Ørnen (slepefartøy 1902)


MS «Ørnen» ble bygd som nummer tre ved Ørens Mek. Verksted, Trondheim, i 1902 for konsul Ivar Huitfeldt.

Ørnen
Ørnen i Bjørvika 2014.JPG
«Ørnen» under Forbundet KYSTENs landsstevne 2014 Bjørvika i Oslo
Foto: Chris Nyborg (2014).
Registeringsnummer LFHO
Kjennesignal LKXK
Egennavn: Ørnen
Båttype Slepefartøy
Lengde 51,8 fot
Bruttotonnasje 27
Byggeår 1902
Båtbygger: Ørens Mek. Verksted
Framdriftsmidler: Motor
Motortype Compound dampmaskin på 80 IHk (oppr.)
135/150 Hk B&W Alpha (fra 1951)
Kommune Skien kommune
Lagstilhørighet andre: Norsk Forening for Fartøyvern
Vernestatus Vernet (1994)

I 1905 ble den kjøpt av Skiensvassdragets Fellesfløtningforening og satt til tømmerslep, hovedsakelig på strekningen mellom Skien og Løveid.

Som ny fikk «Ørnen» installert en compound dampmaskin på 80 IHk. I 1951 ble slepebåten ombygd ved Knardalstrand Slip & Verft og fikk installert en 135/150 Hk B&W Alpha. Skorsteinen fikk en lav oval form, det ble bygd til et lite tilbygg bak styrehuset, baugen ble ombygd for isbryting og innredningen endret.

I 1966 ble den kjøpt av Brødrene Sørensen, Mekanisk verksted og dykkerselskap i Bamble. Senere eiere var Georg Busk, Stathelle (1972), Trond Kittelsen, Stathelle (1976) og Langesundsfjordens Bugserselskap, Brevik (1981). I disse årene var bruken hovedsakelig slepeoppdrag i nærområdet.

I 1992 kjøpte Helge Øverbø fra Skien, slepebåten. Eier har som formål å forvalte skipet etter antikvariske retningslinjer, og som kulturminne knyttet til Telemarkskanalen.

Med utgangspunkt i fartøyets utforming fra 1951 er det gjennomført omfattende restaureringsarbeider på fartøyet. «Ørnen» var i perioden 1998-2000 på Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter, der det med midler fra Riksantikvaren ble utført en større reparasjon på skrog og dekk.

Fartøyet har Riksantikvarens status som verneverdig skip.