Trondhjems Garnison

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems Garnison startet i 1627 med et garnisonskompani bestående av 20 soldater samt en vaktmester og en tambur. Året etter ble det innsatt en kommandant og lensherre Jens Hermanssøn Juel. Kompaniet bestod av vervede (gevorbne) soldater som ikke var trenede soldater på fast lønn. Det ble sagt at det ikke fantes deres likemenn med hensyn på drukkenskap, slagsmål og tyveri. Mange av disse ble derfor også straffet hardt. I 1659 ble det som en del av den større garnisonen oppført fire "Corps de Garde". (vaktkorps) Et ved Brattøra, et ved Skansen, et ved Bybroa og et ved Torvet. I 1765 ble Garnisonskompaniet erstattet av Trondhjems Garnison av indkommanderede nationale Soldater. Den gamle verveordning og garnison ble da oppløst. Noen år senere ble festningsverkene utvidet og forbedret og det medførte at garnisonen ble større. Oberstløytnant Johan Chr. Rosenkrantz ledet styrken i 1766. Johan Christopher Wessel Tordenskjold var da kaptein her. Ved århundrets slutt bestod styrken av 156 mann hvorav 36 utgjorde et artillerikompani. I 1709 bestod de av 161 mann, i 1718 av 206 mann og i 1763 av 188 menn med over og underklasser.

Innlosjeringen av slike garnisonssoldater var ofte et problem for de sivile av plasshensyn og utbrudd av sykdommer osv, men i Trondheim var de fleste plasserte på festningene på Munkholmen og Kristiansten som kunne ta et par hundre, så det var trolig ikke et stort problem. Deres oppgave var da også og vokte over disse innretningene i fredstid.

Av hendelser under Garnisonskompaniet kan nevnes at de paraderte ved kong Christian V inntog i byen i 1685 og ved general Chr. Gyldenløves inspeksjonsreise i 1695.

Litteratur og kilder