Vika (Harstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Wickstrøm-brygga til venstre og Gamnesbrygga til høyre.
Carl Wickstrøms første annonse om sitt nye garveri på Gamnes i Vika i Tromsø Amtstidende 16. februar 1889.
Vika-brygga. Fra 1893 til 1908 drev Johan C. Fochsen (f. 1857) fra Kvæfjord handel her. Han hadde bodd flere år i USA der han ble gift med norskættede Anna Bjørn (f.1868). I Vika drev Fochsen handel med kolonialvarer, tauverk og oljeklær og kjøpte fisk og lever i Gryllefjord, hvor han også hadde utsalg. Spekulasjoner med agn og sild påførte ham imidlertid store tap, og han gikk til slutt konkurs.
Foto: Gunnar Reppen.
Hovedgården i Vika. Rundt bygningen var det i sin til svært mange hus.

Vika og Gamnes er gamle handelssteder og karakteriseres med sine tre gamle brygger og bryggehus. Disse bygningene oppfattes gjerne som en enhet, men skillet mellom gårdene Gamnes og Vika går i et bekkefar mellom dem.

Se også Gamnes (Harstad)

Den vestlige delen av Vika tilhørte fra 1704 brukerne på Røkenes gård. Hans Rasmussen Rafn kjøpte eiendommen, og senere var den i Rafn- og Normann-slektens eie inntil Maren Normann i 1857 solgte stedet til sin svigersønn Helge Andersen Lind (1802-1869), (bror til Peder Andersen Lind (1799-1836) i Harstadhamn) som kom fra gården Bue på Engan i Salten. Helge førte i 1835 opp det store hovedbygningen i Vika og drev stort inne jektefart og hadde gjennom årene eierandeler sammen med svigerfaren i «Flygende Stjerne», «Magerræven», «Imanuel» og «Harmonien». Selv eide han alene «Grægusminde» og «Hjelperinde». Helge solgte i 1860 eiendommen til sin søstersønn Anders Kristensen Lind, og denne solgte halve eiendommen i 1865 til Elias Olsen (1841-1936)."Gårdsgrunnen" hvor hovedbygningen var oppført.(Del av fogd Holmboes gård i Ervik, revet ca. 1960), eies og beboes i dag av Øistein Lind, etterkommer av Anders K. Lind. Den til Elias Olsen solgte del eides i 2008 av Hilde Markussen.

Først på 1800-tallet var det en mengde hus på gården i tillegg til hovedbygningen: Fjøs, stabbur, to høylader, kornlade, stall med tilbygd bu og smie. Huset på bryggekanten tjente i 1950-1954 (ca.) som butikk for Trondenes Samvirkelag, som i 1954 bygde eget hus på eiendommen. Dette huset ble senere solgt til fiskehandler Leif Ringberg, og eies fra 2008 av kunstmaleren Geir Samuelsen som har bolighus og galleri her.

Garvere

I 1889 etablerte garverimesteren Carl O. Wickstrøm (1839-1915) fra Nedre Kalix seg på Gamnes med nytt garveri på Stranda, etter å ha vært i arbeid på garveriet på Sama gjennom noen år. Hans sønn Carl Bjarne gikk i lære og overtok etter hvert bedriften. Wickstrøm-brygga hører med til miljøet i Vika og er vel mer et bryggehus. Den stod tidligere på Sandtorg og ble brakt til Vika i 1920-årene. Den var eid av Carl Bjarne Wickstrøm (1874-1941) som drev garveri her, mens kona Agda Wickstrøm (1883-1954) hadde kolonialbutikk i bolighuset like ved så sent som etter 1944. De hadde ingen barn, og eiendommen gikk i arv til fru Signe (f. Wickstrøm) Birkeland (hun var brordatter av Carl Bjarne Wickstrøm), gift med politibetjent Jacob Birkeland. Senere ble hus og brygge solgt og ble i 2006 kjøpt av Randi Reppen og Aril Mjørlund.

Om Lind-familien i Vika

Brødrene John Lind (1763-1832) og Andreas Lind (1767-1836) fra Grøsnes i Gratangen tilhørte den innerste krets av jektefolket, som antakelig kjente alle andre i bransjen langs hele den nordnorske kysten. De seilte jo i fellesskap til og fra Bergen, oftest to ganger i året. I henhold til familietradisjonen ble de oppfostret hos etterkommerne etter Hans Rafn på Røkenes. Det vil si hos Nils Rafn Hanssen Sparboe (1726-1800) og hustru Anne Margrete Edisdtr. Lech (1737-1795) i Vika. (De sa nemlig «Æg» istedenfor «Eg», som inne i fjordene.) De ble begge gift med hver sin søster i familien – henholdsvis Mette Marie (1765-1843) og Anne Katrine (1773-1827).

John og Mette bosatte seg først på Gamnes som husmannsfolk, men flyttet til Vika da svigermora døde i 1795. I 1801 ble et bruk på Myrland i Gratangen lagt ut for salg. John bød på det og fikk tilslaget for 243 daler. Det er det samme som for 60 kyr den gangen. Altså en meget høy pris. Den eldste datteren, Anne Margrete, flyttet tilbake til morfolket i Vika og bodde der ugift til sin død. Andreas fortsatte å bo i Vika så lenge kona levde. Deretter flyttet han til sin sønn i Kvedfjord.

Kilder

  • Lysaker, Trygve: Trondenes bygdebok. Harstad 1956.
  • Astafjord bygdebok.
  • Informasjon fra Rigmor Birkeland Aas, juni 2010.