William Nygaard (1865–1952)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
William Nygaard.
Foto: Faksimile fra Studentene fra 1883 (1933).

William Martin Nygaard (født 6. februar 1865 i Kristiansand, død 19. desember 1952 i Oslo) var forlagsmann og politiker. Han bygde opp  H. Aschehoug & Co. til å bli et betydelig norsk forlag.

Familie

William Nygaard var sønn av rektor Marius Nygaard (1838–1912) og Elizabeth (“Elise”) Martin (1842–1923), og ble gift i 1889 med Constance Wiel (1866–1931). Han var far til blant andre forlagsdirektør Mads Wiel Nygaard (1898–1952) og arkitekt Andreas Wiel Nygaard (1903-1982), farfar til forlagsdirektør William Nygaard (f. 1943) og grandonkel (farfars bror) til informatiker og politiker Kristen Nygaard (1926–2002).

Liv og virke

William Nygaard begynte sin skolegang i fødebyen Kristiansand, men i 1877 flyttet familien til Fredrikshald (Halden). Han tok examen artium på latinlinjen i 1883 og examen philosophicum i 1884. Han studerte deretter filologi i tre år, men ga opp studiene på grunn av migrene. 

Etter å ha vært på en lengre sjøreise 1886-1887,  gikk Nygaard inn som lærling i H. Aschehoug & Co.s bokhandel i Kristiania. Bokhandelen ble etablert i 1872 av fetterne Hieronimus Aschehoug og Halvard Aschehoug, og inkluderte også en beskjeden forlagsvirksomhet. Halvard Aschehoug døde i 1880, og i 1888 måtte  Hieronimus Aschehoug  trekke seg tilbake på grunn av dårlig helse. Sistnevnte solgte da virksomheten til nevøen Thorstein Lambrechts og William Nygaard.

I 1900 ble firmaet delt i to; bokhandel og forlag. William Nygaard overtok forlagsdelen under navnet H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Firmaet ble familieaksjeselskap i 1934. Nygaard forble administrerende direktør til 1940, da sønnen Mads Wiel Nygaard overtok, men fortsatte som formann i styret. Under Nygaards ledelse ble Aschehoug det første norske forlaget som tok opp konkurransen i full bredde med danske forlag når det gjaldt utgivelser i Norge.

Nygaard var medlem av Kristiania bystyre 1908-1919. I 1909 deltok han i dannelsen av Frisinnede Venstre, hvor han var partiets leder i Kristiania 1910-1916. Han var en tid også partiformann, og var stortingsrepresentant 1922-1924.

Nygaard hadde en rekke verv. Han var blant annet medlem av Vinmonopolets styre 1929-1932, av styret i Christiania Bank og Kreditkasse 1917-1922 og formann i Nationaltheatrets styre 1922-1933). I 1895 tok han  initiativ til stiftelsen av Den norske Forleggerforening, hvor han med  korte avbrudd var formann til 1929. 

Nygaard ble ridder av St. Olavs Orden i 1905 og kommandør i 1935.

Ettermæle

William Nygaard er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I et minneord over William Nygaard i Aftenposten 19. desember 1952 ble han beskrevet slik av forlagsdirektør Henrik Groth:

Da William Nygaard for 64 år siden begynte sitt store livsverk, var norsk bokhandel og forlag maktesløse provinser. Diktning og åndsliv blomstret. Men vi hadde ikke evnen til selv å ta hånd om kulturgodenes frembringelse og fordeling. Det ble William Nygaards historiske oppgave å skape en nasjonal bokhandel og en nasjonal forlagsvirksomhet. Han løste denne oppgave med den fødte førers stillferdige styrke, slik at motsetninger ble jevnet ut og strid bilagt. Han var det store forbildet, norsk bokhandels vise forsyn og varme venn. Norske bokhandlere og forleggere vil føle William Nygaards bortgang som et smertelig, personlig tap og som avslutningen på en ærerik epoke i fagets historie.

William Nygaard er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder