Utrykningspolitiet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan innen politiet, som fungerer som en nasjonal bistands- og beredskapsressurs for politidistriktene. Styrken er i dag særlig involvert i trafikkspørsmål, men kan også bidra i andre sammenhenger.

Opprinnelig hadde styrken en noe annen profil. Den ble oppretta i 1937, da politiet ble statlig. Det var da ikke lenger behov for Statspolitiet, en innsatsstyrke som særlig ble brukt ved demonstrasjoner og opptøyer. Statspolitiet hadde også hatt andre oppgaver – det var tross alt ikke hver dag at det forekom opptøyer i Norge, selv om 1930-åra var en urolig tid. Innsats mot ruskriminalitet og i trafikken var to av de viktigste områdene, og da Utrykningspolitiet ble oppretta var det særlig trafikk som ble framheva. I tillegg skulle de videreføre beredskapen fra Statspolitiet. Etter en tid fikk også UP etterretningsoppgaver, og ble dermed en forløpet for Politiets overvåkingstjeneste.

Etter utbruddet av andre verdenskrig bestemte Jonas Lie, som var sjef for UP og justisminister, at Statspolitiet skulle gjenopprettes. Utrykningspolitiet mista dermed beredskaps- og overvåkingsdelen av sitt oppdrag, og begynte å ta form som den styrken vi kjenner den som i dag.

UP er fordelt på fem distrikter. Disse fordeler de vanlige politidistriktene mellom seg, og grensene har blitt endra en del for å tilpasse seg til dette. Per 2017 er distriktene og deres ansvarsområder:

Litteratur