Kjennesignal for fartøy

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjennesignal for fartøy, også kalt kjenningssignal er faste signal som tildeles registreringspliktige fartøy av Sjøfartsdirektoratet. Regelverket for dette er nedfelt i forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv. (FOR-2002-06-27-754).

I forskriftens §5 slås det fast at alle skip som er registreringspliktige skal tildeles et kjennesignal. Det samme gjelder skip under 15 meter som skal ha offentlig sertifikat, og fiske- og fangsfartøy på mellom 10,67 og 15 meter. Kjennesignalet skal være uendra så lenge skipet ikke har gått tapt, er hogd opp, er omregistrert mellom Norsk ordinært skipsregister og Norsk internasjonal skipsregister eller har flagga ut. Dersom et fartøy blir sletta fra norske registre, og dermed mister sitt kjennesignal, kan de dersom de kommer inn igjen i registeret innen fem år få tilbake sitt gamle kjennesignal om dette ikke er brukt av andre.

En konsekvens av dette regelverket er at kjennesignalet som oftest vil være en sikker identifikasjon av fartøy som har skifta navn. Kjennesignalet kommer i tillegg til eventuelle andre registreringsnumre, se registreringsnummer for fartøy.

Kilder