Trondheimsveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra nedre del av Trondheimsveien.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Trondheimsveien ved Rødtvet.
Foto: Ida Tolgensbakk (2010)
Motiv fra øvre del av Trondheimsveien i Oslo, nær grensen til Nittedal kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Trondheimsveien under utbygginga av Traverveien og Refstad alle.
Foto: Ukjent / Groruddalen historielag (1950).
M. Rummelhoff Hansens entreprenørforretning i nr. 59.

Trondheimsveien er en av de lengste veiene i Oslo. Den strekker seg fra NybruaGrünerløkka til bygrensa ved Gjelleråsen. Veien går gjennom en rekke bydeler: Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Grorud og Stovner. Den er en gammel hovedåre inn til byen fra Nittedal, Hadeland og Skedsmo. Den nyeste delen er stykket fra Nybrua til Lakkegata, som ble anlagt i 1857, tredve år etter at brua ble tatt i bruk. Denne delen fikk navnet Trondheimsveien, etter byen Trondheim, allerede da, mens resten fikk navnet etter byutvidelsen i 1879.

I årene 1932 til 1936 ble Trondheimsveiens trasé gjennom Aker og inn i Nittedal utbedret som ledd i nødsarbeid, forskuttert av Oslo kommune men med løfte om statlig støtte. Vegen ble delvis avløst som hovedferdselsåre nordøstover i 1960-åra da en ny firefelts motorvei ble bygd gjennom Djupdalen til Hvam i Lillestrøm kommune.

Traséen har blitt endra flere ganger ettersom området langs veien har blitt bygd ut. Den er nå en viktig vei for ferdselen til og fra drabantbyene i Groruddalen, og er firefelts-vei fra Sinsen til Grorud. Det går trikk fra Nybrua til Sinsen, og det er flere busslinjer som bruker veien. Etter bygrensa fortsetter veien under samme navn gjennom flere kommuner.

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
2 1872 og senere Schous bryggeri Tidl. Schous bryggeri, oppretta på Schousløkken. Senere kulturbygninger og boliger.
Nr. 2: Kjelehus og bryggeri samt Gjærhuset, oppført 1872, ark. A. Lenschow; Vørterhuset oppført 1920, ark. Henrik Bull; malteribygning oppført 1925, ark. Henrik Bull.
Nr. 2b: Produksjonslokale, oppført 1919–1926, ark. Henrik Bull.
Kontor, oppført 1897, ark. Ove Ekman og Einar Smith.
Trondheimsveien Oslo nedre del 2012.jpg
4 18701900 Bygård
5A/5B 1883/1900 Bankbygning/boliger Akers Sparebank hadde banklokaler i første etasje og direktørbolig i andre etasje fra 1855 til 1934. Banken lot oppføre 5B i 1883 og 5A i 1900. Omregulert i 2003 til boliger og serveringssted.
5C-E 19411942 Aker herredshus Oppført som Aker herreds rådhus, erstattet tidligere kommunalbygning (1855) på samme tomt. På fasaden er kommunevåpen og sognevåpen bevart. Etter kommunesammenslåingen i 1948 var det kommunale kontorer fram til omregulering i 2003. Siden 2005 Borettslaget Trondheimsveien 5, med boliger, butikker og serveringsseteder. Kommunestyresalen Akerssalen i andre og tredje etasje er vernet. Trondheimsveien 5C-E.JPG
7 18701900 Bygård
8 18701900 Bygård
10 18701900 Bygård
12 18701900 Bygård
13 1889 Bygård
14 18701900 Bygård Serveringsstedet L'oasis Mazze. 9428 L Oasis Mazze.jpg
15 18701900 Bygård
16 1894 Bygård Hjørnegård i fire etasjer mot Kirkegårdsgata, ark: Johan Storm Munch.
17 1890 Bygård
18 1894 Bygård Leiegård i fire etasjer, ark: Johan Storm Munch. Trondheimsveien 18.jpg
19A/19B 1889 Bygårder Ark. Ove Ekman.
20 1894 Bygård Leiegård i fire etasjer, ark: Johan Storm Munch.
23b Universitetets botaniske hage Botanisk hage og Botanisk museumTøyen hovedgårds grunn.
24 18701900 Bygård
26 18701900 Bygård
30 1830-åra Aksisehuset Oppført som aksisehus, ei vaktstue for tollere som krevde avgift på varer som ble innført til byen. I privat eie fra omkring 1860. Trondheimsveien 30 aksisehus.jpg
35 18701900 Bygård
42 1869 Bygård Ark. C. Schøien.
44 1869 Bygård Ark. C. Schøien.
46 Byløkke Tidligere Sofienberg løkke, revet i 1910 for å gjøre plass til skolebygning for Sofienberg skole. Sofienberg løkke2.jpg
48 1884/1912 Skolebygning Fagskolen i Oslo og Sofienberg videregående skole. Eldste bygning oppført 1884, ark. N. Thomassen. To senere bygninger fra 1912, ark. Bredo H. Berntsen. Sofienberg skole 1913.jpg
63–83 19391940 Tøyenhus borettslag Leiegårdskompleks oppført av OBOS, har også adresser til Sars' gate. Ark. Th. Chr. Hauff. 335 leiligheter.
Nr. 63: Fra 1939 Oslo Samvirkelags avd. 48, i 1961 ombygd til selvbetjeningsbutikk (Snarkjøp). Senere antikvariatet Lucky Eddie.
85–109 19391941 Engelsborg borettslag Leiegårdskompleks oppført av OBOS, har også adresser til Sars' gate. Ark. Th. Chr. Hauff. 305 leiligheter. Komplekset er kjent som kulisse for NRKs komiserie Borettslaget, der det ble kalt Tertitten borettslag.
Nr. 109: Oslo Samvirkelags Kafé Engelsborg fra 1949.
Engelsborg borettslag.jpg
100 1938 Drosjesentralen Lokaler for blant annet Oslo Taxi. Tidl. sto hovedhuset på Dælenenga på eiendommen. Radionette holdt til her en periode fra slutten av 1950-åra. Bensinstasjon i bygningen. Ark. F.S. Platou.
102 1938 Bygård Ark. F.S. Platou, del av Harald Hals' planer fra 1929.
110 1938 Kino/forretningsbygg Ark. F.S. Platou, oppr. del av Harald Hals' planer fra 1929. Tidl. Ringen kino. Åpna 2. november 1939, la ned 1988. Ombygd til butikklokale. En ny Ringen kino åpna i 2008 i Sannergata. Ringen kino - 1965.jpg
111/111B 1932 Leiegårder Ark. Olav Olson. Inngår i et kvartal ved Carl Berners plass. Tidl. Rolf Pettersen Fisk vilt, grønnsaker, drevet fra 1932 til 1991.
113 19001910 Carl Berner Senter Tidl. industrilokaler, Progress Verktøimaskinfabrik. Senere flere forretninger.
132 1897/1927 Sophies Minde
Villa Sorgenfri
Tidligere Nationalbryggeriet, grunnlagt 1897. Ombygd 1927, ark. M. Poulsson. Sophies Minde og Kronprinsesse Märthas institutt. Del av Oslo Universitetssykehus. Eiendommen rommer også hovdbygningen Sorgenfri fra 1860 med vaktstue fra 1860–1900. Gravhaug fra 400–600 e.Kr. på eiendommen. Vandførehjemmet Tr hjemsv - no-nb digifoto 20160208 00113 NB NS 000871.jpg
Trondheimsveien 132 Oslo tidligere Sophies Minde.jpg
135 1930/1969 Fabrikkbygg Ark. Bjerke & Eliassen. Oppført for David-Andersens gullsmedverksted. Kontrobygning fra 1969.
137 1934 Industribygg Ark. Henrik Nissen (1888–1953) og Gunnar Brynning
139 1938 Rosenhoff Fabrikker Industri-/forretningsbygg, ark. Kristofer Lange. Inngang også fra Konghellegata og Sinsenveien. En rekke bedrifter har holdt til her, bl.a. A/S Cliché, Sinsenrestauranten og Sinsen Apotek. I 2008/2009 ombygd til boliger.
141–151 19341939 Sinsenbyen Boligblokker, oppført av Brødrene Johnsen, arkitekter Th. Chr. Hauff og K. Lange.
152 1900 Bolighus i tre Ark. C. Holter.
153–161 19341939 Sinsenbyen Boligblokker, oppført av Brødrene Johnsen, arkitekter Th. Chr. Hauff og K. Lange.
156 1910 Fabrikkbygning Oppført fra Christiania Jernsaug & Jernvare, arkitekt Hans Backer Fürst.
158 1914 Bygård Ark. Christian Morgenstierne og Arne Eide.
163 19341939 Høyblokk Oppført av Brødrene Johnsen, arkitekter Th. Chr. Hauff og K. Lange. Del av Sinsenbyen. Leiligheter i de seks øvre av åtte etasjer. Tidl. Sinsen kino (1936-1964) og Sinsen Restaurant i andre etasje. Dagligvareforretning i det tidligere kinolokalet.
165–173 19341939 Sinsenbyen Boligblokker, oppført av Brødrene Johnsen, arkitekter Th. Chr. Hauff og K. Lange.
170 1937 Boligblokk Omfatter også Dynekilgata 19. Oppført av OBOS som eget borettslag, inngår i Sinsenbyen. Ark. Andreas Nygaard.
175–177 19341939 Sinsenbyen Boligblokker, oppført av Brødrene Johnsen, arkitekter Th. Chr. Hauff og K. Lange.
179–185 19341939 Sinsenbyen Boligblokker, oppført av Brødrene Johnsen, arkitekter Th. Chr. Hauff og K. Lange.
165–173 19341939 Sinsenbyen Boligblokker, oppført av Brødrene Johnsen, arkitekter Th. Chr. Hauff og K. Lange.
Nr. 187: Restaurant Rendezvous, kalt «Renna».
197 1952 Sinsen silo / Sinsen Panorama Kornsilo, 47 meter høy. Ombygd til boliger 2003. Adressene omfatter 195–201, men eiendommen er opprinnelig nr. 197. Sinsen Panorama 2012.jpg
235 1895/1944 Aker sykehus Sykehusbygninger fra 1895, bygninger fra 1910-åra av Victor Nordan (bl.a. tuberkuloseavdeling), to bygninger oppført av okkupasjonmakta 1944. På eiendommen også LensmannsstuaTonsen gård fra 1750-åra. Også andre bygninger på eiendommen. Akers sykehus eldre bygninger.jpg
271 1972 Bjerke studenthus Oppført for SiO, omkring 300 hybler. Tidl. nr. 269 er del av denne bygningen.
271–273 Bjerke travbane Bjerke travbane Oslo 2012.jpg
275 1969 Årvoll samfunnshus Forsamlingslokale, ungdomsklubb og forretninger.
283 1970 Sykehus og boligblokk Oppført for Aker sykepleierhøgskole, skolesykehus med hybelhus. Nå Sophies Minde Ortopedi.
293 Tidl. plassen Brobekk.
309B Tidl. fabrikklokale for Sol-is, 19491965.
319 1714 Linderud Hovedbygningen på Linderud gård. Linderud gård Oslo.jpg
375 1920 Bredtveit fengsel Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt for kvinner. Oppført 1920, ark. Christian Morgenstierne og Arne Eide. Under okkupasjonen politisk fengsel, deretter landssvikfengsel en periode før vanlig fengseldrift ble gjenopptatt. Skulle ved krigsutbruddet ombygges til skolehjem, men etter krigen ble disse planene ikke gjenopptatt. Bredtvet 2.JPG
389 Høyres hus Fra 1967 til 1997 Edda kino.
397 Tidl. Nedre Kalbakken gård.
405 ca. 1950 Bolig-/forretningsblokk Oslo Samvirkelags avd. 93 (matvarebutikk) og avd. 94 (jernvare-, glass- og manufakturbutikk) fra 1952. Senere andre firmar.
407 Tidl. Flaen gård. Flaen Oslo.jpg
440/442 1949 Amalienborg borettslag Boligblokker oppført av OBOS, ark. Chr. Astrup.
449 19401945 Tyskerbrakke Velferds- og messebygning for tyske styrker.
459 1911 Villa Glittre Tidl. doktorbolig. Nå redaksjonslokaler for Akers Avis Groruddalen. Trondheimsveien 459 Oslo 2013.jpg
470 ca. 1890 Briskeby Trehus, bolig og andre bygninger.
478 1890 Bolig Trehus i sveitserstil med uthus på eiendommen.
490 1890 Søderstrømhuset Bolig i sveitserstil, oppr. drevet som jordbrukseiendom.
521 Romsås Etter at våningshuset brant ble resten av gårdsanlegget revet i siste halvdel av 1900-tallet. Romsås 1962 A-20027 Uc 0001 581.jpg
529 Skole-/Administrasjonsbygg Sivilforsvarets administrasjonsbygg for Oslo og Akershus samt tidl. Sivilforsvarets sentralskole, ark. Arnstein Arneberg etter at arkitektbroren Eilif Arneberg døde før fullførelsen. Sivilforsvaret Grorud.jpg
Sivilforsvarets sentralskole Grorud.jpg
551 1890 Sveiva landhandleri Oppført som bolighus. Sveiva landhandleri Oslo.jpg
557 1861 Rommiskolen Skoledrift 1861 til 1911, lærerbolig til 1964. Restaurert fra 1994 av en stifelse, siden lokalt kulturhus. Rommiskolen med skoleplass og uthus.JPG
567 Øvre Rommen
610 18701900 Bånkallenga Husmannsplass under Bånkall, utskilt 1813. Hvile- og skjenkested for lasskjørere 18671931.
615 Grorud Granitt og Skifer
630 Steinbrudd Steinbrudd hvor det tas ut Grorudgranitt. Steinbrudd Trondheimsveien 630 Oslo.jpg
636–640 1700- og 1800-tallet Bånkall gård Nr. 640: Frantzefoss Bruk avd. Bånkall. Hovedbygning og driftsbygninger fra gården er bevart. Bånkall gård Oslo.jpg

Kilder

Koordinater: 59.917957° N 10.759461° Ø