Veinavn på Kjeller (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Deler av tettstedet Kjeller i 2008.
Foto: Stig Ervland

Veinavna på Kjeller har i første rekke tilknytning til gårdene og nedlagte husmannsplasser på stedet, kjente personer som hadde sitt virke i Skedsmo og på Kjeller, til Teknologiparken og floraen i området. Tettstedet har navnet sitt fra Kjeller gård som er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1325. Navnet kan enten bety bebyggelse eller høydedrag som heller. Se navnetolkningen under Kjeller gård.

Et problem er at det i kommunens arkiv finnes få kilder om navngivningen på veiene. Grunnen er at saksbehandlingen når det gjaldt navnesaker, foregikk vanligvis muntlig.

Gate- og veinavna i Skedsmo kommune finner en her: Gate- og veinavn i Skedsmo kommune.

Ved kommunesammenslåinga i 2020 ble ett navn endret: Kirkeveien fikk navnet Skedsmo kirkevei.

Veinavn med forklaringer

Navneforklaringene er gjort så kortfatta som mulig i tabellen, oftest bare med lenke til den eller det veien har navn etter og et par forklarende stikkord.

Gate/vei Navn etter Vedtatt Merknader Bilde
Bergslia Gården Berg Gården er nevnt i Håkon Håkonssons saga da kongen besøkte den to ganger i 1225
Blåveisveien Blomsten
Bregneveien Planten
Elvengveien Enga Elvenga ved Nitelva
Fetveien Stedet Fet Veien mellom Gjelleråsen og Båstad i Østfold.
Fiolbakken Blomsten
Gamle Trondheimsvei Den eldste ferdselsveien gjennom Skedsmo. Den gikk opprinnelig fra hovedstaden til Opplandene og videre til Nidaros.
Glabakkveien
Granaveien Treslaget
Gunnar Randers' vei Fysikeren Gunnar Randers Randers ble i 1946 ansatt på fysikkavdelingen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og ledet instituttets atomenergiarbeid med mål å skaffe landet en kjernefysisk forsøksreaktor.
Gåsevikveien Husmannsplassen Gåsevika Husmannsplass under Brøter. Den er nevnt i skattemanntallet i 1727, og het da Gåsevikløkken.
Holtveien Gården Holt Gården er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1361.
Instituttveien Fører inn til forskningsinstituttene fra Fetveien
Jogstadveien Gården Jogstad, gnr 43 Gården er nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1361 og i Biskop Eysteins jordebok s. 412
Johannes Nielsens vei Første flybygger og flymekaniker ved Kjeller flyfabrikk. 2013 Nielsen var Hærens første flymekaniker på Kjeller i 1912, sjefsmekaniker fra 1913.
Kunnskapsveien Vei i Teknologiparken
Leiraveien Elva Leira
Lensmann Haaversens vei Lensmann i Skedsmo 1922-, Haaver Haaversen (1889-)
Lensmann Klevs vei Lensmann i Skedsmo 1906-1921, Ansten Stenersen Klev (1857-)
Lensmann Ole Oppens vei Lensmann i Skedsmo 1827–1886, Ole Oppen (1802–1898)
Liljeveien Planten
Milaveien Veien binder sammen Instituttveien og Kirkeveien
Mosesvingen Torvmosen på stedet Krysset Fetveien – Storgata
Nedre Kjellerstuvei Husmannsplassen Kjellerstua
Nordsnoveien
Prost Holms vei Sokneprest 1679-1682 Jens Holm (1650-1699). Holtbakken borettslag (Skedsmo boligbyggelag) tildelt Statens byggeskikkpris 1987. Skedsmo, Prost Holms vei.JPG
Prost Petersens vei Sokneprest 1837-1844 Lars Peter Petersen (1798-?)
Prost Stabels vei Sokneprest 1656-1662 Bastian Claussøn Stabel (1632-1679)
Riisalleen Gården Ris
Riisstubben Gården Ris
Riistoppen Gården Ris
Riis terrasse Gården Ris
Riisveien Gården Ris
Rolf Olsens vei Rolf Olsen, ordfører i Skedsmo 1946 til 1952.
Roseveien Planten
Sildreveien
Skedsmo kirkevei Opprinnelig den gamle kirkeveien til Skedsmo kirke fra Kjeller og Lillestrøm
Slettheimveien Førsteleddet trolig fra husmannsplassnavnet Bråtesletta
Stubberudkroken Husmannsplassen Stubberud
Sørumterrassen Vestre Sørum gård
Trondheimsveien Den gamle Trondheimsveien som førte fra Oslo til Opplandene og Trondheim.
Trygve Haavelmos vei Økonomen Trygve Haavelmo (1911-1999)
Tuterudbakken Husmannsplassen Tuterud under Brånås
Tuterudkroken Husmannsplassen Tuterud under Brånås
Tuterudstien Husmannsplassen Tuterud under Brånås
Tuterudstubben Husmannsplassen Tuterud under Brånås
Tuterudsvingen Husmannsplassen Tuterud under Brånås
Tuterudveien Husmannsplassen Tuterud under Brånås
Vestengveien
Villvinveien Planten
Øvre Kjellerstuvei Husmannsplassen Kjellerstua
Åråsveien Høydedraget Åråsen

Litteratur og kilder