Urskog Skytterlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Postlogoen til Urskog Skytterlag.

Urskog Skytterlag er et skytterlag fra Aurskog-Høland kommune som ble stiftet den 5. august 1861. Laget ble stiftet etter oppfordring fra den nydannende Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug som blant andre kommende statsminister Johan Sverdrup og kommende statsråd Oscar Wergeland var med å danne. Lensmann i Aurskog Svend Emil Dahl Holmsen og Holm Haneborg var lagets stiftere. Begge var svært sentrale i skytterlaget i mange år, og Holmsen var blant annet formann i fra stiftelsesåret og frem til 1879.

Baner

Skytterlaget hadde i starten skytebane på Aur prestegårds eiendom ved Teigen gård i Aurskog. Etter at denne banen ble lagt ned i 1890, ble banen flyttet til Øvre Killingmo gård. Dette skjedde imidlertid ikke før i 1893 da det var en tidkrevende prosess å finne egnet terreng. Skytterlaget var ikke aktivt i årene de var på utkikk etter ny bane. Banen på øvre Killingmo, Linnerekka skytebane, er fortsatt lagets skytebane.

Hvorfor ikke Aurskog skytterlag?

Det opprinnelige navnet på bygda var noe som liknet på Aurskog, og ikke Urskog som mange tror. Aur kommer fra navnet på prestegården og betyr grus. -skog kommer fra de store skogene som omkranser bygda. Skrivemåten Urskog er en fordanskning av Aurskog og kom som en følge av at Norge ble underlagt Danmark i 1537. Denne skrivemåten holdt frem helt til starten av 1900-tallet. Urskog kommune byttet navn til Aurskog kommune i 1922, og det samme gjorde bygdas idrettslag. Skytterlaget har likevel valgt å beholde navnet til tross for mange forslag om å bytte til Aurskog i løpet av 1900-tallet.

Historien år for år

Se hovedartikkel for Urskog skytterlag år for år.

Ledere

År Leder
1861 Svend Holmsen
1862 Svend Holmsen og Holm Holmsen
1863-1881 Ukjent
1880-1883 Peder Brubak
1884 Jens O. Waaler
1885-1888 Peder Killingmo
1889-1890 O. H. Berg
1891 Casper A. Haneborg
1892 Ingen
1893 Ingen
1894 Casper A. Haneborg
1895-1898 Carl Sæther Berg
1899 Joh. O. Berg
1900-1901 Edvardt H. Halvorsrud
1902-1903 O. Kolbjørn Lie
1904 Ole Christian Halvorsrud
1905-1906 Johan Toverud
1907 Tormod Iversen
1908-1910 Josef Toverud
1911-1913 Adolf Nygård
1914-1916 Johan Andresen snr.
1917-1918 Johan Arnt Stamsaas
1919-1921 Kristian O. Romhus
1922 Hans Balterud
1922 Kristian Bråten
1923-1925 Josef Nygård
1926-1927 Oskar Egeberg
1928-1929 Halvor Aasnes
1930-1931 Boy Waaler
1932-1936 Oscar Halvorsrud
1937-1940 Erling Josef Berger
1946 Erling Josef Berger
1947-1948 Otto Andresen
1949 Øivind Ødegård
1950 Hans A. Ovlien
1951 Rolf Ullerud
1952 Hans Stamsås
1953 Hans A. Ovlien
1954 Kolbjørn Stokkebekk
1955-1956 Arne Tønsberg
1957-1958 Asbjørn Killingmo
1959 Arvid Ovlien
1960-1961 Arne Tønsberg
1962 Johan Lybæk
1963 Asbjøn Killingmo
1964-1966 Henry Fallet
1967-1969 Normann Dahle
1970-1971 Asbjørn Killingmo
1972-1973 Normann Dahle
1974-1975 Magne Gromsrud
1976 Normann Dahle
1977-1978 Roy Andersen
1979-1984 Magne Gromsrud
1985-1988 Normann Dahle
1989-1993 Terje Trætteberg
1994 Tore Norderud
1995-2009 Normann Dahle
2010-2019 Rune Herje
2020- Gjermund Martinsen

Urskogstevnet

Urskog skytterlag arrangerer Urskogstevnet i baneskyting hvert år i slutten av mai. Dette er et stevne som i 2013 samlet hele 419 skyttere fra hele landet, noe som gjør det til et av de største banestevnene i landet. Stevnet ble arrangert første gang i 1957. Da var det kun for lagene i krets 1 i Akershus. Fra 1963 ble stevnet åpent for hele Akershus Skyttersamlag og for hele landet i 1986. Det første stevnet på elektroniske skiver var i 1999.

Stevnet sto i fare for å bli avlyst pga. stor skogbrannfare i 2018, men ble gjennomført etter at det ble iverksatt vanningstiltak.

Oversikt over vinnere.

Interne premieskytinger

Urskog har helt siden starten hatt årlige premieskytinger. Laget har oversikt over vinnere av alle interne premieskytinger fra ca 1920.

Skogens premie

Oppsatt etter at Skogen skytterlag på Mangenskogen måtte legge ned sin virksomhet i 1958 som følge av at lagets bane ved Bjørknessjøen ble borte pga ny vei. Skogen skytterlag gikk inn i Urskog skytterlag og lagets kasse gikk til nyoppsatt pokal: Skogens premie. Pokalen skytes alltid i april som innledning på ny banesesong.

Det skytes følgende program:

Det er både stillingsrespit og vanlig respit klassevis. Alle skyter innledende en vanlig 25-skudd, men med 4 minutters grunnlag.

Vinnere Skogens premie
År Deltakere Vinner Kommentar
1965 John K. Halvorsen
1966 John K. Halvorsen
1967 Klaus Korsmo
1968 John K. Halvorsen Til odel og eie
1969 Normann Dahle
1970 Johan Andresen
1971 Johan Andresen
1972 10 Johan Andresen Til odel og eie
1973 19 Atle Killingmo
1974 16 Atle Killingmo
1975 15 Asbjørn Berglund
1976 12 Magne Fjeld
1977 17 Magne Fjeld
1978 11 John K. Halvorsen
1979 17 Lars Fallet
1980 16 Normann Dahle
1981 17 Per Iversen
1982 19 Lars Henrik Sundby
1983 17 Lars Henrik Sundby
1984 15 Inge Moen
1985 8 Inge Moen
1986 18 Trine Gromsrud
1987 14 Ole Chr. Presterud
1988 13 Terje Norderud
1989 13 Jan Erik Amundsen
1990 13 Inge Moen Til odel og eie
1991 11 Asbjørn Killingmo
1992 17 Jacob Killingmo
1993 9 Magne Gromsrud
1994 7 Tore Norderud
1995 12 Ketil Haavardsholm
1996 14 Trym Vegard Haavardsholm
1997 7 Trym Vegard Haavardsholm
1998 10 Trine Gromsrud
1999 8 Magne Gromsrud
2000 8 Normann Dahle
2001 6 Normann Dahle
2002 6 Normann Dahle
2003 4 Normann Dahle
2004 6 Normann Dahle Til odel og eie
2005 5 Normann Dahle
2006 7 Lars Fallet
2007 6 Ola Herje
2008 7 Normann Dahle
2009 7 Johan Andresen
2010 8 Normann Dahle
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 Magne Bergum Til odel og eie

Johan Andresens (jr) julepokal

Denne premien ble det skutt om i feltskyting. Frem til 1984 var skyttere fra nabolagene/kretsen invitert til denne skytingen i romjula.

Fra midten av 1980-tallet ble skytingen avholdt etter nyttår i stedet for i romjula.

År Deltakere Vinner Kommentar
1970 22 Magne Gromsrud
1971 52 Johan Andresen
1972 23 Normann Dahle
1973 39 Atle Killingmo
1974 51 Magne Gromsrud
1975 40 Magne Fjeld
1976 44 Magne Fjeld
1977 58 Lars Fallet
1978 27 Lars Fallet
1979 28 Johan Andresen
1980 45 Odd Kristiansen
1981 30 Asbjørn Berglund
1982 35 Lars Henrik Sundby
1983 35 Inge Moen
1984 20 Inge Moen
1985 14 Trine Gromsrud
1986 10 Magne Gromsrud Til odel og eie
1987 Pokalen ble fra nå av arrangert etter nyttår
1988 15 Terje Norderud
1989 10 Terje Norderud
1990 9 Rune Herje
1991 13 Johan Andresen
1992 11 Johan Andresen
1993 10 Trine Gromsrud
1994 14 Tore Norderud
1995 12 Amund Bråthen
1996 10 Johan Andresen Til odel og eie
1997 10 Trym Vegard Haavardsholm
1998 14 Trine Gromsrud
1999 11 Johan Andresen
2000 11 Lars Fallet
2001 9 Johan Andresen
2002 6 Normann Dahle
2003 9 Asbjørn Killingmo
2004 12 Asbjørn Killingmo
2005 6 Magne Gromsrud
2006 8 Johan Andresen Til odel og eie
2007 8 Normann Dahle
2008 5 Ketil Haavardsholm
2009 10 Ola Herje
2010 8 Normann Dahle
2011 8 Øyvind Haugen
2012 5 Normann Dahle Til odel og eie

Ulviksjøens vandrepremie

Skytingen har vært kombinert med Skytingens Dag. Programmet fra 1983 har vært 25 skudd liggende på 100 meter med kaliber .22. Frem til 1982 var det både stående og kne for klasseførte skyttere. Pokalen ble ikke erstattet etter 2009. I stedet får nå vinneren aksje i pokal fra Aurskog Sparebank.

År Deltakere Vinner Sum Kommentar
1974 24 Atle Killingmo 246
1975 24 Tor Johnsen 245
1976 21 Kjell Ivar Nordengen 246
1977 6 Kjell Ivar Nordengen 232
1978 10 Normann Dahle 233
1979 10 Normann Dahle 235
1980 26 Trine Gromsrud 239
1981 18 Trine Gromsrud 243
1982 29 Trine Gromsrud 244 Til odel og eie
1983 27 Ole Chr. Presterud 245
1984 38 Trine Gromsrud 245
1985 36 Normann Dahle 247
1986 39 Anders Brekken 248
1987 34 Øyvind Dahle 244
1988 18 Normann Dahle 248
1989 24 Øyvind Dahle 245
1990 39 Rune Holtet 245
1991 20 Harald Haneborg 243
1992 26 Jan Erik Amundsen 247
1993 19 Kåre Amundsen 250
1994 17 Normann Dahle 248 Til odel og eie
1995 11 Johan Andresen 249
1996 17 Ketil Haavardsholm 247
1997 14 Ketil Haavardsholm 249
1998 14 Terje Trætteberg 249
1999 11 Johan Andresen 247
2000 13 Terje Trætteberg 245
2001 12 Johan Andresen 241 Til odel og eie
2002 36 Terje Trætteberg 247
2003 23 Ivar Holen 248
2004 30 Gro Trætteberg 247
2005 18 Ketil Haavardsholm 243
2006 12 Trine Gromsrud 246
2007 13 Ivar Holen 242
2008 35 Trine Gromsrud 248
2009 30 Ivar Holen 248 Til odel og eie

Bakkelittfabrikkens premie

Denne skytingen har vært gjennomført på 300 meter (200 meter fra 1998). Programmet har besått av 10 skudd i hver stilling (stå, kne og ligg).

År Deltagere Vinner Sum Kommentar
1967 Normann Dahle 268
1968 7 John K. Halvorsen 281
1969 8 John K. Halvorsen 278
1970 6 John K. Halvorsen 274
1971 7 John K. Halvorsen 287
1972 8 Lars R. Skansen 285
1973 10 Johan Andresen 279
1974 8 Normann Dahle 287
1975 10 John K. Halvorsen 289 Til odel og eie
1976 18 Asbjørn Killingmo 277
1977 19 John K. Halvorsen 285
1978 10 Normann Dahle 283
1979 11 John K. Halvorsen 284
1980 15 John K. Halvorsen 289
1981 14 Normann Dahle 283
1982 16 Per Amundsen 282
1983 18 Terje Trætteberg 287
1984 11 Normann Dahle 284
1985 9 Inge Moen 289
1986 10 Ketil Haavardsholm 285
1987 9 Terje Trætteberg 287
1988 10 Normann Dahle 283
1989 12 Normann Dahle 289 Til odel og eie
1990 12 Johan Andresen 288
1991 11 Normann Dahle 290
1992 11 Ketil Haavardsholm 293
1993 8 Terje Trætteberg 294
1994 8 Terje Trætteberg 287
1995 8 Normann Dahle 291
1996 7 Terje Trætteberg 295
1997 8 Normann Dahle 292
1998 7 Ketil Haavardsholm 291
1999 8 Terje Trætteberg 293
2000 11 Ketil Haavardsholm 292
2001 7 Øyvind Leonsen 289
2002 4 Trine Gromsrud 283
2003 4 Terje Trætteberg 285 Til odel og eie
2004 10 Øyvind Leonsen 290
2005 6 Terje Trætteberg 290
2006 7 Terje Trætteberg 293
2007 5 Terje Trætteberg 287
2008 6 Ketil Haavardsholm 288
2009 5 Ketil Haavardsholm 295
2010 5 Ola Herje 292
2011 Ola Herje 294

Kilde

  • Herje, Ola (2012). Urskog skytterlag 150 år. Gan: Saeculum Forlag ANS
  • Skytterlagets protokoller og årsberetninger
  • Muntlige kilder i skytterlaget (Normann Dahle, Asbjørn Killingmo, Magne Gromsrud)