Akershus stiftsoverrett

Akershus stiftsoverrett var en stiftoverrett opprettet 1797 og i funksjon til 1867. I 1845 ble den delt i to, med en stiftsoverrett for Christiania, Akershus og Smålenene, og en for resten av stiftet. Den er også ofte omtalt som Christiania stiftsoverrett ettersom den hadde sete i Christiania.

Stiftsgården i Rådhusgata ble brukt av stiftsoverretten fra 1797. Bygningen ble revet i 1913.
Foto: Ingimundur Eyolfson (1913).

I oversikten over embetsinnehavere mangler for det meste tiden etter 1814.

President

Justitiarius

Assessor

Surnumerær assessor

Sekretær

Kilder