Akers Sparebank

Akers Sparebank ble vedtatt oppretta av Aker herred i 1842, opprinnelig under navnet Aggers Sogns Laaneindretning. Virksomheten starta i 1844, med lokaler i Kommunalgården i Grønland 28. Den opphørte som selvstendig bank i 1970.

Grensen 3 i Oslo ble oppført for Aker Sparebank 1932–1933. Bankens lokaler ligger langs Grubbegata, på høyre side av hjørnet.
Foto: Karl Harstad (ca. 1935–1940)

Fra 1901 hadde banken lokaler i Trondheimsveien 3, nå 5A og 5B. Den var også innom andre lokaler før den i 1933 flytta inn i nybygde lokaler i Grensen 3, et funksjonalistisk bygg tegna av Christian Morgenstierne og Arne Eide.

I 1970 ble Akers Sparebank fusjonert inn i Oslo Sparebank. Denne banken var sentral i opprettelsen av Sparebanken NOR i 1990; den har i sin tur blitt innlemma i DnB, tidligere DnB NOR.

Galleri

Kilder