Vefsns adresse i 1814

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vefsns adresse i 1814 ble den 5. juni 1814 undertegnet på Dolstad prestegård etter at Vefsns menighet hadde avlagt troskapsed i Dolstad kirke. Adressen, som skulle overrekkes Christian Frederik, nådde aldri frem. Adressene fra Nordlands amt var ansett som forsvunnet eller tapt inntil de i 1915 ble gjenfunnet av arkivar Anders Daae.

Avskrift (Jæger, 1918)

Skannet kopi av originaldokumentet. Dette er den siste av to sider.
[Forside.]

Adresse

fra

Wefsens Menighed

angaaende

At dens Jndvaanere den 5te Junij 1814 i Doldstad-Kirke aflagte Eed paa at hævde Norges Selvstændighed. —

[Ny side.]

Til

Norges Regent Hans Kongelige Høyhed
     Prins Christian Frederich

Nærværende Trefoldigheds Søndag er den for os saa glædelige Dag, paa hvilken vi undertegnede og øvrige Jndvaanere af Wefsens Menighed i Helgelands Provstie, Nordlands Amt, have været samlede i Herrens Tempel og der med glade og rørte Hjærter med ægte Fædrenlands Sind have aflagt Eed paa at hævde Norges Selvstændighed og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreneland. —
     Ophøyede Prins! det er os ikke mueligt at tolke vore Glæders og Taknemmeligheds Følelser over, at De kom til os, da vort Rige var i Fare og forblev hos os, for at dele Farer med os Nordske. —
     Held og Velsignelse hvile over Dem ædle Fyrste, som haver lagt Grunden til Vor Lykke, den Lykke at blive eet frit og selvstændigt Folk. — Gid Deres Dage maatte blive mange og lykkelige for Dem selv, for Deres Kongelige Slægt og Afkom, for vort Norges samtlige Jndvaanere. —
          Doldstad Præstegaard den 5te Junij 1814. —

[Underskrifter.]

Se også

Litteratur