Vitenskapelig tidsskrift

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk

Begrepet vitenskapelig tidsskrift blir i universitets- og høgskolesektoren i Norge brukt om: «autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet».[1]

Med «finansieringssystemet» menes her det systemet disse institusjonene får sine årlige bevilgninger over statsbudsjettet etter. En del er basert på «produksjon» av forsking i form av avhandlinger, artikler o.l. Det er altså kanalen som er definert som vitenskapelig i denne forstand. Et viktig krav for tidsskrifter og forlag er at redaksjonen gjennomfører fagfellevurdering av innsendte manuskript.

Det er etablert to nivå av slike kanaler, der publikasjoner i kanaler på nivå 2 gir tre ganger så høg uttelling til institusjonen forfatteren er tilknytta. Historisk tidsskrift er på nivå 2, mens Heimen og Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er vitenskapelige tidsskrift på nivå 1.

Referanse