis.jpg Kilde: Geldersch Landschap, Nederland
Ermelo (Gelderland)

Allee 10 3852 PM Staverden Navn: Schuur, De Witte Pauwen, landgoed Staverden Byggherre: Mr. F.B. ‘s Jacob

n.a. 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Ermelo Allee 10 Staverden Schuur.jpg Kilde: Geldersch Landschap, Nederland
Lochem (Gelderland)

Dortherweg 34 7216 PT Kring van Dorth Navn: Landgoed Frieswijk / De Kleine Haar Byggherre: Mr. H.W.K. Vertholen de Salve de Bruneton / Mr. G.E.H. Tutein Nolthenius

n.a. 1912

1927

Rijksmonumenten

Monumenten
View
Gelderland
Hostel
Lochem

Lochem Dortherweg 34 Kring van Dorth.JPG Kilde: Johan Doornenbal
Hattem (Gelderland) - 1

Veldweg 89 8051 NP Hattem Navn: Het Hogerhuis Byggherre: Erven Mr. J.M. Aberson

No. 1955

Type 2

1915 Rijksmonumenten

Monumenten
Hattem
Issuu

Het Hogerhuis te Hattem Ontwerp 1915 Rijksmonument.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland.

Hattem (Gelderland) - 2

Veldweg 89 8051 NP Hattem Navn: Het Hogerhuis Byggherre: Erven Mr. J.M. Aberson

No. 1955

Type 2

1915 Rijksmonumenten

Monumenten
Hattem
Issuu

Het Hogerhuis Nr 14 Hattem 1915.jpg Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland.
Hattem (Gelderland) - 3

Veldweg 89 8051 NP Hattem Navn: Het Hogerhuis vinteren 1959 Byggherre: Erven Mr. J.M. Aberson

No. 1955

Type 2

1915 Rijksmonumenten

Monumenten
Hattem
Issuu

Het Hogerhuis Hattem 1959.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland.

Hattem (Gelderland) - 4

Veldweg 89 8051 NP Hattem Navn: Het Hogerhuis Byggherre: Erven Mr. J.M. Aberson

No. 1955

Type 2

1915 Rijksmonumenten

Monumenten
Hattem
Issuu

Hattem Veldweg 89 Hattem.JPG

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland./Johan Doornenbal

Overbetuwe (Gelderland)

Dorpsstraat 42 6678 BH Oosterhout Navn: Heureka Byggherre: Rentmeester, kasteel Oorsterhout

n.a. 1920

1923

Rijksmonumenten

Monumenten
Wikimedia
Oorsterhout
Derksen

Overbetuwe Dorpsstraat 42 Oosterhout.jpg

Kilde: Ria Derksen

Rheden (Gelderland)

Heuvenseweg 7 6991 JE Rheden Navn: Het Noorse Huisje, landgoed Heuven Byggherre: American Trading Co. Amsterdam / Mr. mr. J.G. Wurfbain

No. 35

Type 2

1903

1904

Rijksmonumenten

Monumenten
Laftehus
Pictures
Heuven
Noorse-huisje
Natuurmonumenten

Rheden Heuvenseweg 7 Rheden.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Tegninger finnes i RAs arkiv.
Voorst (Gelderland)

Wilpsedijk 6 7384 CC Wilp Navn: Landgoed Het Schol Byggherre: Mr. Van Marle

n.a. 1901

1915

Rijksmonumenten

Monumenten
Cultuurhistorie
Houtenhuis
Schol

Voorst Wilpsedijk 6 Wilp.jpg Kilde: Bertus Harmsen gemeente Voorst
Bloemendaal (Noord-Holland)

Duinlustweg 16 2051 AA Overveen Navn: De Noorse Hut, landgoed Duinlust Byggherre: Mr. Staal & Haalmeyer, Amsterdam / Mrs. J.J. Borski

No. 1592 1910 Rijksmonumenten

Monumenten
Tuinhuis

Bloemendaal Duinlustweg 16 Overveen.jpg Kilde: Bureau Helsdingen Tegninger finnes i RAs arkiv.
Bloemendaal (Noord-Holland)

Duinlustweg 36 2051 AB Overveen Navn: Landgoed Koningshof Byggherre: Mr. J. Luden

n.a. 1900-1910 Rijksmonumenten

Monumenten
Overveen Onsbloemendaal

Bloemendaal Duinlustweg 36 Overveen.jpg Kilde: Stichting Ons Bloemendaal Tegninger - Kulturminnebilder (ra.no)
Bloemendaal (Noord-Holland)

Duinlustweg 38 2051 AB Overveen Navn: Landgoed Koningshof Principal: Mr. J. Luden

No. 29

Type 2

Ca. 1902-1910 Rijksmonumenten

Monumenten
Koningshof

Bloemendaal Duinlustweg 38 Overveen.jpg Kilde: Bureau Helsdingen Tegninger finnes i RAs arkiv.
Haaksbergen (Overijssel)

Assinkweg 10 7481 VW Haaksbergen Navn: Lillesjoen, landgoed Het Lankheet Principal: Mr. G.J. van Heek

n.a. 1922 Rijksmonumenten

Monumenten
Haaksbergen

Haaksbergen Assinkweg 10 Haaksbergen.jpg Kilde: Johan Doornenbal
Rijssen-Holten (Overijssel)

Helhuizerweg 3 7451 KE Holten Navn: Het Jachthuis, Holterberg Principal: Mr. A. Capadose

n.a. 1905

1934

Rijksmonumenten

Monumenten
Europeana
Jachthuis

Rijssen-Holten Helhuizerweg 3 Holten.jpg Kilde: Johan Doornenbal
Steenwijkerland (Overijssel)

Van Karnebeeklaan 5 8347 WB Eesveen Navn: Rentmeesterswoning, landgoed De Eese Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1917 Rijksmonumenten

Monumenten

Steenwijkerland Van Karnebeeklaan 5 Eesveen.jpg Kilde: Jan Willem van Beusekom
Steenwijkerland (Overijssel)

Van Karnebeeklaan 5 8347 WB Eesveen Navn: Schuur, landgoed De Eese Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1917 Rijksmonumenten

Monumenten

Steenwijkerland Van Karnebeeklaan 5 Eesveen Schuur.jpg Kilde: Jan Willem van Beusekom
Steenwijkerland (Overijssel)

Van Karnebeeklaan 7 8347 WB Eesveen Navn: De Hermanshoeve, landgoed De Eese Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1917 Rijksmonumenten

Monumenten
Wolde
Wikipedia

Steenwijkerland Van Karnebeeklaan 7 Eesveen.jpg Kilde: Jan Willem van Beusekom
Steenwijkerland (Overijssel)

Van Karnebeeklaan 7a 8347 WB Eesveen Navn: Koetshuis, landgoed De Eese Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1917 Rijksmonumenten

Monumenten
Wikipedia

Steenwijkerland Van Karnebeeklaan 7a Eesveen.jpg Kilde: Jan Willem van Beusekom
Baarn (Utrecht)

Gerrit van der Veenlaan 2 3743 DN Baarn Navn: Svea Principal: Mr. H. Braat

No. 4

Type 1

1902

1914

Rijksmonumenten

Monumenten

Baarn Gerrit van der Veenlaan 2 Baarn.JPG Kilde: Johan Doornenbal
Stichtse Vecht (Utrecht)

Straatweg 25 3621 BG Breukelen Navn: Botenhuis, landgoed Nijenrode Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1912 -

1915

Rijksmonumenten

Monumenten

Stichtse Vecht Straatweg 25 Breukelen Boothuis.jpg Kilde: Bureau Helsdingen
Stichtse Vecht (Utrecht)

Straatweg 25 3621 BG Breukelen Navn: Speelhuisje, landgoed Nijenrode Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1912 -

1915

Rijksmonumenten

Monumenten

Stichtse Vecht Straatweg 25 Breukelen Speelhuisje.jpg Kilde: Bureau Helsdingen
Stichtse Vecht (Utrecht)

Straatweg 25 3621 BG Breukelen Navn: Tennishuisje, landgoed Nijenrode Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1912 - 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Stichtse Vecht Straatweg 25 Breukelen Tennishuisje.JPG Kilde: Bureau Helsdingen
Stichtse Vecht (Utrecht)

Straatweg 25 3621 BG Breukelen Navn: Stal, landgoed Nijenrode Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1912 - 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Stichtse Vecht Straatweg 25 Breukelen Hertenhuisje.JPG Kilde: Bureau Helsdingen
Stichtse Vecht (Utrecht)

Straatweg 25 3621 BG Breukelen Navn: Eendenhuis, landgoed Nijenrode Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1912 - 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Stichtse Vecht Straatweg 25 Breukelen Eendenhuisje.JPG Kilde: Bureau Helsdingen
Stichtse Vecht (Utrecht)

Straatweg 25 3621 BG Breukelen Navn: Voederhuisje, landgoed Nijenrode Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1912 - 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Stichtse Vecht Straatweg 25 Breukelen Voederhuisje.JPG Kilde: Bureau Helsdingen
Stichtse Vecht (Utrecht)

Straatweg 25 3621 BG Breukelen Navn: Fazanterie, landgoed Nijenrode Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1912 - 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Stichtse Vecht Straatweg 25 Breukelen Fazanterie.JPG Kilde: Bureau Helsdingen
Stichtse Vecht (Utrecht)

Straatweg 25 3621 BG Breukelen Navn: Prieel, landgoed Nijenrode Principal: Mr. M. Onnes

n.a. 1912 - 1915 Rijksmonumenten

Monumenten

Stichtse Vecht Prieel.JPG Kilde: Bureau Helsdingen
Veere (Zeeland)

Nehalenniaweg 3 4357 AW Domburg Navn: Strandholm Principal: Mr. C. Schout?

No. 33

Type 2

Ca. 1895 Rijksmonumenten

Monumenten
Beeldbank
Domburg
Domburgvilla
Domburg-Beeldbank
Strandholm
BouwpakketNorwegen

Veere Nehalenniaweg 3 Domburg.JPG Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Veere (Zeeland)

Nehalenniaweg 14 4357 AW Domburg Navn: Bruinvis Principal: Mr. F. Nagtglas

No. 35A

Type 2

1905 Rijksmonumenten

Monumenten
Beeldbank
Domburg
Ferienwohnungen

Veere Nehalenniaweg 14 Domburg.JPG Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Rotterdam (Zuid-Holland)

Westzeedijk 300 3016 AP Rotterdam Navn: Norsk Sjømannskirke Principal: Mr. pastor J.A. Saxe

Special design:

A. Arneberg & M. Poulsson

1914 Rijksmonumenten

Monumenten
Sjömannskirken

Rotterdam Westzeedijk 300 Rotterdam.jpg Kilde: Johan Doornenbal

Strømmenhus som er fredet på fylke- eller kommunenivå - "Gemeentelijk monument"

”Gemeentelijk monument” – lokal fredning Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Lochem (Gelderland)

Molenweg 57 7213 XD Gorssel Navn: Het Noorsche Huis Byggherre: Mr./Mrs.Vloogeboom

No. 33? Type 2. Extention 1919: J.D. Gantvoort 1913

1919

Monumenten

Noorschehuis

Lochem Molenweg 57 Gorssel.JPG

Kilde: Johan Doornenbal

Huizen (Noord-Holland)

Flevolaan 2 1272 PD Huizen Navn: De Viersprong Byggherre: Mr. A.E. Dudok van Heel

No. 10/16?

Type 1A

1899

1912

Monumenten

Huizen
Buitenwijken
Drakenhuis
Restauratie
Drakenkop

Huizen Flevolaan 2 Huizen.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Huizen (Noord-Holland)

Stukkenlaan 4 1272 NX Huizen Name: Vingolf Byggherre: Mr. G.H. Vliegen

Special design:

L. Klerkx

1920 Monumenten

Villas

Huizen Stukkenlaan 4 Huizen.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Huizen (Noord-Holland)

Stukkenlaan 10 1272 NX Huizen Navn: ‘t Plankenhuis Byggherre: Mr. J.G. Otten / Mr. A.E. Dudok van Heel

No. 35

Type 2A Amended

1909

1921

Monumenten

Onbekendinnederland Webarchive

Huizen Stukkenlaan10 Huizen.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Deventer (Overijssel)

Oostermaatsdijk 12 7435 PC Okkenbroek Navn: Jachtopzichterswoning, Teunis ten Velde Byggherre: Mr. A. Capadose

n.a. 1900 Velde Deventer Oostermaatsedijk 12 Okkenbroek.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Deventer (Overijssel)

Oostermaatsdijk 12a 7435 PC Okkenbroek Navn: Jachthuis, Abraham Capadose Byggherre: Mr. A. Capadose

n.a. 1900 Capadose Deventer Oostermaatsedijk 12a Okkenbroek.jpg

Kilde: Pauline Joosten Seasons nr. 8 nov/dec 2010

Utrechtse Heuvelrug (Utrecht)

Scherpenzeelseweg 90 3956 KH Leersum Navn: De Ginkel Byggherre: Mr. B. Vlielander Hein, Rotterdam

n.a. 1920 Deginkel

Wikipedia

Utrechtse Heuvelrug Scherpenzeelseweg 90 Leersum.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Strømmenhus som ikke har ”monumentstatus”

Hus som ikke har ”monumentstatus” Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Apeldoorn (Gelderland)

Heldringsweg 17 7351 BE Hoenderloo Navn: De Kleine Arcke / ‘t Arckje Byggherre: Mr. P. van Rossum

n.a. 1905-1910 Hoenderloo

Hoenderlofair
Gelderlandinbeeld

Apeldoorn Heldringsweg 17 Hoenderloo.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Arnhem (Gelderland)

Bakenbergseweg 227 6816 PB Arnhem Navn: Theehuisje, Hoog Erf, landgoed Warnsborn Byggherre: American Trading Co. Amsterdam / Mrs. O.M. barones van Verschuer-van Balveren

No. 1220 1907

1920

Landschapkastelen Arnhem Bakenbergseweg 227 Arnhem.JPG

Kilde: Johan Doornenbal

Tegninger finnes i RAs arkiv.
Ede (Gelderland)

Deelerwoud 9 7351 TS Hoenderloo Navn: Jachthuisje, landgoed Deelerwoud Byggherre: Mr. N.M. Lebret (?)

No. 29

Type 2

Ca. 1909 Landgoeddeelerwoud

Landgoeddeelerwoud
Noordhuisje

Ede Deelerwoud 9 Hoenderloo.jpg

Kilde: Ton Roozen

Hattem (Gelderland)

Veldweg 91 8051 NP Hattem Navn: Het Lagerhuis Byggherre: Mr. F.N.L. Aberson

No. 34

Type 2

1910 Hattem

Issuu heemkundehattem

Hattem Veldweg 91 Hattem.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Putten (Gelderland)

Laak 4 3881 MK Putten Navn: De Laak (Parts of Strømmen Trævarefabrik)

n.a. 1911 Mijngelderlandcache

Mijngelderland
Delaakputten

Putten Laak 4 Putten.jpg Kilde: Johan Doornenbal
Renkum (Gelderland)

Utrechtseweg 132 6871 DV Renkum Navn: Wijde Blik (Parts of Strømmen Trævarefabrik)

Special design: W. Kromhout / No. 1349? 1923 Oozo Renkum Utrechtseweg 132 Renkum.jpg Kilde: Jan Willem van Beusekom
Bussum (Noord-Holland)

Bredelaan 9a 1406 LN Bussum Byggherre: Mr. J.C. Huygens

n.a. Ca. 1920-1925 Google

Info1 Info2 Info3 Info4 Info5

Bussum Bredelaan 9a - 1.jpg

Kilde: Collectie Langemeijer (Bussum)

Bussum (Noord-Holland)

Bredelaan 9a 1406 LN Bussum Byggherre: Mr. J.C. Huygens

n.a. Ca. 1920-1925 Info 0

Info1 Info2 Info3 Info4 Info5 Info6 Info7 Info8

Bussum Bredelaan 9a - 2.jpg

Kilde: Fotocollectie Bussum, Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Heemstede (Noord-Holland)

Van Merlenlaan 23 2101 GB Heemstede Navn: De Echo Byggherre: Mr. jhr. S. van Lennep (See also: Villa Haugen, Norway)

No. 1180

Amended / Mirrored

1920 Groenendaal

See also: Villahaugen

Heemstede van Merlenlaan 23 Heemstede.jpg

Kilde: Van den Putten Makelaars en taxateurs o.g.

Huizen (province: Noord-Holland)

Amersfoortsestraatweg 192 1272 RR Huizen Navn: Strømmen Byggherre: Mr. J.C. Huygens

No. 2276 1924 Laftehus

Traevarefabrikk
Ferdighus
Huizen

Huizen Amersfoortsestraatweg 192 Huizen - 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Tegninger finnes i RAs arkiv.
Huizen (Noord-Holland)

Amersfoortsestraatweg 192 1272 RR Huizen Navn: Strømmen Byggherre: Mr. J.C. Huygens

No. 2275 1924 - Huizen Amersfoortsestraatweg 192 Huizen - 2.jpg Tegninger finnes i RAs arkiv.

Strømmenhus som er revet eller brent ned

Hus som ikke eksisterer lenger Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Arnhem (Gelderland)

Koningsweg 23 6816 TD Schaarsbergen Navn: De Vildtgaard Byggherre: Mr. H. Worth

No. 1223 Ca. 1920

Burned down: 1938

Vildtgaard Arnhem Koningsweg 23 Schaarsbergen.jpg Kilde: Tineke Berghauser Pont Tegninger finnes i RAs arkiv.
Arnhem (Gelderland)

Stationsplein / Utrechtseweg Arnhem Navn: Tramway shelters Byggherre: Gemeente Electische Tram Arnhem

n.a. Ca. 1920 Arnhemtram

Arnhem
Openluchtmuseum
Tramhuis

Arnhem Stationsplein Utrechtseweg Arnhem.jpg Kilde: Arnhemtram.blogspot.nl
Lochem (Gelderland)

Veerweg 9 7213 EA Gorssel Navn: Theehuisje, landhuis Ravensweerd Byggherre: Mr. A.J. de Jong Schouwenburg

No. 30 Type 2 Ca. 1910 Ravensweerd

(Se også: Oslobilder)

Lochem Veerweg 9 Gorssel.jpg Kilde: Johan Doornenbal
Nijmegen (Gelderland)

Oude Graafseweg 137-191 / 201-279 (Old address: Oude Graafscheweg 296) 6543 PP Nijmegen Navn: Noordsche villa, sanatorium Berkenoord Byggherre: Vereeniging Sanatorium Nijmegen, Mr. prof. J.K. Wertheim Salomonson (Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 4.)

No. 14

Type 1A

1904

Demolished: 1984

Vveberkenoord

Berkenoord
BERKENOORD

Nijmegen Oude Graafscheweg 296 Nijmegen .jpg Kilde: VvE Berkenoord
Voorst (Gelderland)

Dijkhofstraat 10 7391 TG Twell Navn: Landgoed De Dijkhof Byggherre:: Mr. A.C. baron van der Feltz. (Se også: Artikkel i magasinet De_Bouwwereld i Nederland 1906, side 3. / Artikkel i avisen De Prins der Geïllustreerde Bladen i Nederland 1905.)

Special design: J.D. Gantvoort 1905

Demolished: 1914

Villa

Gelderlandinbeeld

Voorst Dijkhofstraat 10 Twello.jpg Kilde: Johan Doornenbal
Moerdijk (Noord-Brabant)

Koningin Wilhelminalaan Willemstad Byggherre: Mr. J.C. Pape

No. 16? 1911

Demolished: 1920

Westbrabantsarchief

Collectie

Moerdijk Koningin Wilhelminalaan Willemstad.jpg Kilde: Collectie Brabants Archief
Bussum (Noord-Holland)

Koningslaan 62 1406 KH Bussum Navn: Furuheim Byggherre: Mr. F. Moes

Special design:

Van der Goot & Kruisweg

1902

Demolished: 1968

Info1

Info2 Info3 Info4 Info5 Info6 Info7 Info8 Info9 Info10 Info11 Info12

Bussum Koningsweg 62 Bussum.jpg Kilde:Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Zwolle (Overijssel)

Ruiterlaan 2 8019 BR Zwolle (Spoolde) Navn: Voni Byggherre: Mr. J.M. Aberson (Parts of Strømmen Trævarefabrik)

Special design: Ir. G. Smith, Norway 1900

Demolished: Ca. 1973

Issuu Zwolle Ruiterlaan 2 Zwolle.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland.

De Bilt (Utrecht)

Tolakkerweg 19 3739 JG Hollandsche Rading Navn: De Ark Byggherre: Mr. L.J. Krom

No. 33

Type 2

1920

Demolished: 1978

Kranten De Bilt Tolakkerweg 19 Hollandsche Rading.jpg Kilde: Johan Doornenbal
De Bilt (Utrecht)

Vuursche Dreef 118b 3739 KW Hollandsche Rading Navn: ‘t Jachthuis Byggherre: Mr. jhr. E. De Pesters

No. 34

Type 2

1909

Demolished: 1999

Homify De Bilt Vuursche Dreef 118b Hollandsche Rading.jpg Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Stichtse Vecht (Utrecht)

Oud Over 152 3632 VH Loenen aan de Vecht Navn: Landgoed Terra Nova Byggherre: Mr. R.H. Erdmann

No. 114

Type 5

1912

Demolished: 1935-1936

Utrechtsebuitenplaatsen

Buitenplaatseninnederland
Wijdemeren

Stichtse Vecht Oud Over 152 Loenen aan de Vecht.jpg Kilde: Juliette Jonker-Duynstee, Privé-collectie Terra Nova
Veere (Zeeland)

Boulevard Domburg Byggherre: A German family

No. 19

Type 1

1900 Domburg

Boulevard
Ansichtkaarten
Villa
Hooge
Kranten

Veere Boulevard Domburg - 1.jpg Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Veere (Zeeland)

Boulevard Domburg Byggherre: A German family

No. 401 Ca. 1900-1910 Domburg

Hooge

Veere Boulevard Domburg - 2.jpg Kilde: Johan Doornenbal
Veere (Zeeland)

Hoogduin Domburg Navn: Villa Schött Byggherre: Mr. P. Schött, Rheydt (Germany) (Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 12.)

?

Type 5

1899

Burned down: 1944

Domburg

Villa
Beeldbank

Veere Eerste Duin Domburg - 1.jpg Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Veere (Zeeland)

Hoogduin Domburg

No. 33

Type 2

Ca. 1905-1910

Burned down: 1944?

Domburg

Duin

Veere Eerste Duin Domburg - 2.jpg Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Veere (Zeeland)

Nehalenniaweg 16 4357 AW Domburg Name: Zeebosch Byggherre: Mrs. De Brauw(?)

No. 7

Type 1

Ca. 1905

Burned down: 1992

Card

Cultuur
Tekst

Veere Nehalenniaweg 16 Domburg - 3.jpg Kilde: Johan Doornenbal Tegninger finnes i RAs arkiv.
Den Haag (Zuid-Holland)

Gevers Deynootplein Scheveningen Navn: Jachthuis, Internationale Sport-, Visserij- en Paardententoonstelling

No. 33

Type 2?

1892 Paarden

Jachthuis

Den Haag Gevers Deynootplein Scheveningen 1.jpg Kilde: Collectie Haags Gemeentearchief Tegninger finnes i RAs arkiv.
Den Haag (Zuid-Holland)

Gevers Deynootplein Scheveningen Navn: Muziektent, Internationale Sport-, Visserij- en Paardententoonstelling

- 1892 Muziektent Den Haag Gevers Deynootplein Scheveningen 2.jpg Kilde: Collectie Haags Gemeentearchief
Den Haag (Zuid-Holland)

Oostduinen Scheveningen

n.a. Ca. 1895 Jachthuis Den Haag Oostduinen Scheveningen.jpg Kilde: L.M. Tangel, Collectie Haags Gemeentearchief

Strømmenhus som vi vet er levert til Nederland, men til ukjent adresse.

Leveranser til ukjent adresse Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Arnhem (Gelderland)

Arnhem Navn: Tramway shelter Byggherre: Gemeente Electische Tram Arnhem

Special design:

J.W. v.d. Burg(?) / No. 1395

1908-1909(?)

1911

Tram The Netherlands Location Unknown - 1 Arnhem.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

Breda (Noord-Brabant)

Breda Byggherre: Mr. A.W. Zijlmans

No. 1588 1910 - The Netherlands Location Unknown - 2 Breda.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

Tegninger finnes i RAs arkiv
Amsterdam (Noord-Holland)

Amsterdam Byggherre: Mrs. De Negri

No. 1223

Amended

- - The Netherlands Location Unknown - 3 Amsterdam.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

Bussum (Noord-Holland)

Amsterdam? Byggherre: Mr. prof. J. Rotgans?, Amsterdam

Special design: K.P.C. de Bazel - Rotgans The Netherlands Location Unknown - 4 Bussum.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

Utrecht (Utrecht)

Utrecht Byggherre: Mrs. Boxman

Special design

Type 1

Ca. 1900-1910 - The Netherlands Location Unknown - 5 Utrecht.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

Veere (Zeeland)

Domburg Byggherre: Mr. ingenieur Roelofsz

No. 15

Type 1

1908 - The Netherlands Location Unknown - 6 Domburg.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

Hagestue/Gardenhouse Frognæs(?)

Byggherre: Mr. G.F. Egidius, visekonsul Norge og Sverige, Amsterdam (Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 6.) (Se også: Complet færdige Huse, Strømmen Trævarefabrik, Ferdighusproduksjon 1884-1929, Side 106.)

No. 1032

(No. 1056) Special design: Arkitekt Olav Olson

1906 - The Netherlands Location Unknown - 7.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland.

Tegninger finnes i RAs arkiv
? Special design

Type 2

? - The Netherlands Location Unknown - 8.jpg

Kilde: Jan Willem van Beusekom / Monumentencommissie Bussum, Gemeentearchief Bussum

Tegninger finnes i RAs arkiv

Oversettelser hollandsk-engelsk-norsk

Direktør Christen Segelckes hus fra 1893.
Foto: Ukjent/MiA
Strømmen Trævarefabrik rundt 1900
Foto: Ukjent/MiA
Strømmen Trævarefabrik rundt 1905
Foto: Ukjent/MiA
Strømmen Trævarefabrik omkring 1920

Translations and explanations Dutch-English-Norwegian

Hollandsk Engelsk Norsk
Betaalhuisje Pay cottage (for servants or gardeners) Hus for utleie
Botenhuis Boat house Båthus
De Arcke The Ark of Noah, or an old boat Noas ark
De Ark The Ark (also of Noah) Noas ark
De Ginkel From an old Germanic word ‘Gengie’ Fra gammeltysk
De Kleine Arcke/’t Arckje The Little Ark Noas ark
De Laak Could mean a little stream, or a doctor Kan bety bekk eller lege
De Noorse Hut The Norwegian Hut Den norske hytta
De Viersprong The Crossing Korsvei, gatekryss
De Vildtgaard Wild court Viltgård
Eendenhuis Duck house Andehus
Fazanterie Pheasant house/Pheasantry Fasangård
Het Chalet The Chalet (wooden cottage) Fjellstue
Het Hogerhuis The Higher House “Høgda”
Het Lagerhuis The Lower House “Dumpa”
Het Noorsche Huis The Norwegian house Det norske huset
Het Noorse Huisje The Norwegian little house or cottage Det norske huset
Het Schol Different meanings, like a ‘plaice’ fish. “Flyndra”
Jachthuis Hunting cottage or lodge Jakthus
Jachthuisje Little Hunting cottage or lodge Jakthytte
Jachtopzichterswoning House for the manager of the estate Bestyrerbolig
Koetshuis / stal coach house / stable Vognskjul/stall
Koningshof Kings court Kongsgården
Landgoed Estate Landeiendom
Muziektent Concert Pavillion Musikkpaviljong
Rentmeesterswoning House for the manager of the estate Bestyrerbolig
Schuur Barn Uthus
Stal Stable Stall
‘t Plankenhuis The wooden House Plankehuset
Tennishuisje Tennis house or Tennis storehouse Hus for tennisutstyr
Theehuisje Tea house Tehuset
Tuinhuis Garden house Hagestue
Voederhuisje Feeding house Hus for fòr eller foring
Wijde Blik Wide View Utsikten
- - -
DIVERSE NAVN - -
Bruinvis Mereswine fish En slags fisk
De Echo The Echo Ekko
De Kleine Haar The Little Hill Lillebakke
Strandholm Strandholm Strandholm
Zeebosch Sea forest or wood Sjøskog

Norskklingende navn

Noen av husene har norskklingende navn:

 • Furuheim
 • Strømmen
 • Lillesjøen
 • Strandholm

Leveranser til andre europeiske land

Belgia

Belgia Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Oudergem / Auderghem

(Brussels Capital Region) -1 Hertoginnedal / Val Duchesse 1-4 1160 Oudergem / Auderghem

Name: Pavillon de Norvège / Pavillon de la Norwѐge / Noorse Chalet

Byggherre: Exposition universelle de Liége 1905 / Mr. C. Dietrich vice-consul Norway, Brussels

Status: National Monument - Fredet

Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 4.

Se også: - Verdensutstilling

No. 35

Type 2

Amended / Speilvendt

1905 Paviljong

Postkort

Belgia, Oudergem 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Oudergem / Auderghem

(Brussels Capital Region) -2 Hertoginnedal / Val Duchesse 1-4 1160 Oudergem / Auderghem

- 1906 Detail

Kastel Hertoginnedal
Hertoginnedal
Inventaris

Belgia, Oudergem 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Sint-Pieters-Woluwe / Woluwe-Saint-Pierre

(Brussels Capital Region) Tervurenlaan / Avenue de Tervueren 1150 Sint-Pieters-Woluwe / Woluwe-Saint-Pierre

Name: Noorse Chalet / Châlet Parmentier / La Villa Parmentier

Byggherre: Mr. E. Parmentier

Status: Brant ned i 2000

(Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 11.)

No. 5

Type 1A (Amended)

1901

1906

Brent ned 2000

Edmond11

Edmond12
Edmond13
Edmond14
Edmond15
Edmond17
Edmond18
Opac
Ugent

Belgia, Sint-Pieters-Woluwe.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Tegninger finnes i RAs arkiv
Brasschaat / Brasschaet

(Province: Antwerpen)

Brasschaat / Brasschaet

Villa Norvègienne

Possible wooden parts of Strømmen Trævarefabrik

Spesiell design:

Materialer delvis fra fra Strømmen Trævarefabrik.

1900 Europeana
Belgia, Brasschaat.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Chimay

(Province: Henegouwen / Hainaut) -1 Rue du Lac, 42 6461 Virelles

Chalet de Virelles / Pavillon du Prince de Chimay / Châlet du Prince / Chalet des Princes / Le Châlet et l’Étang / Le Chalet du Lac / Pavillon La Plage / Restaurant de la Plage / Café-Restaurant Pavillon La Plage

Byggherre: Mr. J.M.A.E. de Riquet de Caraman Prince de Chimay

Status: Revet 1980

No. 3

Type 1

1900

Revet 1980

Aquascope

Prince
Chimay
Castle

Belgia, Chimay 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Chimay

(Province: Henegouwen / Hainaut) -2 Rue du Lac, 42 6461 Virelles

Aquascope

Virelles

Belgia, Chimay 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Gerpinnes (Charleroi area) (Province: Henegouwen / Hainaut)

Rue de la Joncquiѐre 28 Loverval

Börnene’s Hus / Villa Capart au Try d’Hayes / Le Chalet Norvegien

Byggherre: Mr. L. Capart

Status: Local Monument

No. 35

Type 2A

Amended / Spesiell design

1907 Promenade

Chalet
Capart

Belgia, Gerpinnes 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Tegninger finnes i RAs arkiv
Gerpinnes (Charleroi area) (Province: Henegouwen / Hainaut)

Rue de la Joncquiѐre 26 Loverval

Börnene’s Hus / Villa Capart au Try d’Hayes / Le Chalet Norvegien

Byggherre: Mr. L. Capart

Status: Local Monument

Stabbur 1910 Promenade

Loveral
Capart

Belgia, Gerpinnes 2.JPG

Kilde: Anders Björlykke

Tegninger finnes i RAs arkiv
Lummen

(Province: Limburg) Loyestraat 1 3560 Lummen

Châlet norvégien du Château de Loye

Byggherre: De Fabribeckers de Cortils et Grâce?

Spesiell design 1900 Kasteel

Onroerenderfgoed
Erfgoedobjecten

Belgia, Lummen.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Terhulpen / La Hulpe

(Province: Waals-Brabant / Brabant wallon)

Domaine de Jolimont 1, drève de la Ramée 1310 La Hulpe / Terhulpen

Châlet Norvégien

Stabbur 1900 http://www.grandemaison.be

http://guibert2.skynetblogs.be/tag/domaine+de+jolimont++la+hulpe

Belgia, Terhulpen.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Heuvelland

(Province: West-Vlaanderen) -1 Kemmelseweg Kemmel

Name: Le Chalet / Le Châlet de Mr. Bruneel / Châlet de M. Brunel / Chalet Danios à l’entrée du village / Deensche Hut / Danish cottage

Byggherre: Mr. jhr. G.E.L.M. Bruneel de la Warande

- 1900

Nedbrent under 1. verdenskrig 1914-1918

Warande

Chalet
Cemetery
Lindenhoek
Tourism

Belgia, Heuvelland 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Heuvelland

(Province: West-Vlaanderen) -2 Kemmelseweg Kemmel

- - - Belgia, Heuvelland 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Middelkerke

(Province: West-Vlaanderen) Lombardsijde

Châlet Norvégien / Châlet Seestern / Villa Suédoise - Seestern

Status: Revet eller nedbrent

- - - Belgia, Middelkerke.jpg

Kilde: Johan Doornenbal, Nederland

Danmark

Danmark Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Helsingør (Region: Hovedstaden) Hornbæk

Name: Feriehjem Bjælkestuen

Byggherre: Mr. Børgesen Status: Revet?

Referanse: John Erichsen, Danmark

Spesiell design:

T. Jørgensen Type 1

1905 Bjaelkestuen
Danmark, Helsingør.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Lyngby-Taarbæk (Region: Hovedstaden)

Frilandsmuseet Det gamle Danmark Kongevejen 100, 2800 Lyngby

Det islandske Bjælkehus / Frilandsmuseets indgangsbygning

Byggherre: Th.E. Tullinius. Status: Revet?

Referanse: Anders Björlykke

- 1905 Historie

B. Olsen
Frilandsmuseet

Danmark, Lyngby-Taarbaek 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Lyngby-Taarbæk (Region: Hovedstaden)

Kulsviervej 89, 2800 Kgs. Lyngby

Name: Troldehøj

Byggherre: Hørup Family?

No. 35

Type 2

Ca. 1902-1924 Lyngby

Klubbhuset
Historie

Danmark, Lyngby-Taarbaek 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Lyngby-Taarbæk (Region: Hovedstaden)

Kulsviervej 91, 2800 Kgs. Lyngby

Troldehøj, Mødehytte

Byggherre:: Hørup Family?

- Ca. 1902-1924 Lundtofte

Foto
Lyngby
Klubbhuset

Danmark, Lyngby-Taarbaek 3.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Frederikshavn (Region: Nord-Jylland)

Fyrvej, Grenen, Skagen

Skagen Badehotel

Status: Brant ned i 1938

Spesiell design:

T. Jørgensen

1899

Brant ned i 1938

Brann

Hotellbrann
Foto
Grenen
Kaviar

Danmark, Frederikshavn 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Tegninger finnes i RAs arkiv
Frederikshavn (Region: Nord-Jylland)

Fyrvej, Grenen, Skagen

Villa Klitbo

Spesielll design:

T. Jørgensen

Ca. 1911 Skagensiden

Blogspot
Arkiv

Danmark, Frederikshavn 2.jpg

Kilde: Tandrup Andersen

Frederikshavn (Region: Nord-Jylland)

Åkandevej, Grenen, Skagen

Villa Guldmaj

Spesiell design:

T. Jørgensen

Ca. 1900 Guldmaj

Sommerhus

Danmark, Frederikshavn 3.jpg

Kilde: Tavs Jensen Vagnby

Odsherred (Region: Sjælland)

Nykøbing Sjælland/Nykjøbing S.

Restaurant

Status: Revet?

- Ca. 1900 - Danmark, Odsherred.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Skærbæk (Wadden island: Rømø)

(Region: Syd-Danmark, Syd-Jylland), Lakolk

Nordseebad Lakolk

Byggherre:: Keiser Wilhelm II av Tyskland / Pastor Jacobsens

Status: Delvis revet

Referanse: Anders Björlykke

Mye av huset ble satt opp av Adolph Pieper Fabrik Moers am Rhein, Tyskland 1898-1902 SKærbæk

Postkort
Vadehavet

Danmark, Skaerbaek.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Skærbæk (Wadden island: Rømø)

(Region: Syd-Danmark, Syd-Jylland) Lakolk

Dünenburg / Dünenberg Weinstube

Byggherre:: Pastor Jacobsens

Status: Revet

No. 32

Type 2

1898 Postkort 1

Postkort 2
Kaiserhalle
Postkort 3
Skærbæk
lakolk

Danmark, Skaerbaek 1.jpg

Kilde: Lars Krucov Detlef

Skærbæk (Wadden island: Rømø)

(Region: Southern Denmark, South Jutland) Lakolk

Wilhelmshöhe

Byggherre:: Pastor Jacobsens

Status: Revet

No. 29

Type 2

1898 Postkort 33

Postkort
Forside
lakolk

Danmark, Skaerbaek 2.jpg

Kilde: Lars Krucov Detlef

England

England Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
London

(Barking and Dagenham) Becontree by Chadwell Heath

Spesiell design for det britiske markedet:

No. 2326, Type 2

1910 - England, London 1.JPG

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

London

(Barking and Dagenham) Becontree by Chadwell Heath

Spesiell design for det britiske markedet:

No. 2327, Type 2

1910 - England, London 2.JPG

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

Herefordshire

(Region: East of England) Symonds Yat

The Chalet at Symonds Yat

Byggherre: Mr. G. Agnew Cracklow, Esq

Referanse: Anders Björlykke

- 1901 Ashton

Photo 1
Photo 2
Stock
Chalet
Watch

England, Herefordshire.jpg

Kilde: Mapio.net

Surrey

(Region: South East England)

Spesiell design for det britiske markedet:

No. 2338, Type 6

1910 - England, Surrey.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

South Oxfordshire

(Region: South East England) Checkendon

Name: Payables House

Referanse: Anders Björlykke

Spesialdesign:

O. Olson

1910 England, Checkendon.jpg

Kilde: Hamptons International, Estate Agents & Letting Agents.

Tegninger finnes i RAs arkiv
Salisbury, Great Yews, Odstock

(Region: South West England, district: Wiltshire)

Shootingbox for Lord Radnor / The Chalet at Great Yews

Byggherre: J. Pleydell-Bouverie 6th Earl of Radnor

Status: Monument

(See also: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 4.)

No. 35

Type 2

1905 Sarumnetwork

Map
Radnor

England, Salisbury2.jpg

Kilde: John E. Fry

Frankrike

Frankrike Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Senonches (Eure-et-Loir)

(Region: Centre-Val de Loire) 5 Avenue Poucin Senonches

Chalet Norvégien

Status: Fredet som Monument

- 1900 Chalet Norvégien
France, Senonches.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Tegninger finnes i RAs arkiv
Sainte Adresse (Le Havre)

(Region: La Normandie)

Le Nice-Havrais et les Villas vus de la Plage

- - Plage
France, Sainte Adresse.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Sainte Adresse (Le Havre)

(Region: La Normandie) 15 rue Charles Alexandre Lesueur Sainte Adresse

La Maison Norvégienne / Villa Nordique / Chalet Norwegien

Byggherre: A. Dubosc

Status: Monument

No. 1527 1909

1911

Villa Nordique

Le Havre

France, Sainte Adresse 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Sainte Adresse (Le Havre)

(Region: La Normandie) Rue du Beau-Panorama Sainte Adresse

Status: Revet eller brent

No. 33

Type 2

- France, Sainte Adresse 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Sainte Adresse (Le Havre)

(Region: La Normandie) Rue Désiré-Dehors Sainte Adresse

Status: Revet eller brent

Stabburtype - - France, Sainte Adresse 3.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Portal m. Træskjæringsarbeide No. 23909 - Klasse 50 Ref. "Liste over norske udstillere ved verdensudstillingen i Paris 1900" Paris 1900
-

Færøyene

Færøyene Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Tvøroyri

(Suðuroy)

Tvøroyrar Kirkja

Special design:

V. Bertram, Copenhagen

1908 Kirken

Folkekirken
Suduroy

Tvøroyrar kirke Færøyene.jpg
Tegninger finnes i RAs arkiv

Kilde: Alf Stefferud

Tórshavn

(Streymoy)

Telegrafstasjon Stasjonshus for Det store nordiske telegrafselskap.

(Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 11.)

Fabrikkens ordre no 574. - - Færøyene Thorshavn Telegrafstasjon.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

Færøyene. Bolighus i Kirkjubrekkan

ved Tvøroyrar kirke, ble levert i 1908 sammen med kirken.

- 1908 Industrimuseum
Færøyene. Hus ved Tvøroyrar kirke.PNG

Kilde: Tróndur H. Enni, Tvøroyrar, via Industrimuseum.no

Færøyene. Bolig/forretningsgård,

Undir Heygnum ved Tvøroyrar kirke, ble levert i 1908 sammen med kirken.

- 1908 Industrimuseum
Færøyene. Hus nær Tvøroyrar kirke.PNG

Kilde: Tróndur H. Enni, Tvøroyrar, via Industrimuseum.no

Island

Island Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Reyjkavik

(Capital Region) Fjörutún 105 Reykjavík

Höfði

Byggherre: Mr. J.P. Brillouin, Fransk konsul

Status: National Monument

No. 1325

Special design: Olav Olson

1909 Wikipedia

Wiki
Hofdi

Se også: Apeldoorn

Island, Reyjkavik 1 .jpg

Kilde: Wikipedia, Polarlys

Tegninger finnes i RAs arkiv
Reyjkavik

(Capital Region) Laugarnes Reykjavík

Spedalskasylet

Status: Brant i 1943

Reference: Anders Björlykke

Special design:

C.L. Thuren

1898 Laugarnes

Iti

Island, Reyjkavik 2.gif

Kilde: Wikipedia, Salvör Gissurardóttir

Seyðisfjörður (Seydisfjord)

(Austurland / Eastern Region) Hafnargata 34 Seyðisfjörður

Turninn / Kiosk

Byggherre: Mr. St-Th. Jønsson (consul)

Status:

Reference: Anders Björlykke

No. 1243 1907 Grein
Island, Seydisfjord 1.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

Seyðisfjörður (Seydisfjord)

(Austurland / Eastern Region)

Kjøpmannshus

Byggherre: Mr. St-Th. Jønsson (consul)

Status: Ukjent

Riksantikvarens nr. 553

Special design

Type 6 Arkitekt Olav Olson

1906 - Island, Seydisfjord 2. Kjøpmannshus.jpg

Kilde: Jan Willem van Beusekom / Monumentencommissie Bussum, Gemeentearchief Bussum

Seyðisfjörður (Seydisfjord)

(Austurland / Eastern Region)

Våningshus

Byggherre: Urmaker Fr. Gislason


Status: Ukjent

Special design

Type 6

1906 - Island, Seydisfjord 3.jpg

Kilde: Jan Willem van Beusekom / Monumentencommissie Bussum, Gemeentearchief Bussum

Italia

Italia Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Messina

(Province: Messina)

Messina

(Se også: Complet færdige Huse, Strømmen Trævarefabrik, Ferdighusproduksjon 1884-1929, Side 22.)

L-system 1908 Jordskjelv
Italia, Messina.jpg

Kilde: Museene i Akershus

Tegninger finnes i RAs arkiv

Polen

Polen Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Jelenia Góra

(Province: Lower Silesia) (Bad Warmbrunn, Riesengebirge) Wolności 268 58-560 Jelenia Góra

Pawilon Norweski / Das nordische Blockhaus im Füllnerpark

Byggherre: Mr. E. Füllner

Status: National Monument

Special design:

H.H. Munthe

1909 Cieplice

Se også: Frognerseteren
Frognerseteren2

Polen, Jelenia Gora.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Russland

Russland Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Krasnolesye

(Region: Kaliningrad Oblast) / Rominten (Province: East Prussia)

Rominten

Theerbunde / I 1897 omdøpt til: Kaiserlich Rominten

Leverandør ikke påvist med sikkerhet. Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

- 1891-1904 Krasnolesye

Hunting_Lodge

Russland, Krasnolesye.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Krasnolesye

(Region: Kaliningrad Oblast) / Rominten (Province: East Prussia)

Rominten

Das Kaiserliche Jagdhaus in Rominten / Das Jagdschloß von Rominten

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

Leverandør ikke påvist med sikkerhet. Status: Brent eller revet i WWII i 1945 og gjenoppbygd ved Kaliningrads Central Park.

Special design:

H.H. Munthe & O. Sverre

1891

Brent eller revet i WWII i 1945 og gjenoppbygd ved Kaliningrads Central Park.

Rominten

Rominten2
Rominten3

Se også Potsdam
Holmenkollen

Russland, Krasnolesye 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Krasnolesye

(Region: Kaliningrad Oblast) / Rominten (Province: East Prussia)

Rominten

Hubertus-Kapelle

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland Leverandør ikke påvist med sikkerhet. Status: Brent eller revet i WWII in 1945.

Special design:

H.H. Munthe & O. Sverre

1893

Brent eller revet i WWII in 1945.

- Russland, Krasnolesye 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Krasnolesye

(Region: Kaliningrad Oblast) / Rominten (Province: East Prussia)

Rominten

Verbindungsgang und Jagdschloss der Keiserin Auguste Viktoria (The Empress-wing)

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland Leverandør ikke påvist med sikkerhet. Status: Brent eller revet i WWII in 1945.

Special design:

H.H. Munthe & O. Sverre

1904

Brent eller revet i WWII in 1945.

- Russland, Krasnolesye 3.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Skottland

Spania

Spania Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Las Palmas, Gran Canaria

(Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 11.)

No. 112 Ca 1895 - Gran Canaria, Las Palmas.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

Sverige

Sverige Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Vellinge

(Province: Skåne Iän) -1 Strandbadsvägen 28 239 42 Falsterbo

Name: Villa Bjelbo

Reference: Anders Björlykke

No. 35

Type 2

1905 Anders1

Anders2
Anders3

Sweden, Vellinge 1.jpg

Kilde: Johan Wahlström

Tegninger finnes i RAs arkiv
Vellinge

(Province: Skåne Iän) -2 Strandbadsvägen 28 239 42 Falsterbo

Ombygd utgave - - Sweden, Vellinge 2.JPG

Kilde: Anders Björlykke

Vellinge

(Province: Skåne Iän) -3 Strandbadsvägen 28 239 42 Falsterbo

- 1905 Anneks
Sweden, Vellinge 3.JPG

Kilde: Anders Björlykke

Tegninger finnes i RAs arkiv

Tyskland

Tyskland Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Potsdam

(Region: Brandenburg) Schwaneneallee 7 14467 Potsdam

Kongsnæs an der Jungfernsee

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

Status: UNESCO World Heritage

Special design:

H.H. Munthe

1892-1896

2000-2017

Kongsnæs

Se også: Hasselbakken
Ventehall

Germany Potsdam.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Potsdam

(Region: Brandenburg) Schwaneneallee 7 14467 Potsdam

Kongsnæs, Torbogen

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

Status: UNESCO World Heritage

Special design:

H.H. Munthe

1896

2000

Potsdam

Kongsnæs

Germany, Potsdam 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Potsdam

(Region: Brandenburg) Schwaneneallee 7 14467 Potsdam

Kongsnæs, Matrosenstation / Empfangsgebäude

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

Status: UNESCO World Heritage

Special design:

H.H. Munthe Produced by: ‘Alfheim’ (Sannsynligvis Strømmen Trævarefabrik. Se også: Salgsrepresentant for Tyskland: G.H. Winsnes & Frans Enger, "Alfheim", Christiania.)

1892

2017

Matrosstasjon
Germany, Potsdam 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Potsdam

(Region: Brandenburg) Schwaneneallee 7 14467 Potsdam

Kongsnæs, Bootshaus / Alexandria-Dampfer-Schuppen

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

Status: Nedbrent i WWII 1940-1945

Special design:

H.H. Munthe

1893

Nedbrent 1940-1945

Matrosstasjon
Germany, Potsdam 3.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Potsdam

(Region: Brandenburg) Schwaneneallee 7 14467 Potsdam

Kongsnæs, Bootshaus / Wohn- und Werkstattgebäude / Bootsschuppen

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

Status: UNESCO World Heritage

Special design:

H.H. Munthe

1894-1895 Kongsnæs
Germany, Potsdam 4.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Potsdam

(Region: Brandenburg) Schwaneneallee 7 14467 Potsdam

Kongsnæs, Matrosenkaserne / Kasernement

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

Status: UNESCO World Heritage

Special design:

H.H. Munthe

1894-1895 Kaserne

Kongsnæs

Germany, Potsdam 5.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Potsdam

(Region: Brandenburg) Schwaneneallee 7 14467 Potsdam

Kongsnæs, Kapitänshaus / Haus des Stationsleiter

Byggherre: Keiser Wilhelm II av Tyskland

Special design:

H.H. Munthe

1895 Kapteinshus

Kongsnæs
Matrosstasjon

Germany, Potsdam 6.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Amrum (Wadden island: Amrum)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Norddorf

Seehospiz I

Byggherre: Pastor F. von Bodelschwingh

- 1890 DAFU
Germany, Amrum.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Amrum (Wadden island: Amrum)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Norddorf

Seehospiz I

Byggherre: Pastor F. von Bodelschwingh

Status: Demolished ca. 1970

No. 2

Type 2

1890

Revet ca. 1970

Anstalt

Bote

Germany, Amrum 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Amrum (Wadden island: Amrum)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Norddorf

Seehospiz I

Byggherre: Pastor F. von Bodelschwingh

Status: Demolished ca. 2001

- 1890

Revet ca. 2001

Denkmal

Bote

Germany, Amrum 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Amrum (Wadden island: Amrum)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Norddorf

Seehospiz I

Byggherre: Pastor F. von Bodelschwingh

Status: Demolished ca. 2001

- 1890

Revet ca. 2001

Denkmal

Bote

Germany, Amrum 3.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Amrum (Wadden island: Amrum)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Norddorf

Seehospiz I

Byggherre: Pastor F. von Bodelschwingh

Status: Revet ca. 1970

(Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 6.)

No. 1

Type 1

1890

Revet ca. 1970

Denkmal

Bote

Germany, Amrum 4.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Amrum (Wadden island: Amrum)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Norddorf?

Status: Revet

No. 35

Type 2

- - Germany, Amrum 5.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Dr. Gmelin’s Nordsee-Sanatorium

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

- - Gmelin
Germany, Wyk auf Fohr.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Villa Einsiedel

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Kulturdenkmale (Protected by government)

No. 30

Type 2

1906 Holzhaus

Kulturdenkmale

Se også: Oslobilder

Germany, Wyk auf Fohr 1.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Villa Ludwig / Blockhaus Ludwig

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Kulturdenkmale (Protected by government)

No. 34

Type 2

1906 Holzhaus

Kulturdenkmale
Kulturdenkmaeler

Germany, Wyk auf Fohr 2.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Villa Conrad

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Kulturdenkmale (Protected by government)

Type 2 1906 Holzhaus

Kulturdenkmale

Germany, Wyk auf Fohr 3.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Villa Fritz

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Kulturdenkmale (Protected by government)

- 1906 Holzhaus

Kulturdenkmale

Germany, Wyk auf Fohr 4.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Villa Kehrwieder

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Kulturdenkmale (Monument, protected by government)

- 1906 Holzhaus

Kulturdenkmale

Germany, Wyk auf Fohr 5.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Villa Irene

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Kulturdenkmale (Protected by government)

- 1906 Holzhaus

Kulturdenkmale

Germany, Wyk auf Fohr 6.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Villa Hedwig

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Kulturdenkmale (Protected by government)

- 1906 Holzhaus

Kulturdenkmale

Germany, Wyk auf Fohr 7.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Haus Mensendieck

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Revet

- 1906 - Germany, Wyk auf Fohr 8.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Wyk auf Föhr (Wadden island: Föhr)

(District: Nordfriesland) (Region: Schleswig-Holstein) Gmelinstraße 25 (Südstrand) 25938 Wyk auf Föhr

Haus Waldeck

Byggherre: Dr. med. K. Gmelin

Status: Revet

- 1906 - Germany, Wyk auf Fohr 9.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Trier- West /Pallien (Rijnland-Palts)

Blockhaus Stöck Byggherre: Herrn Baumeister M. Grünwald Status:

- 1905 - Blockhaus Stöck.PNG

Kilde: Johan Doornenbal

Tegninger finnes i RAs arkiv

Leveranser til Amerika

Argentina

Argentina Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Mendoza

(Province: Mendoza)

Mendoza

Bungalow

Byggherre: Mr. B. Anderssen

Special design

Type 5

1907 - Argentina, Buenos-Aires 1.jpg

Kilde: Jan Willem van Beusekom / Monumentencommissie Bussum, Gemeentearchief Bussum

Tegninger finnes i RAs arkiv
Buenos Aires

(Province: Buenos Aires)

Buenos Aires

Skole

Special design

Type 5

1910 - Argentina, Buenos-Aires 2.jpg

Kilde: Jan Willem van Beusekom / Monumentencommissie Bussum, Gemeentearchief Bussum

Brasil

Brasil Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Stranger's Hospital,

Rio de Janeiro

Riksantikvarens nr 106.

Arkitekt E. Sissenere.

1895 - Stranger's Hospital, Rio de Janeiro 1895.jpg

Kilde: Museene i Akershus

Chile

Chile Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Diverse hus i Don Carlos Barriolhet, Valparaiso, Chile. Fabrikkens ordre nr 817. Fabrikkens arbeidslag reiste i november 1906 med tog til Hamburg, videre med båt. Retur våren 1908. 1907 - Norsk arbeidslag Chile 1907.JPG

Kilde: Jon Vidar Fjeld

Cuba

Cuba Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
La Casa Grande i Maravi,

Baracoa ved Cubas østre spiss. Byggherre J. Chr. Haug

500 kvadratmeter 1907 Casa Grande 3.png

Kilde: Helge Stenersen: Det norsk Cuba-eventyret

Haiti

Haiti Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Turgeau, Port-au-Prince

Villa Marc Boutin / The Gingerbread Houses

Byggherre: Mr. M. Boutin

Status: National Monument

(Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 11.)

Referanse: Anders Björlykke / Riksantikvaren, Oslo

No. 137

Type 5

1897 Gingerbread

Haiti

Chalet, Haiti Katalog137, type 5.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

Tegninger finnes i RAs arkiv
Pétion-Ville

Maison de campagne / The Gingerbread Houses

Byggherre: Mr. Oelrich

Status: National Monument

(Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 11.)

Referanse: Anders Björlykke / Riksantikvaren, Oslo

No. 140

Type 5

1897 Gingerbread

Haiti

Bungalow, Haiti Katalog140,type 5.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

Hus oppført i Port-au-Prince på Haiti, ifølge denne katalogforsiden. Hustype no. 140 - - Liège og Haiti.jpg

Kilde: Strømmen Trævarefabrik, katalogforside

Mexico

Mexico Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Chapala

(Central Mexico and Gulf Coast) Ramón Corona 1, Centro, 45900 Chapala, Jalisco, Mexico

Yachtclub De Chapala S.A.

Byggherre: Club de Yates de Chapala

Status: Revet?

(Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 6. ‘Type 5 for South Africa’)

No. 127

Type 5

Mexico
Mexico, Chapala.jpg

Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet arkiv, Oslo

USA

USA Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Chicago

(State of Illinois)

Chicago

(Se også: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Fil:Verdensutstilling_Chicago_1893.jpg)

No. 161

Type 2

Special design: A.W. Hansteen

1893 Chicago
USA, Chicago.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

Tegninger finnes i RAs arkiv

Leveranser til Afrika

Sør-Afrika

Sør-Afrika Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Cape Town

(Province: Western Cape) 3 Crown Crescent Camps Bay 8005 Cape Town

Swiss Cottage

Byggherre: Mr. G. Isaachsen

Status: Monument

No. 34

Type 2

1902 Swisscottage

Guest-house
Cottage
Safari

Cape Town

(Province: Western Cape) 5 Crown Crescent Camps Bay 8005 Cape Town

Byggherre: Mr. G. Isaachsen

Status: Monument

No. 35

Type 2

1902 Camps
Cape Town

(Province: Western Cape) 7 Crown Crescent Camps Bay 8005 Cape Town

Byggherre: Mr. G. Isaachsen

Status: Monument

No. 34

Type 2

1902 -
Cape Town

(Province: Western Cape) 8 and 10 Killarney Road Muizenberg Cape Town

Referanse: Anders Björlykke

Type 5 - - Sør-Afrika, Cape Town 4.jpg

Kilde: Colin Johnstone

Cape Town

(Province: Western Cape) Knysna, erstwhile Cape Colony Cape Town

Byggherre: Mr. A.L. Thesen

Referanse Anders Björlykke

L-System - Thesen
eThekwini

(Province: KwaZoeloe-Natal)

Durban

Byggherre: Mr. W. Mcl. Homan

No. 30

Type 2

1902 Se også:

Oslobilder

Hus No.30.jpg

Kilde: Johan Doornenbal

Fra Strømmen Trævarefabriks Tømmermannsbygning.

L-Systemhus for Sør-Afrika under monteres.

(Se også: Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 6.)

L-System - - Sør-Afrika, L-System.jpg

Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, The Netherlands

Leveranser til Asia

Tyrkia

Tyrkia Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Istanbul

(Region: Marmara Bölgesi) (Province: Istanbul)

Yıldız, the urban gardens of members and officials of the Ottoman court.

Navn: Yildiz

Byggherre: Sultan Abdülhamid II

Reference: Anders Björlykke

No. 35

Type 2

- Podcast
Turkey, Istanbul.jpg

Kilde: Dolmabahçe Palace Museum, Abdülmecid Efendi Library, Istanbul, Deniz Türker

Leveranser til Australia

Leveranser til Antarktisområdet

Antarktis

Antarktis Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Cape Adare

Carsten Borchgrevink's Cape Adare Huts

Byggherre: Mr. Carsten Borchgrevink

Status: National Monument

Første hus og første overvintring

på Antarktisfastlandet.

1898 Antarctica

Cape_Adare
Borchgrevink
Heritage
Scott
Fruitcake

Antarctica, Cape Adare.jpg

Kilde: Vakantiearena.nl/antarctica/cape-adare

Tegninger finnes i RAs arkiv


Sør-Georgia

Sør-Georgia Design/ Katalog/ Type nr. Byggeår Informasjon på nettet Foto Kulturminnebilder fra Riksantikvaren
Grytviken

Norwegian Lutheran Church (Whaler's Church)

Grytviken / Grytviken kirke / Hvalfangerkirken.

Byggherre: C.A. Larsen

Status: National Monument

- 1913 Grytviken

Kirke
Hvalfangerkirken

South Georgia Island, Grytviken.jpg

Kilde: Museene i Akershus

Tegninger finnes i RAs arkiv
Trevarefossen i Sagelva med Parkodden i bakgrunnen, ca 1950. Innløpet til Strømmen Trævarefabrik mot høyre.

Fabrikkområdet - Trevarebrua

Etter Strømmen Trævarefabriks katastrofebrann i 1919 med påfølgende konkurs i 1929 ble aksjeselskapet Strømmen Trevarefabrikk og Høvleri A/S i 1935 etablert på tuftene av Strømmen Trævarefabriks fabrikkområde.

Det er i dag lite å se av de opprinnelige fabrikkenes virksomhet. Trevaredemningen fra den store sagepoken ved Sagelva er områdets markante midtpunkt. I tillegg finnes tydelige fundamentrester der hvor den gamle møllebygningen ble forlenget tvers over elva til østre elvebredd. Det aller meste av den opprinnelige fabrikktomta er gjennom flere byggetrinn tatt i bruk til nye boliger.

Men ett enkelt hus fra fabrikkens storhetstid lever i beste velgående: Trevarelokalet fra 1895 er fullstendig restaurert av organisasjonen Trevar'ns Venner i nært samarbeid med Fortidsminneforeningen. Dermed er i hvert fall noe av fabrikkens stolte æra tatt vare på for ettertiden.

Trevarebrua

Trevarebrua er ikke et offisielt navn, men siden Strømmen Trævarefabriks dager (1884-1929) har dette navnet vært i daglig bruk. Brua regnes som en del av Bernt Ankers vei, og brua leder direkte over i Segelckes vei på vestsiden.

Bruas historie er lang og sammensatt. Det var tidlig behov for å komme seg over Sagelva ved Bråte sag på vestsiden og Høibro på østsiden. De første bruene var lave, og vi kjenner til at brua ble tatt av en flom i 1894. Dette ble det satt en effektiv stopper for i 1908. Da ble deler av den demonterte jernbanebrua fra Sagdalen satt opp i mye større høyde over dalbunnen. Jernbanebrua av klinkete jernplater var reist i 1865, etter at den første tømmerbrua samme sted måtte fornyes etter bare 14 års bruk. Den sterke trafikkøkningen krevde bygging av dobbeltspor Lillestrøm-Kristiania i 1901-1904. I Sagdalen valgte man å bygge helt ny bru for dobbeltsporet parallelt med den bestående, som dermed ble overflødig.

Brua fra 1908 gjorde tjeneste som gangbru i rundt hundre år, men rustangrep gjorde det nødvendig med nybygg. Den nye brua er utført i stål med betong som overbygning, og sto klar til bruk sommeren 2011.

Strømmen Trævarefabrik kart 1900.

Huskataloger

God assistanse fra Nederland

Den store fabrikkbrannen i 1919 ødela svært mye for bedriften, ikke minst fordi det meste av arkivene gikk opp i røyk. Dette ga store vansker for driften, men det medførte også at vi i ettertid har hatt lite skriftlig materiale å bygge på.

Heldigvis finnes det hjelp å få. Til vår store glede, og overraskelse, er det fra Nederland vi har fått noe av den best hjelpen. En nederlandsk ingeniør ved navn Johan Doornenbal har lagt et stort arbeid i fremfinning og registrering av stoff rundt Strømmenhusene som ble levert til Nederland og landene rundt. Av hensyn til Johan lar vi resten av omtalen gå på engelsk:

Since 1996, Johan Doornenbal has been doing research on history and origine of Norwegian wooden prefab buildings in the Netherlands. Johan graduated as a construction engineer on the subject of this kind of buildings, with a special focus on houses designed and distributed by the Strömmen Traevarefabrik. After his graduatation, he never stopped searching – instead, he enlarged his research area to Belgium, France, Germany, Denmark and the United Kingdom. Through the years, Johan has detected several Norwegian wooden prefab buildings, especially those from Strömmen Traevarefabrik. In addition to gathering a lot of information about the Strømmenhouses that were delivered to the Netherlands and surrounding countries, he has found information about the 29 Strømmenhouses that have been protected by the Dutch government, and declared a "rijksmonument".

Finally, he has taken care of written material that was used for promotion of the Norwegian wooden houses in the Netherlands and neighboring countries. The three last catalogues now presented on our web-site are all collected and scanned by Johan.

Trevar'ns Venner want to express our gratitude to Johan for his extensive research and registration works.

Katalog med 16 hustyper fra 1895, ut fra hovedtype 1 og 1A

Arkitekt: Holger Sinding-Larsen, 1869-1938. Katalogen har en prisliste for 16 hustyper som ble tilbudt på dette tidspunktet, men viser tegninger bare av noen få. En del av katalogen er tyskspråklig, resten er på norsk. Katalogen ble utgitt både i en norsk og tysk versjon. Begge var opprinnelig utstyrt med en generell beskrivelse, detaljert bygningskonstruksjon og prisliste, men i utgavene vi fant manglet de. For helhetens skyld har Johan Doornenbal senere innarbeidet disse delene ut fra sitt eget og Abersonfamiliens arkiver. Kilder: Aberson Family Archive, Johan Doornenbal, Riksantikvaren Tegningsmaterialet Arkiv, Oslo og Steinar Bunæs.

Type nr Tilleggstekst Andre opplysninger Katalogside
Strømmen Trævarefabriks katalog 1895. Norsk. Omfatter hovedtype 1 og 1A. Katalog med norsk tekst, publisert 1895. Kilde: Steinar Bunæs Strømmen Trævarefabriks typehus 1895..jpg
Strømmen Trævarefabriks katalog 1895. Tysk. Omfatter hovedtype 1 og 1A. Katalog med delvis tysk tekst, publisert 1895. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Strømmen Trævarefabriks typehus 1 1A 1895 Tysk.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus 1 og 1A. Beskrivelse. Veiledende beskrivelse, her på norsk. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Strømmen Trævarefabriks typehus 1 1A Beskrivelse.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus 1 og 1A. Beschreibung. Veiledende beskrivelse, her på tysk. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Strømmen Trævarefabriks typehus 1 1A Beschreibung Tysk.jpeg
Strømmen Trævarefabriks typehus 1 og 1A. Pris. Pris. Norske tekster, norske priser. Norsk prisliste, tilleggsopplysninger med håndskrift. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Strømmen Trævarefabriks typehus 1 1A Pris.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus, 1 og 1A. Preis. Priser i tyske mark. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Strømmen Trævarefabriks typehus 1 1A Preis.jpg
Type 1. Norsk. Detaljtegning. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 1.jpg
Type 1. Tysk. Detaljtegning. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Type 1 Tysk.jpg
Type 1, 1A og 1B. Norsk. Detaljer. Kilde: Johan Doornenbal Type 1 1A og 1B.jpg
Type 1, 1A og 1B. Norsk. Konstruksjonsbeskrivelse, her på norsk. Kilde: Steinar Bunæs Type 1 og 1A tysk.jpg
Type 1 og 1A. Tysk. Konstruksjonsbeskrivelse, her på tysk. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Type 1 und 1A tysk beskrivelse.jpg
Type 1A. Norsk. Detaljtegning. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 1 detaljer.jpg
Type 1A. Tysk. Detaljtegning. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Type 1A tysk.jpg
Typehus nr 1. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 1 hustegning.jpg
Typehus nr 2. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 2.jpg
Typehus nr 3. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 3.jpg
Typehus nr. 4. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 4.jpg
Typehus nr. 5. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 5.jpg
Typehus nr. 6. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 6.jpg
Typehus nr. 7. Villa Fridheim i Skådalsveien 31 i Oslo er her gitt en bred omtale:

(OBS feiltrykk: Skådalen Trævarefabrik)
http://www.v-aker-historielag.no/Blader_files/blad42.pdf Kilde: Steinar Bunæs

Typehus nr. 7.jpg
Typehus nr. 8. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 8.jpg
Typehus nr. 9. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 9.jpg
Typehus nr. 10. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 10.jpg
Typehus nr. 11. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 11.jpg
Typehus nr. 12. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 12.jpg
Typehus nr. 13. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 13.jpg
Typehus nr. 14-1. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 14.jpg
Typehus nr. 14-2. Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet Arkiv, Oslo Typehus nr 14 2 tysk.jpg
Typehus nr. 15. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 15.jpg
Typehus nr. 16. Kilde: Steinar Bunæs Typehus nr. 16.jpg

Katalogutgave fra 1895, ut fra hovedtype 2 og 2A

Arkitekt: Holger Sinding-Larsen, 1869-1938. Katalogen har en prisliste for 9 hustyper som ble tilbudt på dette tidspunktet, men viser tegninger bare av noen få. En del av katalogen er tyskspråklig, resten er på norsk. Dette er en tysk versjon, komplettert med manglende deler fra Abersonfamiliens arkiv og Riksantikvaren (nr. 34 2, 35A og 37). Denne katalogen ble også utgitt i en norsk og en tysk versjon. Kilder: Aberson Family Archive, Johan Doornenbal og Riksantikvaren Tegningsmaterialet Arkiv, Oslo.

Type nr Tilleggstekst Andre opplysninger Katalogside
Strømmen Trævarefabriks typehus 2 og 2A. Norsk. Omfatter hovedtype 2 og 2A. Katalog med delvis tysk tekst, publisert 1895. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Strømmen Trævarefabriks typehus 2 2A Norsk.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus 2 og 2A. Tysk. Omfatter hovedtype 2 og 2A. Katalog med delvis tysk tekst, publisert 1895. Kilde: Johan Doornenbal. Strømmen Trævarefabriks typehus 2 2A Tysk.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus 2 og 2A. Beskrivelse. Veiledende beskrivelse, her på norsk. Kilde: Aberson Family Archive. Strømmen Trævarefabriks typehus 2 2A Beskrivelse Norsk.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus 2 og 2A. Beschreibung. Veiledende beskrivelse, her på tysk. Kilde: Johan Doornenbal. Strømmen Trævarefabriks typehus 2 2A Beschreibung.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus 2 og 2A. Pris. Norske tekster, norske priser. Norsk prisliste, tilleggsopplysninger med håndskrift. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Strømmen Trævarefabriks typehus 2 2A Pris.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus 2 og 2A. Preis. Priser i tyske mark. Kilde: Johan Doornenbal. Strømmen Trævarefabriks typehus 2 2A Preis.jpg
Type 2. Norsk. Detaljtegning. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Type 2 Norsk.jpg
Type 2. Tysk. Detaljtegning. Kilde: Johan Doornenbal. Type 2.jpg
Type 2, 2A og 2B. Norsk. Detaljer Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet Arkiv, Oslo Type 2 2A og 2B.jpg
Type 2 og 2A. Norsk. Konstruksjonsbeskrivelse, her på norsk. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Type 2 og 2A norsk.jpg
Type 2 og 2A. Tysk Konstruksjonsbeskrivelse, her på tysk. Kilde: Johan Doornenbal Type 2 og 2A.jpg
Type 2A. Norsk. Detaljtegning. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Type 2A.jpg
Type 2A. Tysk. Detaljtegning. Kilde: Johan Doornenbal Type 2A.jpg
Typehus nr 29 og 30. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 29 og 30.jpg
Typehus nr 31 og 32. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 31 og 32.jpg
Typehus nr 33. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 33.jpg
Typehus nr 34-1. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 34.jpg
Typehus nr 34-2. Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet Arkiv, Oslo. Typehus nr 34 2.jpg
Typehus nr 35. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 35.jpg
Typehus nr 35A. Arkitekt: Olav Olson Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet Arkiv, Oslo. Typehus nr 35A.jpg
Typehus nr 36. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 36.jpg
Typehus nr 36A. Arkitekt: Olav Olson Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Typehus nr 36A.jpg
Typehus nr 37. Kilde: Riksantikvaren Tegningsmaterialet Arkiv, Oslo. Typehus nr 37.jpg

Engelskspråklig katalogutgave fra 1903, ut fra hovedtype 1, 1C og 5

Arkitekt: Holger Sinding-Larsen, 1869-1938. Katalogen har en prisliste i £ for 27 hustyper. Kilde: Johan Doornenbal

Type nr Tilleggstekst Andre opplysninger Katalogside
Strømmen Trævarefabriks typehus 1, 1C og 5. Engelsk. Omfatter hovedtype 1, 1C og 5. Katalog med delvis engelsk tekst, publisert 1903. Kilde: Johan Doornenbal Strømmen Trævarefabriks typehus 1 1C 5 Wooden houses.jpg
Strømmen Trævarefabriks typehus 1, 1C og 5. Description. Veiledende beskrivelse, her på engelsk. Kilde: Johan Doornenbal Strømmen Trævarefabriks typehus 1 1C 5 Description.jpg
Strømmen Trævarefabrik Wooden houses 1, 1C og 5. Price. Kilde: Johan Doornenbal Strømmen Trævarefabriks typehus 1 1C 5 Price.jpg
Type 1, 1A og 1B. Detaljer. Kilde: Johan Doornenbal Type 1 1A og 1B.jpg
Type 1, 1C og 5. Description of Construction. Konstruksjonsbeskrivelse, her på engelsk. Kilde: Johan Doornenbal Type 1 1C og 5 Description Construction.jpg
Type 1C. Detaljtegning. Kilde: Johan Doornenbal Type 1C.jpg
Type 5. Detaljtegning. Kilde: Johan Doornenbal Type 5.jpg
Typehus nr 96 og 97. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 96 og 97.jpg
Typehus nr 96A og 97A. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 96A og 97A.jpg
Typehus nr 100 101 102 og 103. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 100 101 102 og 103.jpg
Typehus nr 104 og 105. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 104 og 105.jpg
Typehus nr 106 og 107. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 106 og 107.jpg
Typehus nr 108 og 109. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 108 og 109.jpg
Typehus nr 110. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 110.jpg
Typehus nr 111. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 111.jpg
Typehus nr 112. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 112.jpg
Typehus nr 113. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 113.jpg
Typehus nr 114. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 114.jpg
Typehus nr 115. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 115.jpg
Typehus nr 116. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 116.jpg
Typehus nr 117. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 117.jpg
Typehus nr 118. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 118.jpg
Typehus nr 119. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 119.jpg
Typehus nr 120. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 120.jpg
Typehus nr 121. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 121.jpg
Typehus nr 122. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 122.jpg
Typehus nr 123. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 123.jpg
Typehus nr 124. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 124.jpg
Typehus nr 125. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 125.jpg
Typehus nr 126. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 126.jpg
Typehus nr 127. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 127.jpg
Typehus nr 128. Kilde: Johan Doornenbal Typehus nr 128.jpg

Engelskspråklig katalogprospekt fra 1906

Kilde: J.M. Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland.

Side Tilleggstekst Andre opplysninger Katalogside
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Omslag. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog 1.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Tittelside. 1906 Kilde: J.M. Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. English version J.M. Aberson Familiearchief Hattem 2.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 1. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 1.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 2. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 2.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 3. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 3.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 4. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 4.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 5. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 5.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 6. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 6.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 7. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 7.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 8. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 8.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 9. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 9.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 10. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 10.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 11. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 11.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 12. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 12.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 13. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 13.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 14. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 14.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 15. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 15.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Side 16. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Side 16.jpg
Engelskspråklig katalogprospekt for eksportmarkedet. Omslagsside 2. 1906 Kilde: Aberson Familiearchief, Hattem, Nederland. Fil:Engelsk huskatalog for eksportmarkedet. Omslagets bakside.jpg

Spesial design katalog fra 1914

Arkitekt Olav Olson (1879-1945). Kilde: Aberson Family Archive, Nederland.

Type nr Tilleggstekst Andre opplysninger Katalogside
Typehus nr 1180. Tegning med tysk tekst. Se også: Villahaugen. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Typehus nr 1180.jpg
Typehus nr 1194. Tegning med norsk tekst. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Typehus nr 1194.jpg
Typehus nr 1223. Tegning med norsk tekst. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Typehus nr 1223.jpg
Typehus nr 1335. Tegning med tysk tekst. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Typehus nr 1335.jpg
Typehus nr 1349. Tegning med norsk tekst. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Typehus nr 1349.jpg
Typehus nr 1358. Tegning med tysk tekst. Kilde: Aberson Family Archive, Hattem, Nederland. Typehus nr 1358.jpg


Alternative produktlinjer

Foruten sine store leveranser av hus produserte Strømmen Trævarefabrik også en del andre produkter. Dette var en bevisst strategi - de ønsket å kunne ha alternative produksjonslinjer når konjunkturene medførte sviktende leveranser for husmarkedet.

Bildene forteller at de hadde et bredt tilbud av møbler både til skoler, kontorer og privat bruk. Også kleshengere og andre enklere produkter inngikk i sortimentet.

Arven fra Strømmen Trævarefabrik

Det er mer enn nitti år siden fabrikken ble nedlagt, og det er i dag ingen enkeltinstans som forvalter den store arven etter bedriften. Også etter dagens målestokk hadde Strømmen Trævarefabrik en enorm husproduksjon gjennom sitt 45-årige virke, med eksport til alle verdensdeler. Mange av disse husene har oppnådd en posisjon som det er stor grunn til at vi følger med på og holder en registrering løpende à jour.

Trevar’ns Venner ønsker å kunne bidra til at denne arven holdes i hevd, og samarbeider med flere instanser om dette. Både Skedsmo kommune, Akershusmuseet, Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren er interesserte samarbeidsparter.

Kontaktperson: Steinar Bunæs på e-post steinarbu [at] gmail.com.

Kilder og litteratur